Peniaze nenechávajte pod matracom

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 3/2024

V ďalšom diele seriálu budovania finančnej gramotnosti vám ponúkame prehľad možností, ako využiť voľné finančné prostriedky. Poradíme vám, ktoré otázky by ste si mali položiť, kým svoje peniaze niekomu zveríte, a aké zmeny nás čakajú v obľúbenom „penzijku“.

Pri úvahe o tom, ako hospodáriť s voľnými peniazmi, je potrebné brať do úvahy základné poučky. Predovšetkým sa vyhýbajte odkladaniu hotovosti do tajných skrýš rozmiestnených v dome, alebo napríklad pod matracom. Ako sme už naznačili v predchádzajúcich dieloch, inflácia je v takomto prípade vašim nepriateľom, ktorý požiera vaše úspory. Treba dodať, že v posledných rokoch sa to deje závratným tempom. Vždy sa dá nájsť spôsob, kam uložiť peniaze výmenou aspoň za nízky úrok, aj keby to mal byť len sporiaci účet.

Majte na pamäti, že vo svete financií platí viac ako inde „niečo za niečo“. Vysoký predpokladaný výnos investície preto ide ruka v ruke s väčším rizikom a podozrivo výhodná ponuka je zvyčajne viac podozrivá ako výhodná. Šmejdi totiž nespia a pod moderným pomenovaním odkazujúcim na aktuálne trendy, napríklad v podobe investície do kryptomien, sa môže skrývať pyramídová hra (známa aj ako „lietadlo“), alebo Ponziho schéma. Dajte si preto pozor, pokiaľ je predpokladaný výnos, alebo akákoľvek vaša odmena závislá od počtu osôb, ktoré na daný produkt tiež nahovoríte.

Či už chceme krátkodobo zhodnotiť prebytočnú hotovosť, alebo sa pripraviť na starobu, konkrétny spôsob sporenia alebo investovania je do značnej miery individuálnou záležitosťou. Každý, kto sa chystá na takéto účely odkladať svoje peniaze, mal by si odpovedať na základné otázky, ktoré mu pomôžu s výberom vhodného nástroja.

  • Čo si od investície sľubujete?
  • Ako dlho chcete sporiť?
  • Aké riziko je pre vás únosné?

V dlhodobom investičnom horizonte mladého človeka, ktorého cieľom je vytvorenie finančného „vankúša“ na pokojný záver života, sa vzájomne vyvažujú výkyvy, ku ktorým dochádza na trhu v závislosti od ekonomického cyklu. Investor si tak môže dovoliť rizikovejšie nástroje, najmä ak je uzrozumený s tým, že minimálne o časť prostriedkov môže prísť. Aj relatívne riziková investícia, napríklad do akciových fondov, sa však v dostatočne dlhodobom horizonte môže vyplatiť. Uvedené je možné demonštrovať napríklad na investícii do populárneho indexu S&P 500, ktorý zahŕňa akcie päťsto najhodnotnejších firiem z USA. Pokiaľ podľa tohto indexu investujete, môže sa vaša investícia v horších rokoch medziročne prepadnúť o desiatky percent. Z dlhodobého hľadiska však index doteraz investorov potešil zaujímavými výnosmi. V tomto prípade je však potrebné zvoliť ďalšiu poučku, že minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich.

Investovanie

Zaujímavé zhodnotenie sa dá dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom pravidelného investovania, napríklad do podielových fondov. Tie sú prostriedkom kolektívneho investovania, keď viac investorov zverí svoje prostriedky investičnej spoločnosti, ktorá ich profesionálne spravuje s cieľom ich zhodnotenia. Správa fondu spočíva v nákupe a predaji akcií, dlhopisov, komodít, cudzích mien, podielov v iných fondoch a pod. Za túto činnosť patrí investičnej spoločnosti ako správcovi aj odmena.

S investovaním sa neoplatí čakať do pokročilého veku. Výhodu majú tí, ktorí začnú skoro a dôsledne pravidelne investujú. Pri dlhšom horizonte sa zmierňujú riziká investície a poteší najmä takzvané zložené úročenie, vďaka ktorému môže celková čiastka úrokov oveľa prevýšiť skutočne investované peniaze. Odmenou pri tomto type investovania je zvyčajne vyššie zhodnotenie v porovnaní s konzervatívnymi bankovými nástrojmi. Je možné si tiež vybrať fond podľa zamýšľanej investičnej stratégie (riziká) a obvykle je možné prostriedky pomerne rýchlo vybrať. Naopak, nevýhody spočívajú v rôznych poplatkoch (vstupné, za správu, za spätné odkúpenie a pod.) aj v riziku zlej voľby fondu a výkyvoch v aktuálnej hodnote portfólia.

Alternatívou investovania do podielových fondov je investovanie individuálne, na ktoré je možné využiť v súčasnosti aj rôzne mobilné aplikácie. Ich prostredníctvom, alebo prostredníctvom napríklad banky je možné priamo nakúpiť akcie verejne obchodovateľných spoločností, komodity (obilie, kakaové bôby, zlato), kryptomeny, špekulovať nad vývojom kurzov mien, alebo obchodovať s inými investičnými nástrojmi. Aj tu je však nákup, alebo prípadný predaj spojený s rôznymi poplatkami. Portfólio investícií si v tomto prípade zostavuje a spravuje investor sám. Preto je tento spôsob financovania vhodný iba pre tých, ktorí sa dobre orientujú na trhu a sú si dobre vedomí všetkých faktorov, ktoré sa premietajú do aktuálnej hodnoty obchodovaných aktív.

S približujúcim sa odchodom do dôchodku sporitelia vyhľadávajú skôr krátkodobejšiu ochranu už nasporených prostriedkov pred ich znehodnotením v dôsledku inflácie. Využívajú na to najčastejšie konzervatívnejšie, teda menej rizikové nástroje, napríklad v podobe dôchodkového sporenia, termínovaných vkladov, alebo štátnych dlhopisov s garantovaným výnosom.

1. Riziko

Zvážte, aké riziko ste ochotní prijať. Vyššie riziko by malo byť kompenzované možnosťou vysokého výnosu a obávať sa ho väčšinou nemusíte na začiatku dlhodobého investičného horizontu.

2. Investičný horizont

Vyberajte si vhodný investičný, alebo sporiaci nástroj podľa toho, kedy budete peniaze potrebovať. Obdobie investícií je vhodné ujasniť si kvôli voľbe rizikovosti investície aj likvidity nasporených prostriedkov. Pri sporení na dôchodok neprekáža, že s nimi nebudete schopní určitý čas disponovať. Ak si chcete krátkodobo odložiť peniaze, ktoré máte pripravené na nákup auta, hodia sa nástroje, pri ktorých máte svoje peniaze rýchlo k dispozícii, napríklad sporiaci účet.

3. Výnos

Sledujte, ako sa darí vybranému investičnému nástroju dlhodobo. Krátkodobé zníženie hodnoty investovaných prostriedkov nemusí prekážať, pokiaľ nástroj v zamýšľanom investičnom horizonte preukazuje zaujímavé priemerné zhodnotenie.

4. Poplatky

Zistite, aké poplatky sú spojené s konkrétnym sporiacim, alebo investičným produktom a aká je ich výška. Poplatky za sprostredkovanie investície, za vedenie špeciálneho účtu, za každý jednotlivý nákup či predaj cenných papierov aj za výber cieľovej sumy môžu podstatne znížiť na prvý pohľad zaujímavý výnos.

5. Diverzifikácia

Nevložte všetko na jednu kartu. Pri investovaní je dôležité rozložiť riziko tým, že investujete do rôznych aktív a trhov.

Zmeny dôchodkového pripoistenia na rok 2024

Česi, ktorí sa nechcú spoľahnúť iba na starobný dôchodok vyplácaný štátom, využívajú najčastejšie na starobu penzijné sporenie v takzvanom treťom pilieri dôchodkového systému. Konkrétne ide o dva sporiace produkty – dôchodkové pripoistenie a doplnkové dôchodkové sporenie. Prvý z menovaných produktov už iba dobieha. Posledné nové zmluvy bolo možné uzatvoriť najneskôr do 30. novembra 2012, keď ho nahradilo práve doplnkové dôchodkové sporenie. Popularitu tohto spôsobu sporenia ilustruje celkový počet sporiteľov – na konci roku 2023 sa na dôchodkovom pripoistení či doplnkovom dôchodkovom sporení zúčastnili viac ako 4 milióny Čechov. Lákadlom produktov pod už všeobecne známym názvom „penzijko“ je nízka miera rizika a štátny príspevok.

Pravidlá penzijka sa od nového roka zmenili, najmä s ohľadom na výšku pravidelnej štátnej pomoci. Zmena bola motivovaná skutočnosťou, že Česi si v rámci penzijka odkladajú skôr menšie čiastky. Vláda chce sporiteľov motivovať na vyššie uložené sumy, teda aj dôkladnejšiu prípravu na starobu. Zbystriť by však mali tí, ktorí si mesačne sporia menej ako 500 Kč. Podľa nových pravidiel už štátnu pomoc nedostanú (doposiaľ bola pomoc priznávaná už od čiastky 300 Kč) a mali by preto zvážiť zvýšenie pravidelnej mesačnej sumy aspoň na 500 Kč. Maximálna výška podpory pri vyšších sumách sa následne zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč.

Zmeny v dôchodkovom sporení sa týkajú aj oblasti daní. Mesačnú sumu je totiž možné pri splnení požadovaných podmienok odpočítať od daňového základu. Odpočet si však možno uplatniť až od časti platby, od ktorej sa už štátny príspevok ďalej nezvyšuje. Podľa pravidiel platných od nového roka je teda možné sumu, ktorú platíte nad 1700 Kč (tzn. nad sumu najlepšie honorovanú štátnym príspevkom), odpočítať od daňového základu, najviac však do sumy  48 000 Kč ročne. Doteraz bolo možné odpočet uplatniť iba do limitu 24 000 Kč, pri platbách presahujúcich 12 000 Kč ročne.

Zmeny v penzijku sa dotknú aj seniorov. Tí, ktorí v sporení pokračujú aj v dôchodkovom veku, totiž prídu o štátny príspevok. Podporu od štátu už ďalej nedostanú osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, a osoby staršie ako 65 rokov. Správa k novelizovanej úprave zdôvodňuje zmenu tým, že doplnkové dôchodkové sporenie je prostriedkom na dlhodobé odkladanie spotreby za účelom výplaty prostriedkov v období dôchodkového veku. Naopak, nemá teda slúžiť ako krátkodobý alebo strednodobý produkt s podporou štátu.

Sporiaci účet verzus termínovaný vklad

Medzi konzervatívne sporiace nástroje sa dajú zaradiť aj termínované vklady, alebo sporiace účty. Aby vám zarábali, je dôležité poznať dve podstatné zásady. Ktoré sú to? Banky vždy ocenia, pokiaľ dopredu vedia, aký dlhý čas môžu s vašimi peniazmi disponovať. Nemenej podstatným údajom je aj typ úrokovej sadzby. Najčastejší omyl spotrebiteľov je spojený so sporiacimi účtami. Pri nich sa klienti totiž často chybne domnievajú, že úroková sadzba platná v deň uzavretia produktu sa vzťahuje na celý čas sporiaceho procesu. Tak to však nie je. Garantované a počas trvania vkladu nemenné sadzby sú výsadou iba termínovaných vkladov. So sporiacimi účtami sú, naopak, spojené sadzby vyhlasované, ktoré sa v priebehu trvania produktu môžu úplne prirodzene meniť. Tieto pohyblivé úrokové sadzby tak pre banky znamenajú manévrovací priestor, ako reagovať na aktuálnu situáciu na trhu. Na druhej strane môžete s peniazmi na sporiacich účtoch nakladať ľubovoľne bez akýchkoľvek obmedzení.

Novinky v stavebnom sporení

Medzi ďalšie veľmi obľúbené nástroje patrí stavebné sporenie. Jeho názov je trochu mätúci, pretože už dlhší čas nezodpovedá pôvodnému účelu. Nasporené prostriedky nie sú totiž viazané na to, aby boli použité na bývanie. Možno ich použiť úplne ľubovoľne. Výhodou je garantovaná štátna pomoc a prakticky nulové riziko. Nevýhodou je, že na priznanie štátnej pomoci sú nasporené prostriedky viazané aspoň 6 rokov. Počas nich preto nie je možné peniaze so štátnou podporou vybrať. Pri obľúbenom „stavebku“ však od nového roku tiež došlo k podstatným zmenám. Štátna pomoc sa znižuje z pôvodných 10 % ročného vkladu na 5 % – v oboch prípadoch z maximálnej sumy 20 000 Kč. Doterajšia maximálna štátna pomoc vo výške 2000 Kč  ročne sa teda znižuje na 39 €. Je nutné uviesť, že zmeny sa týkajú nových aj skôr uzavretých zmlúv, čím sa stavebné sporenie stáva, aj vzhľadom na rôzne poplatky, prakticky nezaujímavé. Niektoré banky na zníženie štátnej pomoci reagovali tým, že klientom ponúkajú bonus, ktorý im priznanú pomoc doplní na pôvodnú výšku. Ponuky sa však týkajú iba aktuálne uzatváraných zmlúv.

Jak se od ledna mění výše státního příspěvku u penzijka

měsíční úložka
dosavadní státní příspěvek
nový státní příspěvek
300 Kč 90  Kč 0  Kč
400  Kč 110  Kč 0  Kč
500  Kč 130  Kč 100  Kč
600  Kč 150  Kč 120  Kč
700  Kč 170  Kč 140  Kč
800  Kč 190  Kč 160  Kč
900  Kč 210  Kč 180  Kč
1000  Kč 230  Kč 200  Kč
1100  Kč 230  Kč 220  Kč
1150  Kč 230  Kč 230  Kč
1200  Kč 230  Kč 240  Kč
1300  Kč 230  Kč 260  Kč
1400  Kč 230  Kč 280  Kč
1500  Kč 230  Kč 300  Kč
1600  Kč 230  Kč 320  Kč
1700 Kč  a vyšší 230  Kč 340  Kč


Prihlásiť