Srovnání cen elektřiny domácností - změna dodavatele

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2020 Obsah říjnového dTestu

Končí vám smlouva na dobu určitou, nejste spokojeni se stávajícím dodavatelem, či opět přišlo oznámení o zdražení? Srovnejte si nabídky a vyberte tu, která je nejvýhodnější! Změna dodavatele je bezplatná, a pokud zákazník nemá sjednaný produkt na dobu určitou, výpovědní lhůta činí tři měsíce..

Kroky pro změnu dodavatele

Vyberte si levnou a solidní společnost. 

  • Vyplňte dva exempláře nové „smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie“ a plnou moc. Spolu s kopií posledního ročního vyúčtovaní zašlete společnosti. Veškeré údaje, formuláře ke stažení, případně kontakt na zákaznický servis jsou dostupné na internetových stránkách společnosti.
  • Následně obdržíte podepsanou smlouvu spolu s rozpisem záloh, případně žádost o doplnění údajů či dokumentů.
  • Veškerou administrativu spojenou s přepisem a jednání s distributorem vyřídí nový dodavatel.
  • Od data uvedeného v rozpisu záloh jste odběratelem levnější elektřiny.

Energetický zákon dává zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky. V případě, že energetická společnost ceny zvýší, může zákazník jednoduše bez jakékoli sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší. A to bez ohledu na to, zda jeho smlouva byla na dobu určitou, či neurčitou.

  • V případě, že vás o změně podmínek či zvýšení cen a vašem právu na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce informuje sám dodavatel, a to nejpozději třicet dnů před nabytím účinnosti změny, můžete odstoupit nejpozději deset dnů před účinností změn.
  • Pokud vás dodavatel včas a správně neinformuje, máte stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny. 
  • Neurčíte-li si pozdější den, je vaše odstoupení účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Výjimkou je jen případ, kdy odstupujete v rámci tří měsíců od účinnosti změn podmínek či zvýšení ceny (tedy v případě, kdy jste o nich nebyli včas a správně informováni) a zároveň v posledních deseti dnech této lhůty. V tomto případě odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce.

Prihlásiť