Srovnání nabídek mobilních operátorů

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 10/2023

Pár stokorun měsíčně vypadá jako únosný výdaj. Stovkové položky se však v měsíčním rozpočtu domácností rády kupí a vytvářejí tak citelné náklady, zvláště v období již tak napjatých rodinných rozpočtů. Platby za mobilní služby ovšem často patří k těm, bez nichž se zkrátka obejít nelze. S tím kalkulují také mobilní operátoři, kteří navíc nejsou vystaveni příliš konkurenčnímu prostředí.

Trh telekomunikací je tradičně jednou z hlavních oblastí našeho zájmu, jíž se při své činnosti pravidelně věnujeme. Z hlediska postavení a práv spotřebitele lze v této sféře zaznamenat pozvolné zlepšení díky mnoha příznivým legislativním změnám. Jmenovat lze například usnadnění přechodu od jednoho operátora k druhému při uzavřené smlouvě na dobu určitou či významné snížení poplatků za předčasné ukončení smlouvy.

Z hlediska konečných cen je však český spotřebitel v porovnání s evropským průměrem stále otloukánkem. Za vysokými cenami stojí především oligopol tří hlavních operátorů, kteří jsou si vědomi svého postavení na trhu, a tedy skutečnosti, že spotřebitel nemá reálnou možnost utéct za výhodnější nabídkou. Tu je v některých případech možné získat snad jen v případě, že u vašeho stávajícího operátora vzbudíte obavu, že přejdete ke konkurenci. Na základě těchto tzv. retenčních nabídek, jimiž se operátor snaží udržet stávající zákazníky, pak můžete získat oproti standardním ceníkům podstatně výhodnější tarif. Tyto nabídky jsou však neveřejné a především budí podezření, že spotřebitelé ve stejném postavení platí za totožnou službu různou cenu.

Pro potřeby tohoto článku jsme oslovili všechny tři hlavní operátory s dotazem, jaký podíl jejich klientů z řad nepodnikatelů využívá mobilní služby dle jejich veřejně dostupných nabídek a ceníků, respektive jaký podíl klientů nepodnikatelů využívá neveřejných nabídek. Do redakční uzávěrky odpověděli všichni tři.

Zástupkyně společnosti Vodafone sdělila, že společnost požadované informace nebude sdílet. Z O2 jsme obdrželi poměrně obsáhlou informaci o tom, že zákazníci mohou významně ušetřit, pokud spojí více služeb, které společnost nabízí, do jednoho balíčku. Odpovědi na náš dotaz se nám však nedostalo. Po jeho zopakování nám zástupkyně O2 odepsala v tom smyslu, že požadovanou informaci společnost považuje za obchodní tajemství, a proto ji nebude více specifikovat. Společnost T-Mobile v reakci na náš dotaz informovala, že více než polovina jejích zákazníků využívá výhody v rámci Magenta 1. Na náš doplňující dotaz, zda uvedenou informaci máme chápat tak, že téměř polovina zákazníků využívá neveřejné nabídky, jsme již odpověď nedostali.

Ze získaných odpovědí plyne jednoznačná snaha informace o neveřejných nabídkách nezveřejňovat. Tento netransparentní přístup však nasvědčuje tomu, že „velká trojka“ svým zákazníkům neměří vždy stejným metrem. Vyvstává tedy otázka, zda by operátoři neměli informace o neveřejných nabídkách zveřejňovat povinně, a to včetně například porovnání průměrně účtované ceny u veřejné a neveřejné nabídky. Ukázalo by se totiž, že vysoké ceny nejsou vynucené specifiky českého trhu, jak operátoři rádi tvrdí, a že jejich marže nabízejí poměrně velkorysý prostor pro snížení cen, k němuž však z důvodu nízké konkurence na trhu nejsou motivováni.

Jistou alternativu může představovat poměrně vysoký počet virtuálních operátorů, kteří vytvářejí alespoň nepatrné vlny na jinak strnulém mobilním trhu.

Jak se vyznat v mobilních operátorech?

Kromě tří velkých známých operátorů na trhu působí také drobnější firmy a živnostníci, kteří se zmíněnými většími spolupracují. Jak malé operátory poznáte a čím se liší nabídka jejich služeb? Subjekty nabízející telekomunikační služby můžeme rozdělit do následujících tří kategorií:

  • Regulérní operátoři– jedná se o klasické velké operátory, kteří disponují vlastní sítí a své služby prodávají jak spotřebitelům, tak dalším podnikatelům na trhu elektronických komunikací. Patří sem tři nejznámější poskytovatelé – T-Mobile, O2 a Vodafone. Ty pak doplňuje ještě operátor Nordic Telecom (dříve Air Telecom či také U:fon), jenž pro zabezpečení GSM služeb (klasického volání) využívá částečně síť vlastní, ale také sítě konkurenční.
  • Virtuální operátoři– tyto subjekty nakupují služby u regulérních operátorů a přeprodávají je dalším (koncovým) zákazníkům. Nemají vlastní mobilní komunikační sítě, působí proto v sítích velkých operátorů, ale zákazníky si získávají sami. Působit na trhu mohou i tak, že regulérní operátor vytvoří novou značku, pod kterou prodává své služby, ale smlouva se stále uzavírá s dotyčným regulérním operátorem (například služba BLESKmobil, kterou technicky zajišťuje společnost O2).
  • Šedí virtuálové– neoficiální poskytovatelé, kteří vůbec nemají na trhu elektronických komunikací podnikat, a tedy ani služby spotřebitelům přeprodávat. Sami je nakupují u operátorů, ale ti, pokud odhalí, že s nimi nakládají v rozporu se smlouvou (tedy přeprodávají), je mohou za takové porušení podmínek od služeb odstřihnout. Skuteční koncoví zákazníci se poté dostávají do obtížné situace, neboť uplatnění práv bývá v těchto případech dosti svízelné.

Se smlouvou, či bez?

Výběr operátora však nemusí být tím největším oříškem. Roli zde hraje také to, zda se rozhodnete uzavřít smlouvu na určité období s paušální měsíční platbou, nebo naopak upřednostníte bezesmluvní režim, kdy si podle potřeby dobíjíte kredit na předplacené kartě. Optimální varianta se odvíjí nejen od vašich preferencí, ale také od účelů, k nimž telefon plánujete používat.

  • Paušál se smlouvou na dobu určitou– tarif se závazkem bývá rozšířenou nabídkou zejména u nových smluv velkých operátorů. Podpisem se zavazujete využívat jejich služeb po určité, předem stanovené období, přičemž odměnou za tuto fixaci jsou vám příznivější ceny. Delšího závazku se navíc oproti minulosti není třeba obávat. Poplatky za předčasné ukončení smlouvy může operátor požadovat jen v případě, že smlouva zanikla do 3 měsíců od jejího uzavření, a i tak mohou činit maximálně jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
  • Paušál se smlouvou na dobu neurčitou– tarif bez závazku je smlouvou uzavřenou na neomezenou dobu a zákazníkovi skýtá naprostou flexibilitu v případě změny operátora. Tento typ smlouvy lze totiž kdykoliv (třeba i jen po měsíci) bez sankce vypovědět a spotřebitel tak může libovolně měnit tarify i operátory. Do tohoto bezzávazkového režimu obvykle přecházejí smlouvy původně uzavřené na dobu určitou, u nichž tato doba již uběhla.
  • Předplacená karta (kredit)– bývala vyhledávanou variantou především v dobách minulých, na svých přednostech však nic neztratila ani v současnosti. Vhodnou cílovou skupinou této alternativy jsou spotřebitelé, kteří za provoz telefonu příliš neutratí, nemají pravidelný příjem nebo upřednostňují anonymnější způsob čerpání služeb. V případě, že jste se dosud nenechali zlákat neomezenými daty či jednotkami, je předplacená karta díky ideálnímu přehledu o útratě vhodná také pro děti. A co je její hlavní nevýhodou? Nemožnost použití v případě vyčerpání kreditu. Za jeho nabitím sice dnes už nemusíte na poštu či pobočku, avšak jistý diskomfort při následném úkonu dobití zřejmě pocítíte. Obvykle jednou ročně si také musíte pohlídat, zda v uplynulém období došlo k dobití kreditu, neboť to je právě podmínkou zachování aktivní služby předplacené karty.

Nejlevnější tarify s minimálními požadavky: 200 minut volání, 100 SMS, 5000 MB dat

Zvolená služba vždy obsahuje minimálně parametry uvedené v záhlaví tabulky, případná další zvýhodnění nemají na umístění v tabulce vliv. O pořadí rozhoduje výše celkových měsíčních nákladů. Porovnávány jsou tarify se závazkem a tarify bez závazku.
operátor (obchodní značka)
název služby
typ služby
provozovatel sítě
měsíční náklady
volné minuty
volné SMS
objem dat v MB
Emtéčko Emtéčko malé tarif bez závazků O2 359 Kč 300 100 5000
Laudatio Neomezený tarif tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 449 Kč neomezeno neomezeno 7500
Emtéčko Mega Emtéčko tarif bez závazků O2 469 Kč 10 000 10 000 5000
Nej.cz NejSurf5 tarif bez závazků T-Mobile 544 Kč 0 0 5000
Laudatio Neomezený tarif tarif se závazkem 24 měsíců T-Mobile 599 Kč neomezeno neomezeno 17 000
T-Mobile Pořád online + 5 GB Plus tarif bez závazků T-Mobile 620 Kč neomezeno neomezeno 5000
Nej.cz Nejfreee 8 tarif bez závazků T-Mobile 639 Kč 10 000 10 000 8000
T-Mobile Pořád online + 6 GB Plus tarif bez závazků T-Mobile 645 Kč neomezeno neomezeno 6000
Vodafone Red basic s 6 GB tarif bez závazků Vodafone 653 Kč neomezeno neomezeno 6000
Vodafone Neomezený Basic tarif bez závazků Vodafone 653 Kč neomezeno neomezeno neomezeno
Cílová skupina zákazníku není omezena žádnými parametry.
Údaje jsou aktuální k datu 23. srpna 2023 a jsou cerpány z webového srovnávace dostupného na www.dtest.cz/tarify, kde jsou zároveň uvedeny bližší informace a specifické podmínky jednotlivých služeb.


Prihlásiť