Test tavených syrov 2013

Publikované v časopise 3/2013

O tavených syroch sa hovorí, že je to fašírka mliekarenského priemyslu. Náš test však ukázal, že sú to zbytočné predsudky a konzumácie tavených syrov sa báť nemusíme. V mikrobiologických skúškach v laboratóriu sme neobjavili žiadne príznaky škodlivých surovín. Tuk vo všetkých 24 testovaných syroch pochádzal iba z mlieka. Veľký rozdiel sme však našli vo výživovej hodnote syrov.

Do testov sme zaradili 24 výrobkov s označením tavený syr, z toho boli dva bio. V žiadnom z nich sa v priebehu analýz nenašiel iný tuk než mliečny. V laboratóriu sme tiež overovali, či tuk v sušine aj sušina zodpovedajú hodnotám, ktoré výrobcovia uviedli na obale. V oboch prípadoch sa našli hriešnici. Pri dvoch výrobkoch prekročil obsah tuku v sušine vyhláškou tolerovanú odchýlku. Ďalší výrobok mal menej sušiny, ako bolo deklarované, čo vyhláška tiež nepovoľuje.

Testované syry sa významne líšili vo výživovej hodnote. Obsah bielkovín sa pohyboval v rozmedzí od 4,54 % do 20,38 %. Rôzny bol aj obsah vápnika. Jeho množstvo, v sto gramoch taveného syra, bolo od 153 až do 745 miligramov; odporúčaný denný príjem vápnika je 800 miligramov.

Rôzne vysoký bol podiel taviacich solí, v žiadnom z testovaných syrov však nebol prekročený povolený limit. Testy tiež ukázali, že obaly všetkých tavených syrov boli čisté, neporušené a úplne kryli výrobok. V žiadnom z nich sa v laboratóriu nenašla obávaná baktéria Listerie ani mikroorganizmy typu Escherichia coli.

Najčastejším nedostatkom bola chuť niektorých výrobkov, ktorú hodnotitelia označili ako kyslú, štipľavú, škrobovú alebo múčnu či dokonca umelú.


Testované výrobky - tavené sýry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Tavené syry (24 výrobků)
poslední aktualizace: 27.2.2013


Prihlásiť