Stand by: Skrytý žrout energie

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2020 Obsah květnového dTestu

Publikované v časopise 11/2010

Spotřeba v pohotovostním režimu představuje nezanedbatelnou část spotřeby elektrické energie. V průměru padne na stand-by zhruba jedna celá měsíční platba za elektřinu.

V zemích Evropské unie představuje spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu asi 6 % celkové spotřeby elektrické energie domácností (cca 11 %, pokud se nezapočítává elektřina na topení a ohřev teplé vody). V České republice se odhaduje, že podíl na celkové spotřebě je o něco nižší vzhledem k (doposud) menší vybavenosti domácností elektrickými a elektronickými spotřebiči, než je průměr „staré“ EU-15.Prihlásiť