Životné podmienky zvierat

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 4/2024

Na jeseň minulého roka sa realizoval v 8 európskych krajinách prieskum spotrebiteľských názorov a preferencií týkajúcich sa životných podmienok (welfare) chovaných hospodárskych zvierat. Z odpovedí viac ako 8000 účastníkov okrem iného vyplynulo, že spotrebiteľom záleží na tom, v akých podmienkach sú zvieratá chované a požadujú dôveryhodné označovanie živočíšnych výrobkov. Zároveň 69 % respondentov vyjadrilo ochotu priplatiť za potraviny vyrobené s vyššími štandardmi welfare.

Do prieskumu, ktorý zastrešila európska spotrebiteľská organizácia BEUC (ktorej členom je aj dTest), sa zapojili spotrebitelia z Nemecka, Belgicka, Holandska, Švédska, Maďarska, Talianska, Španielska a Portugalska. 97 % opýtaných uviedlo, že konzumuje mäso alebo ryby. Častejšie išlo pritom o mužov a mladých ľudí. Sedem spotrebiteľov z 10 (presnejšie 71 %) je presvedčených, že sa lepšie životné podmienky zvierat odrážajú vo vyššej bezpečnosti a kvalite živočíšnych potravín. Zároveň má 44 % účastníkov pocit, že je v obchodoch k dispozícii málo potravín produkovaných v súlade s welfare.

 

Tvrdenie o dobrých životných podmienkach zvierat si na obaloch výrobkov všíma 58 % respondentov. Najčastejšie (78 %) ide o kódy označujúce spôsob produkcie vajec. 72 % opýtaných by si prialo, aby sa podobné označenie objavovalo aj na ostatných produktoch živočíšneho pôvodu, ako je mäso, mlieko, mliečne výrobky a podobne. V súčasnosti je totiž pre kupujúcich ťažké v obchodoch identifikovať tieto výrobky produkované v súlade s welfare zvierat.

 

 

Aj napriek pomerne veľkej miere záujmu o životné podmienky zvierat, je spotrebiteľská znalosť aktuálnych pravidiel pre chov hospodárskych zvierat nízka. Väčšina respondentov (62 %) sa cíti byť nedostatočne informovaná o súčasných podmienkach chovov. To sa dá čiastočne vysvetliť práve chýbajúcim povinným označovaním výrobkov.

 

Európski respondenti častejšie považujú za zlé životné podmienky chovanej hydiny a ošípaných. Počet opýtaných, ktorí si myslia, že kurčatá a sliepky žijú v zlých podmienkach, je takmer dvojnásobný oproti tým, ktorí veria, že sú dobré (40 % verzus 23 %). Naopak, o podmienkach chovu hovädzieho dobytka a rýb vládne o trochu častejšie presvedčenie, že sú dobré.


 

Zlepšovanie životných podmienok chovaných zvierat sa môže prejaviť zvýšením ceny takto produkovaných živočíšnych potravín. Prieskum ukázal, že 69 % spotrebiteľov je ochotných za takéto výrobky platiť vyššiu cenu, aj keď v rôznej miere. Iba 5 % opýtaných by bolo ochotných platiť ceny vyššie o viac ako 20 %. Navýšenie ceny o 5 % by akceptovala zhruba tretina respondentov (35 %).

Náklady za prechod k lepším podmienkam musia byť spravodlivé tak pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. 74 % účastníkov prieskumu si praje, aby EÚ finančne podporila poľnohospodárov pri zavádzaní zmien v chovoch v záujme welfare. Takmer 8 z 10 Európanov (78 %) považuje za potrebné, aby rovnaké pravidlá pre welfare platili aj pre potraviny dovážané do Európy z krajín mimo EÚ.

Organizácia BEUC a jej členovia teraz na základe výsledkov prieskumu vyzývajú Európsku komisiu, aby dbala na názor spotrebiteľov a splnila svoj skorší záväzok – postarať sa o welfare zvierat aktualizáciou existujúcich zákonov.


Prihlásiť