Investičné fondy

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 6/2024

V rámci nášho seriálu o finančnej gramotnosti sme sa už venovali základom finančnej gramotnosti, alebo otázke, koľko si nasporiť na dôchodok. V minulých dieloch sme si vysvetlili, prečo nie je dobré nechávať peniaze ležať ladom. Júnový diel nášho seriálu sa venuje investičným fondom.

Investovanie sa v súčasnosti zdá byť nevyhnutné. Môže do určitej miery slúžiť ako obrana proti inflácii a bezpochyby je výhodnejšie peniaze niekde zhodnocovať, než ich nechať ležať doma pod matracom. Je preto dobré nájsť spôsob, ako sa vám peniaze budú zhodnocovať aspoň o nízky úrok, čím môžu byť napríklad sporiace účty.

Pred každou investíciou si treba položiť niektoré základné otázky a premyslieť si ciele. Zamyslite sa nad tým, čo si od danej investície sľubujete, ako dlho chcete sporiť, aké riziko je pre vás únosné a koľko finančných prostriedkov chcete investovať. V súvislosti s rizikom je dôležité dať si pozor na to, či peniaze, ktoré investujete, máte navyše a či si môžete dovoliť o ne prípadne prísť bez toho, aby vás to existenčne ohrozilo.

Fondy sú jedným z variantov investičných nástrojov, vďaka ktorému môžete dosiahnuť diverzifikáciu, teda rozdelenie investičného portfólia. Vzhľadom na to, že sú fondy spravidla spravované profesionálmi v odbore, ktorí sa v problematike vyznajú, znižujú sa nároky na vaše znalosti a vaše časové možnosti.

Manažéri fondu zároveň musia postupovať podľa zákonných požiadaviek. Nie je preto nutné, aby ste neustále sledovali situáciu vo svete a udalosti, ktoré by potenciálne mohli ovplyvniť vaše investície. To, že niekde prebieha vojna, epidémia ochorení, alebo štrajk zamestnancov leteckých spoločností, môžete to nechať na starosť manažérom fondov, ktorí by mali tieto situácie brať do úvahy.

Existujú rôzne druhy fondov, investovať môžete napríklad do akcií, dlhopisov, nehnuteľností alebo ich kombinovať. Pokiaľ by každý investor investoval samostatne, musel by to robiť s vysokým kapitálom a zároveň by niesol všetky, často pomerne vysoké riziká. V prípade fondov má investor v držbe podielové listy fondu, predstavujúce jeho podiel na majetku fondu. Fondy tak slúžia na zníženie trhového rizika, keď má investor väčšiu šancu, že profesionálna správa a správna diverzifikácia portfólia obmedzí riziko podľa zvolenej stratégie fondu. Mala by zodpovedať vášmu rizikovému očakávaniu.

Čo je diverzifikácia

Diverzifikácia je stratégia investovania. Jej princípom je, že nevložíte všetko na jednu kartu. Nebudete tak investovať iba do akcií jednej spoločnosti, no aj do iných aktív, ako napríklad do dlhopisov či nehnuteľností. Cieľom je znížiť riziko straty, ktoré je súčasťou každej investície. Možno tiež odporučiť rozdelenie investícií do rôznych odvetví. Vytvoríte si tak investičné portfólio, čo je súhrn všetkých vašich investícií.

V prípade, že by došlo k nepredvídateľnej udalosti, ktorá postihne určité priemyselné odvetvie, neublíži táto udalosť vášmu diverzifikovanému portfóliu natoľko ako portfóliu investora, ktorý do tohto odvetvia investoval všetok svoj majetok.

Dôchodkové fondy

Dôchodkové fondy sú tiež investíciou, lenže do určitej miery sa odlišujú od iných investičných fondov. V súvislosti so súčasnosťou, keď nie je nič isté a hovorí sa o zvyšovaní veku pre odchod do dôchodku, je vhodné myslieť na vlastné zabezpečenie. Výška dôchodku aj podmienky na jeho získanie nie sú stabilné a dochádza k rôznym zmenám. Štát má na starosti oblasť sociálneho zabezpečenia, kam patrí aj dôchodkové poistenie, aj tak je vhodné využiť doplnkový systém a začať si na dôchodok šetriť už v produktívnom veku. Jedným z možných riešení sú práve dôchodkové fondy. Vďaka pravidelnému investovaniu si tak môžete nasporiť na prilepšenie k dôchodku, aby ste sa mali dobre aj v seniorskom veku.

Otázkou je, akú sumu treba našetriť. V súvislosti s tým musíte zvážiť niekoľko faktorov, ktorými môžu byť napríklad inflácia, výška dôchodku garantovaná štátom, vek odchodu do dôchodku či životný štýl. Na to, aby ste zistili konkrétnu sumu, mali by ste mať určitý prehľad o svojich súčasných výdavkoch a rozdeliť si ich do kategórií (nevyhnutné, voliteľné, investície a sporenie). Stanovením približnej výšky sme sa už zaoberali v článku „Koľko si nasporiť na starobný dôchodok“, ktorý nájdete vo februárovom vydaní dTestu, alebo na našom webe.

Fondy nehnuteľností

Fondy nehnuteľností sa líšia od investičných nehnuteľností. V prípade investičnej nehnuteľnosti sa stane investor vlastníkom domu alebo bytu. Najčastejšie za svoje peniaze, alebo za peniaze poskytnuté bankou (hypotekárny úver). Vlastníci nehnuteľnosti s ňou však majú množstvo starostí, či už sa týkajú jej správy, hľadania vhodných nájomníkov, alebo vyberania nájomného. Tieto aktivity môžu byť časovo náročné a namáhavé, preto môže byť dobrou alternatívou práve fond nehnuteľností.

V prípade týchto fondov dostane investor podiel zodpovedajúci výške jeho investície. Je to kolektívne investovanie, ktoré zhromažďuje investície od investorov z radov verejnosti. Typickou investíciou v tejto oblasti sú budovy, ktoré sa prenajímajú ako kancelárie, výrobné priestory, alebo nákupné centrá. Hlavné príjmy tak pramenia z prenájmu týchto priestorov. Výhodou je možnosť rýchleho vyplatenia finančných prostriedkov.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy fungujú na základe toho, že investori požičiavajú peniaze spoločnostiam, ktoré vyberie ich portfóliový manažér ako vhodné. Pri dlhopisových fondoch sa kladie pomerne veľký dôraz na ich rizikovosť. Riziko vyhodnocujú rôzne ratingové agentúry. Niekedy je s investíciou spojené väčšie riziko, lenže výhody a podmienky, ktoré vám poskytnú, môžu riziko prevážiť. Riziko sa môže meniť aj v závislosti od toho, odkiaľ je daná spoločnosť, do ktorej investujete. Ak teda investujete do spoločností, ktoré majú sídlo v krajinách, označovaných za daňové raje, často pôjde o vyššie riziko. Takéto fondy sú vhodné skôr pre strednodobé až dlhodobé investície.

Akciové fondy

Akciové fondy sú pomerne kolísavé, a preto predstavujú vyššie investičné riziko, takisto ako investovanie do akcií samotných. V prípade kúpy akcií si kupujete podiel v spoločnosti a výhodnosť vašej investície závisí od trhového úspechu konkrétnej spoločnosti. Pri akciových fondoch si kupujete podiel vo viacerých spoločnostiach zároveň a výhodnosť vašej investície sa tak odvíja od trhového úspechu týchto spoločností ako celku. Vašou odmenou môžu byť v niektorých prípadoch dividendy. Existujú rôzne druhy akciových fondov. Ako príklad môžeme uviesť benchmarkové alebo stock pickingové fondy (výber akcií s dlhodobým rastovým potenciálom). Ďalej môžeme akciové fondy deliť podľa odvetvia, do ktorého investujeme, na technologické, zdravotnícke, energetické atď.

ETF

ETF alebo Exchange-traded Fund je tiež jedným z investičných fondov, ktorý je v posledných rokoch stále obľúbenejší. Tento fond môže byť ideálnou voľbou pre začínajúcich investorov, ktorí zatiaľ nemajú bohaté skúsenosti a znalosti týkajúce sa finančného trhu. Dá sa povedať, že ETF kopíruje stratégie určitého výseku trhu (indexu) a snaží sa napodobniť jeho výkon. Pokiaľ teda fond sleduje index najväčších spoločností obchodovaných na burze v USA (S&P 500), bude sa vaša investícia odvíjať od toho, ako sa bude dariť daným spoločnostiam. Výhodou je opäť pomerne vysoká likvidita a relatívne nízka nákladovosť, keď odpadajú rôzne poplatky (napr. vstupné). Kvôli prevodom meny však môže dôjsť k podstatnsému zníženiu výnosu z investície.


Prihlásiť