O dTeste

Obsah červnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2019 Obsah červnového vydání

Sme nezisková organizácia - Občianske združenie spotrebiteľov TEST založené v roku 1992. Našou úlohou je slúžiť spotrebiteľom a spotrebiteľov chrániť. A pretože „spotrebiteľstvo“ zahŕňa vlastne všetko, čo človeka životom sprevádza a čo k životu potrebuje, stali sa našou prioritou výrobky. Práve za ne spotrebitelia vynakladajú najviac peňazí. Každý má svoje peniaze rád, nikto netúži minúť ich za nepodarky, ktoré za chvíľu prestanú fungovať. Alebo si dokonca z obchodov odnášať výrobky, ktoré mu môžu ublížiť, pretože sa v nich skrýva nebezpečenstvo ohrozenia zdravia či života. Ak však spotrebitelia budú vedieť, ktoré výrobky sú dobré a spoľahlivé a naopak ktorým sa majú oblúkom vyhnúť a budú mať k dispozícií dostatok objektívnych informácií, dokážu s ich pomocou ochrániť nielen seba, ale aj svoju peňaženku.

Od roku 1992 mesiac čo mesiac publikujeme testy výrobkov na stránkach časopisu dTest. A nielen to... Pomocnú ruku podávame aj v ďalších oblastiach, v ktorých môže spotrebiteľ naraziť na rôzne úskalia a pasce. Zrozumiteľne približujeme práva kupujúcich (spotrebiteľov) a naopak povinnosti predávajúcich, radíme, ako ich aplikovať v bežnom živote, na čo si dávať pozor pri reklamáciách, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami predávajúcich aj pred klamlivou reklamou, publikujeme konkrétne poučné príbehy zo života... A pretože „spotrebiteľstvo“ nie je iba o nakupovaní a reklamáciách, nezabúdame ani na ďalšie informácie, ktoré sa môžu hodiť. Predsa len: kto má informácie, ten vie a kto vie, ten sa môže chrániť.

Výsledky hovoria za nás: Počas našej existencie sme odhalili už viac ako 500 nebezpečných výrobkov, ktoré ohrozovali zdravie detí aj dospelých. Detailnému testovaniu sme podrobili viac ako 10000 výrobkov. Výsledky testovaných výrobkov ukazujú často úplne inú pravdu, než akú sa spotrebiteľ dozvie z reklamy.

Od mája 2009 môžu naše služby a informácie využívať aj čitatelia na Slovensku, kam sme začali časopis dTest distribuovať.

Ako pracujeme?

  • Objektívne
    Všetky výrobky nakupujeme tak ako Vy: v bežnej maloobchodnej sieti. Neprijímame výrobky na testovanie od výrobcov, tak ako komerčné periodiká. Tým je zaistená objektivita výberu a výsledkov. Časopis dTest vyhral všetky súdne spory o pravdivosť výsledkov svojich testov. Naše objektívne testy uznáva a podporuje Európska komisia. OSS TEST je jediná organizácia v Českej republike a na Slovensku spĺňajúca najnáročnejšie kritéria pre zapojenie sa do medzinárodných testov. Testy sú spracované tak, aby boli zrozumiteľné pre spotrebiteľa.
  • Nezávisle
    Skúšanie výrobkov prebieha v skúšobniach a laboratóriách v ČR aj v zahraničí. Nezávislosť našich skúšobní je zaistená dlhoročnými skúsenosťami našimi aj zahraničných partnerov, ktorí patria medzi najväčšie a najstaršie spotrebiteľské organizácie. Našim testom dôverujú milióny spotrebiteľov na celom svete. Výsledky testov rešpektujú najväčší svetoví výrobcovia. Testovacia metodológia simuluje bežné použitie výrobkov v domácnosti. Komerčné testy často iba zdôrazňujú technické inovácie, ktoré nemusia byť vôbec užitočné.
  • Bez reklám
    Až polovica obsahu komerčných časopisov tvorí reklama; veľká časť recenzií a testov je skrytá reklama. Časopis dTest neprijíma žiadne reklamné ponuky. Náklady na vydávanie časopisu dTest a testovanie sú hradené z predaja časopisu a z verejných zdrojov; na rozdiel od komerčných médií nemôžu inzerenti ovplyvňovať výsledky našich testov. Výber výrobkov do testov prebieha nezávisle na výrobcoch a dovozcoch, výhradne na základe prieskumu trhu a priania spotrebiteľov. Jediné záujmy, ktoré dTest otvorene obhajuje, sú záujmy spotrebiteľov.

Prihlásiť