Spoľahlivosť autoservisov

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 3/2024

Nakoľko sú českí a európski spotrebitelia spokojní so službami autoservisov? V rámci medzinárodného prieskumu spoľahlivosti automobilov, o ktorom sme vás informovali vo februárovom vydaní, sme sa opýtali vodičov, okrem iného, aj na skúsenosti so servisom automobilov.

Spolehlivost automobilů

  1. Spoľahlivosť automobilov
  2. Spoľahlivosť autoservisov

Údržba je neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva automobilu. Koľko však stojí servis automobilov rôznych výrobcov? Aké kvalitné sú autorizované servisy jednotlivých značiek? Medzi májom a júlom 2023 sme urobili medzi našimi priaznivcami dotazníkové vyšetrovanie zamerané na spoľahlivosť automobilov v spolupráci s ďalšími európskymi spotrebiteľskými organizáciami.Prieskumu sa zúčastnili spotrebitelia z Českej republiky, Slovenska, Belgicka, Francúzska, Talianska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Holandska.

Z 29 873 vyplnených dotazníkov sme získali aj informácie o využívaní služieb rôznych druhov servisov, alebo o spokojnosti s rôznymi autorizovanými servismi výrobcov automobilov. Pre úplnosť dodávame, že nie v každom štáte sa podarilo získať od respondentov dostatočné množstvo údajov o servisoch. To sa týka, okrem iného, aj Slovenska.

Za servisom k výrobcovi

Kde európski spotrebitelia servisujú svoje autá? V našom prieskume sme sa zaujímali o pomerne nové automobily (6 mesiacov až 12 rokov). Prieskum sa totiž zameral predovšetkým na informácie o spoľahlivosti automobilov, do ktorej sa starnutím automobilu stále viac premieta dôkladnosť údržby aj prevádzkové podmienky.

Vzhľadom na vek skúmaných áut je preto celkom pochopiteľné, že väčšina respondentov (Európa 71,4 %, ČR 68 %) využíva najviac služby autorizovaných servisov. Na druhom mieste (Európa 19,7 %, ČR 23,5 %) sa umiestnili nezávislé servisy. Niektorí spotrebitelia svoje autá udržujú vlastnými silami (Európa 3,2 %, ČR 6,8 %). Príliš veľkej obľúbenosti sa netešia neznačkové reťazce servisov v porovnaní s inými druhmi (Európa 5,8%, ČR 1,7%).

Napriek ich popularite sa však nedá povedať, že by európski spotrebitelia boli so službami autorizovaných servisov najviac spokojní. V európskych štátoch, v ktorých sa od respondentov podarilo nazbierať dostatok údajov, nezískali servisy výrobcov najvyššie hodnotenie spokojnosti ani v jednom štáte. Iba portugalskí spotrebitelia ich hodnotili rovnako ako nezávislé servisy. Práve menšie opravovne boli respondentmi najlepšie hodnotené v Česku aj v ďalších troch európskych štátoch.

Ako sme už spomínali, prieskum ukázal, že reťazce servisov nie sú u nás príliš obľúbené. Žiaľ, o žiadnej konkrétnej sieti servisov sa nám nepodarilo zhromaždiť dostatok údajov. V iných európskych štátoch sa potrebné informácie o reťazcoch podarilo získať. Sieť Midas získala najvyššie hodnotenie spokojnosti od motoristov v Belgicku, Francúzsku a Taliansku. Sieti Bosch Car Service sa darilo najlepšie v Portugalsku a Španielsku. Najnižšie hodnotenie spokojnosti zo všetkých servisných sietí, o ktorých máme dostatok infomácií, získal skoro vo všetkých štátoch reťazec Norauto.

Kde je tráva najzelenšia

Z nášho dotazníkového skúmania vyplýva, že spotrebitelia sú so službami servisov väčšinou spokojní. Respondenti boli pri kritike skôr zdržanliví. Aj horšie hodnotené servisy preto získali pomerne vysoké skóre.

V časti prieskumu zameranej na spoľahlivosť automobilov sa darilo najlepšie japonskej štvorici Lexus, Suzuki, Subaru a Toyota. S automobilmi týchto výrobcov vás zrejme nečaká veľa neplánovaných ciest do servisu. A to je dobre, pretože pri hodnotení spokojnosti so servismi japonských výrobcov neboli výsledky také dobré. Opravovne značiek Suzuki a Subaru (hodnotenie spokojnosti 89 a 87) sa umiestnili medzi šiestimi najlepšie hodnotenými. Toyota sa však so svojimi výsledkami nedostala ani do hornej polovice rebríčka spokojnosti. Podobne ako v prípade mnohých iných autorizovaných servisov aj v Toyote respondentom najviac vadilo čakanie. Lexus sa do rebríčka nedostal vôbec. O jeho servisoch sa nám totiž nepodarilo nazbierať dostatok odpovedí.

Najvyššie celkové hodnotenie spokojnosti za svoje servisné služby získal výrobca Suzuki. V každej individuálnej kategórii sa našli aj vyššie hodnotenia. Čakacie lehoty napríklad menej trápili zákazníkov servisov Volvo. S presnosťou cenových odhadov boli ľudia najviac spokojní pri Honde. Čistotu vrátených automobilov ľudia najmenej kritizovali pri Audi. Detailnosť fakturácie najviac oceňovali pri Audi a Volvo. Informácie o opravách spotrebitelia najviac chválili pri Audi. Servisy Suzuki respondenti hodnotili pozitívne v rámci všetkých kategórií.

Naopak, s pomerne veľkým odstupom najhoršie skúsenosti uvádzali respondenti so službou autorizovaných servisov BMW. Ľuďom prekážalo predovšetkým dlhé čakanie a biedne informácie o opravách. Aj v ostatných kategóriách sa nemeckému výrobcovi nedarilo najlepšie v porovnaní s konkurenciou.

Od českých spotrebiteľov sa servisy spomínanej Toyoty veľkej chvály nedočkali. V zahraničí zapôsobil na zákazníkov podstatne lepšie. Medzi šesť najlepšie hodnotených autorizovaných servisov sa tento japonský výrobca dostal v Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku aj Portugalsku. V poslednej menovanej krajine bola Toyota hodnotená dokonca najlepšie.

Nejednoznačné hodnotenie servisov získal od európskych respondentov český výrobca Škoda. V Belgicku, Česku a Francúzsku sa servisy mladoboleslavskej automobilky umiestnili až v druhej polovici rebríčka spokojnosti. Vo Francúzsku boli dokonca spolu s opravovňami Peugeotu hodnotené najhoršie. Francúzskym motoristom prekážalo najmä čakanie a nepresné odhady cien opráv. Do hornej polovice rebríčka vyzdvihli autorizované opravovne Škoda spotrebitelia v Španielsku a Taliansku.

Najhoršie hodnotenia zo všetkých servisov automobiliek získali opravovne Land Rover a Mitsubishi (hodnotenie spokojnosti 68 a 69). Pre Land Rover sa podarilo získať dostatok údajov iba v Taliansku, pre Mitsubishi zase v Španielsku. Motoristi ani v jednom zo štátov však nenechali na spomínaných značkách ani zrnko pochvaly. Taliani na servisoch Land Rover kritizovali prakticky všetko, okrem fakturácie a čistoty automobilov pri odovzdaní. Španielom na servisoch Mitsubishi najviac prekážala, okrem čakania, nečistota vozidiel, nedostatočne detailná fakturácia a informácie o opravách. Kompletné rebríčky hodnotenia spokojnosti s autorizovanými servismi v jednotlivých štátoch sa do tohto vydania nezmestili. Nájdete ich teda na našom webe.

Všade dobre, u výrobcu najdrahšie

Sú nezávislé servisy skutočne najlacnejšie? Podľa názorov účastníkov prieskumu áno. Okrem iného sme sa českých respondentov pýtali na cenu poslednej návštevy servisu kvôli bežnej údržbe. Na autách so spaľovacími motormi sú totiž úkony bežnej údržby skoro rovnaké. Ide teda o porovnateľný údaj.

Podľa českých respondentov bola mediánová cena za bežnú údržbu v nezávislých servisoch 157 €. V reťazcoch autoservisov to bolo 196 €, v autorizovaných servisoch 256 €. Vlastné servisy výrobcov sú teda skutočne najdrahšie. Podobný trend možno sledovať aj v ostatných európskych krajinách. Reťazce nie sú vždy drahšie ako nezávislé servisy. V prípade autorizovaných servisov bola však mediánová cena bežnej údržby najvyššia všade.

Nečakaným zistením v prieskume je, že nie v každej krajine na západ od nás vychádza údržba vozidiel drahšie. V Portugalsku, Taliansku aj Francúzsku spotrebitelia skutočne hlásili vyššie ceny bežných opráv. V Španielsku však boli naopak mediánové ceny nižšie. Bežná údržba v španielskych autorizovaných servisoch stojí približne 200 €, v reťazcoch servisov 180 € a v nezávislých servisoch stojí 170 €.

Cena za šťastnú cestu

Z údajov poskytnutých respondentmi vyplýva, že s veľkým odstupom najviac za opravy platia majitelia vozidiel Volvo. Mediánová cena za servis vychádza na 472 €. Ako pomerne drahé (aj keď výrazne lacnejšie ako Volvo) sa v prieskume ukázali aj návštevy servisov automobiliek Mazda, Citroen a Volkswagen (vo všetkých prípadoch 275 €). Najnižšie výdavky za opravy hlásili českí vodiči, naopak, v autorizovaných servisoch Honda a Dacia (v obidvoch 196 €).

Opäť sa ukázalo, že v rôznych európskych štátoch sa ceny v servisoch môžu výrazne líšiť a spolu s nimi sa líšia aj rebríčky mediánových cien. Vo Francúzsku napríklad údaje od respondentov vychádzali najdrahšie návštevy servisov Audi (500 €) a najlacnejšie Dacia (200 €). V Taliansku opýtaní najviac peňazí nechali v servisoch Audi a Mercedes-Benz (v obidvoch prípadoch 450 €) a najlacnejšie opravovali autá v servisoch Lancia (200 €). Portugalskí motoristi najlacnejšie servisovali Toyoty (200 €), najdrahšie Mercedes-Benz (500 €). V Španielsku bol pre respondentov najlacnejší servis automobiliek Hyundai a Renault (v obidvoch prípadoch 200 €), najdrahší bol Audi a Mercedes-Benz (v obidvoch prípadoch 400 €).

Autorizované servisy nejlépe hodnocené českými respondenty

značka
celkové hodnocení
spokojenosti
čekání na přijetí
/ vyzvednutí vozu
přesnost
odhadů cen
čistota vozu
fakturace
informace
mediánová
cena za servis
Suzuki 89 85 88 88 93 92 5800 Kč
Audi 88 81 90 93 95 94 ne
Volvo 88 87 90 86 95 89 12 000 Kč
Subaru 87 83 86 85 89 87 ne
Honda 87 84 92 83 89 92 5000 Kč
Opel 87 79 87 85 92 87 6500 Kč
Mazda 85 81 86 84 93 88 7000 Kč
Kia 84 78 89 86 89 87 6340 Kč
Hyundai 82 79 87 86 88 84 6800 Kč
Citroen 82 78 83 88 93 87 7000 Kč
Peugeot 81 74 88 86 89 85 6150 Kč
Toyota 81 75 85 83 89 82 6200 Kč
Dacia 80 74 80 82 86 80 5000 Kč
Mercedes-Benz 80 79 87 85 96 87 ne
Škoda 79 74 82 82 88 82 6450 Kč
Volkswagen 78 73 85 86 91 87 7000 Kč
Ford 78 76 78 83 84 83 6000 Kč
Renault 77 76 80 76 87 86 6000 Kč
BMW 71 71 79 82 84 71 ne
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů, do seznamu jsme jej nezařadili.

Hodnocení spokojenosti s různými druhy servisů

země
druh servisu
celkové hodnocení spokojenosti
Belgie autorizovaný 77
řetězec servisů 80
nezávislý 80
Česko autorizovaný 81
řetězec servisů 83
nezávislý 84
Francie autorizovaný 76
řetězec servisů 74
nezávislý 81
Itálie autorizovaný 75
řetězec servisů 70
nezávislý 76
Portugalsko autorizovaný 76
řetězec servisů 73
nezávislý 76
Španělsko autorizovaný 74
řetězec servisů 71
nezávislý 75
Pokud zkušenosti s různými druhy servisů neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z daného státu, tento stát jsme do seznamu nezařadili.

značka
celkové hodnocení spokojenosti
Honda 86
Alfa Romeo 84
Lexus 84
Fiat 83
Mazda 83
Toyota 82
Suzuki 82
Hyundai 81
Nissan 81
Renault 80
Dacia 79
Kia 78
BMW 78
Volvo 77
Citroen 76
Volkswagen 75
Opel 75
Seat 74
Mercedes-Benz 74
Audi 74
Ford 74
Peugeot 73
Škoda 73
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z dané země, do seznamu jsme jej nezařadili.
značka
celkové hodnocení spokojenosti
Lexus 88
Mazda 81
Opel 81
DS Automobiles 81
Toyota 80
BMW 79
Kia 78
Seat 78
Suzuki 77
Ford 77
Dacia 76
Honda 76
Audi 76
Škoda 75
Mercedes-Benz 75
Renault 74
Volkswagen 74
Citroen 74
Peugeot 73
Hyundai 73
Nissan 73
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z dané země, do seznamu jsme jej nezařadili.
značka
celkové hodnocení spokojenosti
Lexus 82
Toyota 80
Mazda 80
Škoda 78
Volvo 78
BMW 77
Honda 77
Hyundai 76
Nissan 76
Suzuki 76
Seat 75
Jeep 75
Dacia 75
Volkswagen 75
Fiat 75
Audi 74
Peugeot 74
Mercedes-Benz 74
Lancia 74
Ford 74
Mini 74
Kia 73
Alfa Romeo 73
Renault 73
Citroen 72
Opel 72
Land-Rover 68
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z dané země, do seznamu jsme jej nezařadili.
značka
celkové hodnocení spokojenosti
Toyota 86
Opel 80
Kia 78
Ford 78
Volvo 78
Citroen 77
Honda 77
Nissan 77
Peugeot 75
Dacia 75
BMW 74
Hyundai 73
Renault 73
Volkswagen 73
Audi 73
Mercedes-Benz 72
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z dané země, do seznamu jsme jej nezařadili.
značka
celkové hodnocení spokojenosti
Lexus 86
Volvo 81
Hyundai 78
Toyota 78
Kia 78
Honda 77
Mazda 76
Audi 74
Škoda 74
Nissan 74
Dacia 74
BMW 73
Mercedes-Benz 73
Peugeot 72
Volkswagen 72
Renault 71
Seat 71
Ford 71
Citroen 70
Opel 70
Mitsubishi 69
Pokud zkušenosti s autorizovanými servisy některého z výrobců neuvedl v dotazníku dostatečný počet respondentů z dané země, do seznamu jsme jej nezařadili.

klíč:

vysoká
100-75 bodů
dobrá
74-50 bodů
nižší
49-25 bodů
špatná
24-0 bodů


Prihlásiť