Reklamace vstupenek

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikované v časopise 12/2012

Návštěvy kulturních a sportovních akcí lákají nejednoho z nás. Vstupenky však nebývají z nejlevnějších. Co když daná akce nenaplní naše očekávání a výsledný dojem je spíš zklamáním? Co když pořadatel akci těsně před začátkem zruší? Co máme dostat za naše peníze? Kdo nese odpovědnost a za co? A dá se vůbec reklamovat vstupenka? 

Za co se platí

Mnohým z nás volný čas vyplňují a zpestřují různorodé kulturní, ale třeba i sportovní akce. Někteří se rádi pohodl-ně uvelebí do sedačky v hledišti a nechávají se vtáhnout do poutavého děje divadelní hry či promítaného filmu v potemnělém kinosále. Někteří jsou zase pravidelnými návštěvníky hudebních koncertů a festivalů nejrůznějších žánrů. Někdo se oproti tomu oddává poslechu vážné hudby v honosných koncertních sálech. Jiní holdují výtvarnému umění či preferují sólové prohlídky muzeí a nechávají na sebe působit vše, co z vystavených děl a jiných exponátů vyzařuje.

Jak vidno, předmět zájmu se u jednotlivých akcí různí. Jedno je však všem společné – účastníci jsou pouhými pasivními příjemci uměleckých děl a jiných výkonů. Proto při uzavírání úplatné smlouvy s pořadatelem zvolené kulturní či sportovní akce bývá zpoplatněn samotný vstup na akci, tedy možnost se jí účastnit. K účasti, resp. vstupu vás pak opravňuje pořadatelem či jím pověřenou osobou vystavený doklad, každému dobře známý jako vstupenka.

 

Ztráta vstupenky

Ztráta lístků s sebou vždy nese určité komplikace. Pokud zní vstupenka konkrétně na vaše jméno nebo je v ní vyznačeno číslo sedadla a řady, tj. lze vás jako držitele oné ztracené vstupenky identifikovat a tudíž pořadateli či prodejci prokážete, že právě vy jste si danou vstupenku zakoupili, je jejich povinností vám poskytnout náhradní s tím, že šťastný nálezce vstupenek je nebude moci díky přijatým opatřením využít. Ten, jenž vám náhradní lístky vystavil, však může požadovat náhradu nezbytně nutných nákladů s tím spojených. Horší pozici mají držitelé vstupenek, které kromě obecných údajů o akci neuvádí bližší informace o jejich majiteli. Tady platí pravidlo, že na akci se dostane ten, kdo lístek předloží. Ztratí-li se vstupenky při cestě k vám, tj. nebyly přepravcem doručeny v dohodnutém či předpokládaném termínu dodání, kontaktujte ohledně toho prodejce, protože za řádné dodání lístků odpovídá. Při uplatněném nesplnění smlouvy máte právo na jejich dodatečné dodání nebo už jen na vrácení peněz, pokud již akce proběhla.Prihlásiť