Investičná abeceda A–H

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 4/2024

Dlhodobo upozorňujeme, že spoľahnúť sa na štátny starobný dôchodok sa v budúcnosti nemusí oplatiť. Traduje sa, že Česi sú národom drobných sporiteľov, čo potvrdili aj dáta v minulom diele seriálu finančnej gramotnosti. Vo svete financií však volíme konzervatívne, skôr sporiace ako investičné nástroje. Z dôvodu zaujímavejšieho zhodnotenia a zložených úrokov však na investície nemožno zabúdať. V dvojdielnej minisérii vám preto prinášame investičnú abecedu, ktorá vám pomôže preniknúť do tajov investícií a odstrániť obavy z neznámeho.

Akcia je cenný papier, ktorý akcionárovi, ktorý ju vlastní, priznáva určité práva. Akcionár sa tak môže podieľať na ziskoch spoločnosti, alebo napríklad na rozhodovaní o jej ďalšom smerovaní. Akcie sa dajú deliť podľa niekoľkých hľadísk. Pri investovaní sa najskôr stretneme s rozlíšením na akcie kmeňové a prioritné. Prioritné akcie majú tú výhodu, že sa s nimi spája prednostné právo, väčšinou na výplatu podielu zo zisku (dividendy). Na druhej strane, sú v nich zvyčajne obmedzené iné práva, napríklad právo hlasovať na valnom zhromaždení, kde sa o smerovaní spoločnosti rozhoduje. S akciami sa obchoduje na burzách prostredníctvom licencovaného obchodníka.

Broker alebo maklér je obchodník, prostredníctvom ktorého je možné obchodovať na finančných trhoch. Túto činnosť robí na základe licencie, ktorú mu v našom prostredí udeľuje Česká národná banka. Je nutné počítať s tým, že si za svoje služby účtuje poplatky.

Cenný papier je napríklad už spomínaná akcia, ale aj dlhopis, podielový list, šek, zmenka a ďalšie nástroje. Ide o listinu, pomocou ktorej je možné uplatniť určitý nárok voči tomu, kto túto listinu vydal (emitent). Už vieme, že jedným z nárokov môže byť potrebné právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorej akcie vlastníte. Môžeme teda povedať, že emitent je v podstate v postavení dlžníka voči vlastníkovi cenného papiera.

Diverzifikácia je stratégia investovania, ktorá zrkadlí príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka“. Poučený investor nekupuje iba akcie, ale investuje aj do iných aktív, napríklad dlhopisov či nehnuteľností. Rovnako sa zameriava na viacero ekonomických odvetví v rámci všetkých svetových regiónov. Cieľom je znížiť riziká straty, ktoré komplikovaný globalizovaný svet prináša. Katastrofa postihujúca jedno priemyselné odvetvie neublíži diverzifikovanému portfóliu natoľko, ako portfólio investora, ktorý do tohto odvetvia vložil všetok svoj majetok.

ETF je nástroj v poslednom čase často spomínaný, najmä v podcastoch zameraných na financie a investovanie. Ide o typ investičného fondu (Exchange-traded Fund), ktorý sa obchoduje na burze podobne ako jednotlivé akcie. Súbor aktív, ktorý môže tvoriť tento fond, zahŕňa akcie, dlhopisy, komodity, alebo iné investičné nástroje. Ako to funguje? ETF sleduje vývoj v určitej časti trhu (indexu) a snaží sa napodobniť jej výkon. Ak ETF sleduje index najhodnotnejších verejne obchodovateľných spoločností v USA, investícia sa bude zhodnocovať, alebo naopak devalvovať podľa toho, ako sa bude dariť práve týmto spoločnostiam. Investícia do ETF môže predstavovať lákavú voľbu pre začínajúcich investorov, ktorí nedisponujú rozsiahlymi znalosťami o fungovaní finančného trhu, takisto aj pre tých, ktorí nemajú záujem alebo čas, sledovať jeho aktuálny vývoj a zhodnocovať vlastné portfólio.

Fondy predstavujú ďalší investičný nástroj, ktorý investorom uľahčuje cestu k diverzifikovanému portfóliu. Fondy navyše manažujú profesionáli podľa vopred deklarovanej stratégie, čím sa opäť znižujú nároky na znalosti a časové možnosti investorov. Nemusíte preto stále vo dne v noci sledovať svetové dianie, ktoré by mohlo ovplyvniť vaše investície. Starosti s uviaznutým tankerom blokujúcim medzinárodnú lodnú dopravu, obmedzením výroby v čínskych továrňach z dôvodov šírenia vírusového ochorenia, alebo so štrajkom leteckých dopravcov takto môžete nechať na pleciach manažérov fondu. Fondy môžu opäť obsahovať rôzne druhy aktív a podľa toho sa delia napríklad na akciové, dlhopisové, alebo zmiešané.

Gap (medzera) spravidla označuje rozdiel v cene akcie, alebo iného investičného nástroja, ktorý vznikol v čase medzi uzavretím burzy a jej opätovným otvorením. Analýza gapov sa používa pri stanovovaní budúcich investičných stratégií a odhadovaní ďalšieho cenového vývoja.

Investičný Horizont je časové obdobie, ktoré ste si určili na naplnenie svojich investičných cieľov a zároveň obdobie, keď určitý čas držíte danú investíciu. Ak nakúpite konkrétne akcie, nepredáte ich, kým zvolený horizont neubehne. Horizont môže byť od krátkodobého cez strednodobý až po dlhodobý. Ak si pri nástupe do prvého zamestnania plánujete odkladať na dôchodok, pôjde o ten dlhodobý. Výhodu má v tom, že sa v ňom zvyčajne vzájomne vyvažujú trhové výkyvy. Krátkodobý, hoci značný, pokles hodnoty portfólia preto nemusí znamenať katastrofu. Voľba investičného horizontu je súčasťou investičnej stratégie, v ktorej je tiež nutné zohľadniť mieru zvoleného rizika, ktoré sa s investíciou spája, aj cieľ, ktorý chcete investíciou dosiahnuť.


Prihlásiť