Databáza nebezpečných výrobkov

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2018 Obsah červnového dTestu

Databáza zhromažďuje informácie o nebezpečných výrobkoch z európskeho systému RAPEX a ďalej od slovenských dozorných orgánov (SOI,SVPS,SUKL) a z výsledkov vlastného testovania výrobkov dTestu. Včasným predaním informácií sa dostane varovanie k širšiemu okruhu príjemcov, čo môže napomôcť eliminácií rizika , pre ktorý je výrobok označovaný za nebezpečný.

Databázu môžu využívať nie len spotrebitelia, ale napríklad aj výrobcovia a predávajúci , aby mali prehľad, či nemajú nebezpečné výrobky vo svojej ponuke.

Nahlásenie výrobkov - systém umožňuje zhromažďovanie informácii od spotrebiteľov, ktorí sa domnievajú, že sa stretli s nebezpečným výrobkom. Po prijatí podnetu spolupracujeme so zodpovednými miestami a kontrolnými orgánmi.

Varovanie e-mailom - databáza je doplňovaná priebežne a registrovaný užívatelia si môžu nechať zasielať jej týždennú aktualizáciu prostredníctvom e-mailu. Môžete si nechať zasielať informácie  z len Vami vybraného segmentu (deti, auto, a pod.)

Pre majiteľov obchodov - po registrácii Vášho e-mailu si môžete stiahnuť dáta o všetkých, prípadne Vami vybratých výrobkov v databáze.   Táto databáza slúži na získanie informácie či  sa v ponuke Vášho obchodu nevyskytuje tovar z tejto databázy. Môžete získať prehľadný súpis názvov výrobkov, ich popis a spravidla tiež ich čiarové (EAN) kódy.

 

Čo máte robiť keď nebezpečný výrobok máte doma?
Odporúčaný postup sa líši podľa toho, aké riziko so sebou konkrétny výrobok nesie. Ak ide o výrobok, ktorý je nebezpečný kvôli svojej konštrukcii (každý jednotlivý kus obsahuje časti, u ktorých hrozí vdýchnutie alebo uškrtenie ai.) , je možné nároky z vadného výrobku  uplatniť jednoducho, a to v rámci reklamačného konania podľa ustanovenia §623, ktorý upravuje postup pri vade výrobku, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady. Spočíva v práve spotrebiteľa na bezpečný výrobok. Ustanovenie §623 občianskeho zákonníku Vám poskytuje právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí.
Zložitejšie je to napríklad s chemickým rizikom, ktoré väčšinou súvisí s konkrétnou sériou výrobkov, takže nie je isté, že i ten váš – v prípade že nie je z rovnakej série- je nebezpečný. Tu je pre najúčinnejšie uplatnenie svojich nárokov vhodné zistiť, či bol nebezpečný výrobok dozornými orgánmi zaregistrovaný aj v Slovenskej Republike, poprípade im podať podnet pre podozrenie na nebezpečný výrobok. Sme toho názoru, že za určitých okolností,  by mal seriózny predávajúci za určitých okolností uznávať aj odhalenie nebezpečného výrobku v inej krajine ako v Slovenskej Republike.

Prihlásiť