Podmínky spotřebitelského poradenství

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu
Podmínky a osobní údaje

Všeobecné podmínky a podmínky určené pro specifické situace.

  1. Všeobecné podmínky
  2. Ochrana osobních údajů
  3. Podmínky pro obsah vytvářený uživateli
  4. Všeobecné podmínky pro distribuci produktů dTest, o.p.s.
  5. Podmínky spotřebitelského poradenství

dTest, o.p.s. poskytuje poradenství v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv za dále uvedených podmínek.

Při využití poradenství poskytovaného dTest, o.p.s. prosíme, abyste měli vždy na paměti dvě základní východiska:

1. Rady a postup navrhnutý poradcem budou i při jeho nejlepší péči nutně odrážet skutkový stav věci, jak jste ho popsali, a i s ohledem na tuto skutečnost dTest, o.p.s. nenese odpovědnost za případný neúspěch navrhnutého řešení.

Spotřebitelské poradenství poskytované dTest, o.p.s. nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Nejste-li si jisti ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme oslovení advokáta. Znáte-li však svá práva a podmínky jejich uplatňování, může vám naše rada napomoci k jejich účinnému prosazení.

2. dTest, o.p.s. není správním ani rozhodčím orgánem. Jeho výklad právních předpisů pro dotazujícího jako účastníka právního vztahu ani pro žádnou jinou osobu není závazný. dTest, o.p.s. nemůže sankcionovat zjištěné nedostatky či porušení zákonů. Přestože samozřejmou součástí našeho poradenství je i odkázání na příslušné orgány či jiné nápomocné subjekty, na účastníky právních vztahů můžeme přímo působit pouze přesvědčivostí našich argumentů a autority etablované organizace hájící zájmy spotřebitelů.

 

Formy poradenství

S dotazy se na dTest, o.p.s. můžete obracet jednou z následujících cest:

1. Telefonicky:  

Můžete volat na telefonní linku 299 149 009 nebo 222 767 221. Za telefonát platíte pouze svému operátorovi cenu odpovídající sazbě za volání na pevnou linku, ze strany dTest, o.p.s. je poradenství poskytováno bezplatně.

Také můžete volat na telefonní linku 900 08 08 08. Jedná se o linku se zvýšenou tarifikací ve výši 8 korun za minutu volání.

Předplatitelé dTestu mají k dispozici speciální poradenskou linku s přednostním servisem. Číslo této telefonní linky je předplatiteli sděleno při zřízení předplatného.

U nepředplatitelů je maximální délka telefonické konzultace omezena na pět minut.

Z důvodu zlepšování kvality našich služeb mohou být některé hovory monitorovány či nahrávány. Případné nahrávky jsou uchovávány výlučně k uvedenému účelu po dobu nejvýše šesti týdnů.

2. Přes internet:

Dále můžete využít bezplatnou elektronickou poradnu na www.dtest.cz. U nepřihlášených návštěvníků je délka dotazu omezena na 1000 znaků a nemohou připojovat přílohy. Pro přihlášené tato dílčí omezení neplatí.

3. Osobně:

Osobní poradnu v Praze můžete využít výhradně po objednání se a zkonzultování případu s poradcem v rámci telefonické poradny.

 

Ochrana soukromí a osobní údaje

dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Kontaktováním spotřebitelské poradny dTest vyslovujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle podmínek uvedených níže, dále souhlasíte, že vás můžeme v dané věci kontaktovat a že vám budeme zasílat informace o spotřebitelských právech a našich aktivitách. V případě dotazu zaslaného elektronickou cestou dále souhlasíte, že pokud nepůjde o dotaz, kdy souhlasíte s uveřejněním v plném rozsahu, můžeme ho uveřejnit po anonymizaci obsažených údajů. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete dTest, o.p.s. souhlas k zasílání informací emailem. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně nebo je možné zasílání informací kdykoliv odhlásit.

dTest, o.p.s. zpracovává osobní údaje zájemců či zájemkyň o spotřebitelské poradenství jimi poskytnuté k zajištění účelu poradenství a zároveň ke zvyšování úrovně ochrany spotřebitele a informovanosti o ní. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu, avšak nejdéle do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Zvyšováním úrovně ochrany spotřebitele se mj. rozumí shromažďování kontaktů spotřebitelů poškozených konkrétním podnikatelským subjektem v zájmu umožnění dalšího, např. hromadného řešení daného problému (medializace, podnět dozorovým orgánům, podání trestního oznámení apod.). Vaše osobní údaje však vždy budou poskytnuty dalšímu subjektu (médiím, dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení, advokátní kancelář apod.) pouze v případech, kdy s tím předem vyslovíte výslovný souhlas, či pokud budeme mít tuto povinnost ze zákona.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s poskytováním spotřebitelského poradenství o zájemcích či zájemkyních, obvykle zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a specifikaci případu.

V souladu s ustanovením § 5, 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny zájemce či zájemkyně, kteří poskytnou dTest, o.p.s. své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete a) požádat o vysvětlení, b) požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Je-li žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Nevyhovíme-li žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv nás prosím kontaktujte přes e-mailovou adresu: dtest@dtest.cz či na adrese sdružení uvedené výše.
 

Prihlásiť