Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2019 Obsah prosincového dTestu

Vydané: 1.4.2012   

Kúpili ste si topánky a v priebehu niekoľkých dní od zakúpenia sa im odtrhla podošva? V tom prípade Vám odporúčame uplatniť tzv. rozpor s kúpnou zmluvou, vzhľadom k tomu, že predaná vec nebola bez vád.

Pre akú situáciu je tento vzor vhodný? 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v stave uvedenom v kúpnej zmluve, najmä že je bez vád. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v lehote šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak sa teda podošva odtrhla do šiestich mesiacov od zakúpenia topánok, predpokladá sa, že topánky mali vadu už pri ich prevzatí, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak (napr. pokiaľ nedokáže, že si vadu kupujúci spôsobil sám). Tento vzor je teda možné využiť v prípade, že sa vada prejaví do šiestich  mesiacov od zakúpenia veci. Ak sa vada objaví v rámci záručnej doby neskôr, odporúčame využiť vzor „Reklamácia výrobku".

 

Ako tento vzor využiť?

Rozpor s kúpnou zmluvou uplatnite u predávajúceho v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho s ohľadom na sortiment. Ak žiadate o opravu veci, môže byť na jej vykonanie poverená iná osoba, napr. záručný servis. Informáciu, u koho je potrebné uplatniť opravu veci, získate spravidla v dokumentoch priložených k veci (napr. v záručnom liste). Kupujúci má právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady a v prípade, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Svoj nárok uveďte už pri uplatňovaní rozporu s kúpnou zmluvou, vzor podľa svojich požiadaviek upravte. Kúpu veci je kupujúci povinný preukázať, a to najlepšie predložením kópie dokladu o kúpe.

Ak doklad o kúpe nemáte, musíte vznik kúpnej zmluvy preukázať iným, dostatočne vierohodným spôsobom (napr. záručným listom s uvedením dátumu nákupu a ceny).


Prihlásiť