Značka kvality dTest - pro výrobce

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Jste výrobci či distributory námi testovaných výrobků?

Dejte i Vy vědět svým zákazníkům o kvalitách Vašich produktů a využijte značku kvality dTest pro svou propagaci.

Kontakt:

dTest, o.p.s., Černomořská 419/10
101 00 Praha 10 - Vršovice

kontaktní osoba: Barbora Martišková

tel.: 730 132 676

znackakvality@dtest.cz

Důvody pro používání značky kvality dTest:

 • testy realizované časopisem dTest jsou prokazatelně nezávislé a objektivní,
 • výsledky testů jsou prezentovány v tisku, rozhlase, televizi, na internetu a zná je vysoký počet předplatitelů časopisu dTest,
 • značka kvality dTest signalizuje kvalitu výrobku či služby na první pohled,
 • značku kvality dTest je možné při propagaci využít mnoha způsoby – přímo na výrobku, v tištěných materiálech, webových stránkách, v televizní či outdoorové reklamě apod.,
 • značku kvality dTest je možné používat v České republice i na Slovensku.
   

Základní podmínky užívání značky kvality dTest:

 • značka kvality dTest je určena pro výrobky a služby, které byly ohodnoceny příslušným testem uveřejněným v časopise dTest či na webových stránkách www.dtest.cz (s výsledkem na hodnotící škále od 60 %),
 • podmínkou užívání značky kvality dTest je uzavření licenční smlouvy s dTest, o.p.s. (licenční smlouva a všeobecné podmínky),
 • za poskytnutí roční licence zaplatí její uživatel dTest, o.p.s. poplatek ve výši 15.000 Kč bez DPH. U nepotravinových výrobků je možné prodloužení platnosti licence o dalších 12 měsíců za poplatek 7500 Kč bez DPH. Nabízíme také možnost pořídit si licenci na 24 měsíců za poplatek 20.000 Kč bez DPH. Vybrané poplatky použije dTest, o.p.s. k zabezpečení fungování systému Značky kvality dTest a jeho propagaci,
 • používání značky kvality dTest je možné za předpokladu, že vlastnosti výrobku zůstanou stejné, jaké byly v době uskutečnění testu,
 • značku kvality dTest mohou využít jak výrobci, tak i prodejci výrobku či zástupci nabízející daný produkt (uživatel licence je oprávněn bezplatně poskytnout sublicenci dalším subjektům – například svým distributorům).
   

Grafická podoba štítku se značkou kvality dTest:

Grafická specifikace a bližší podmínky tvorby značky kvality dTest jsou uvedeny v grafickém manuálu.

 

   značka kvality dTest WEB 2011


 

Výrobky se značkou kvality dTest

Na českém a slovenském trhu bylo štítkem se značkou kvality dTest označeno již nad 500 výrobků. Mezi uživateli najdete řadu celosvětově proslulých značek, ale i mnoho menších firem, které se rozhodly využít argument ověřené kvality ve svých propagačních aktivitách. Licence k užívání značky kvality dTest byly poskytnuty následujícím výrobcům a dodavatelům výrobků.

Kroky pro udělení značky kvality dTest:

Zašlete nám prostřednictvím kontaktního formuláře údaje potřebné k uzavření smlouvy: název výrobku, vydání, ve kterém proběhl jeho test, obchodní jméno, IČ, DIČ, sídlo/místo podnikání, kontaktní e-mail, jméno osoby oprávněné jednat jménem společnosti a zápis v obchodním rejstříku.

Podepište návrh smlouvy, který Vám zašleme, a ve dvou vyhotoveních ho odešlete na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Začněte využívat u svého produktu značku kvality dTest, kterou Vám zašleme v elektronické podobě.

Prihlásiť