Test tavených syrov 2013

Publikované v časopise 3/2013

O tavených syroch sa hovorí, že je to fašírka mliekarenského priemyslu. Náš test však ukázal, že sú to zbytočné predsudky a konzumácie tavených syrov sa báť nemusíme. V mikrobiologických skúškach v laboratóriu sme neobjavili žiadne príznaky škodlivých surovín. Tuk vo všetkých 24 testovaných syroch pochádzal iba z mlieka. Veľký rozdiel sme však našli vo výživovej hodnote syrov.

Do testov sme zaradili 24 výrobkov s označením tavený syr, z toho boli dva bio. V žiadnom z nich sa v priebehu analýz nenašiel iný tuk než mliečny. V laboratóriu sme tiež overovali, či tuk v sušine aj sušina zodpovedajú hodnotám, ktoré výrobcovia uviedli na obale. V oboch prípadoch sa našli hriešnici. Pri dvoch výrobkoch prekročil obsah tuku v sušine vyhláškou tolerovanú odchýlku. Ďalší výrobok mal menej sušiny, ako bolo deklarované, čo vyhláška tiež nepovoľuje.

Testované syry sa významne líšili vo výživovej hodnote. Obsah bielkovín sa pohyboval v rozmedzí od 4,54 % do 20,38 %. Rôzny bol aj obsah vápnika. Jeho množstvo, v sto gramoch taveného syra, bolo od 153 až do 745 miligramov; odporúčaný denný príjem vápnika je 800 miligramov.

Rôzne vysoký bol podiel taviacich solí, v žiadnom z testovaných syrov však nebol prekročený povolený limit. Testy tiež ukázali, že obaly všetkých tavených syrov boli čisté, neporušené a úplne kryli výrobok. V žiadnom z nich sa v laboratóriu nenašla obávaná baktéria Listerie ani mikroorganizmy typu Escherichia coli.

Najčastejším nedostatkom bola chuť niektorých výrobkov, ktorú hodnotitelia označili ako kyslú, štipľavú, škrobovú alebo múčnu či dokonca umelú.


Testované tavené sýry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Tavené syry (24 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2013


Prihlásiť