Finance: Pojištění nemoci a úrazu

Obsah dubnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2019 Obsah dubnového vydání

Vydané: 10.2.2011    Publikované v časopise 2/2011

Jak si zajistit život bez kazu? Pojištění, které by krylo riziko „zkaženého života“, bohužel neexistuje. Což je možná dobře, protože kdybychom spoléhali na to, že zbohatneme, když si pokazíme život, byl by svět jistě hodně smutným místem k přebývání.

Netřeba ale černých představ, pojišťovny by učinily tolik výluk z pojistného plnění, že by na ně téměř nikdo nedosáhl! Proto se podívejme na rizika nemoci a úrazu, na která se připravit můžeme.Prihlásiť