Ako testujeme kondicionéry

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • účinnosť: 55 %
  • použitie v praxi: 25 %
  • vplyv na životné prostredie: 10 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Účinnosť

Pramienky skutočných ľudských vlasov sme najprv nechali 10 minút v demineralizovanej vode, a potom sme ich minútu umývali vodným roztokom laurylsulfátu sodného. To je detergent, ktorý simuluje šampón. Vlasy sme následne minútu oplachovali a zmerali silu potrebnú na rozčesávanie.

Pred aplikáciou kondicionérov sme pramene vlasov tiež nechali 10 minút v demineralizovanej vode, potom sme ich minútu masírovali testovaným prípravkom a po ďalšej minúte pôsobenia sme ho pol minúty oplachovali.

Následne sme znovu zmerali, aká sila je potrebná na rozčesanie vlasov a hodnotu sme porovnali s tou nameranou pred ich použitím.

Použitie v praxi

V bežnom živote prípravky testovalo tridsať žien, každá z nich postupne skúšala osem výrobkov. Na skúšku jedného mala päť dní a používala ho opakovane. Test sa robil takzvanou slepou metódou, keď dobrovoľníčky dostali výrobky v štandardizovaných obaloch bez etikiet, aby nemohli byť ovplyvnené prípadnou (ne)sympatiou ku konkrétnej značke alebo výrobku.

Následne vyplňovali dotazník, v ktorom odpovedali na otázky týkajúce sa konzistencie výrobku, jeho vône, jednoduchosti nanášania či oplachovania, lesku, jemnosti a rozčesávania vlasov.

Vplyv na životné prostredie

Zloženie − Hodnotili sme prítomnosť nežiaducich látok, napríklad parabénov, endokrinných disruptorov či silikónov.

Mikroplasty − Posudzovali sme prítomnosť mikroplastov a takisto nežiaducich látok pre životné prostredie.

Materiál obalu a recyklovateľnosť obalu − Preverovali sme materiál obalu prípravku a jednoduchosť jeho recyklovateľnosti.

Nevyužiteľný zvyšok prípravku − Posudzovali sme objem zvyšku prípravku, ktorý sa nedá pri bežnom použití dostať von z obalu.

Dopadový koeficient obsahu(PIR) − Merali sme pomer medzi hmotnosťou obalu a obsahom prípravku. Čím nižší je tento pomer, tým lepšie hodnotenie.

Sekundárny obal − Hodnotili sme, či nie sú výrobky z ekologického hľadiska zbytočne predávané v dvoch obaloch, napríklad v tube a navyše v papierovej škatuľke.

Obal a deklarácia

Hodnotili sme kompletnosť informácií o zložení, prípadné zavádzajúce tvrdenia, kontakty na výrobcu, inštrukcie na použitie, alebo čitateľnosť textu.

Prihlásiť