Ako testujeme soundbary

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • zvuk: 65 %
  • ovládanie: 20 %
  • spotreba el. energie: 15 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované. V takom prípade celkové hodnotenie nemusí zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. Limitujúcim faktorom v tomto teste bola spotreba elektrickej energie.

Zvuk

Posluchové skúšky sme robili s účasťou piatich expertov v prostredí simulujúcom obývaciu izbu. Testovali sme vopred vybraná zostava zvukových materiálov (pokiaľ možno v bezstratovom formáte), ktorú zvolili s ohľadom na preverenie všetkých technických limitácií prístrojov. Aby sme obmedzili úlohu únavy, alebo poklesu pozornosti testujúcich, nesmelo testovanie prebiehať bez prestávky dlhšie ako hodinu a celkovo sa testovalo maximálne štyri hodiny denne.

Počúvanie v základnom nastavení – Ak prístroj podporoval káblové aj bezdrôtové pripojenie, testovalo sa s káblovým (väčšinou HDMI). Experti prístroje počúvali tak, ako boli nastavené z výroby. Hodnotili reprodukciu rôznych frekvencií, detaily, dynamika, hlasitosť a celkový dojem.

Sledovanie filmov – Posluchové skúšky sme opakovali, použili sme však filmové scény so zvukmi prichádzajúcimi z rôznych smerov. Sledovali sme celkovú kvalitu, ako si soundbary poradili s priestorovým efektom a taktiež reprodukciu hovoreného slova.

Počúvanie z alternatívnych zdrojov – Posluchový test sme opakovali so zdrojom pripojeným cez bluetooth, prípadne inú bezdrôtovú technológiu. Testujúci si všímali rozdiely medzi drôtovým a bezdrôtovým prenosom.

Technické merania – Urobili sme sériu meraní preverujúcich napríklad hlasitosť, mieru skreslenia či frekvenčný rozsah soundbarov.

Možnosti prispôsobenia zvuku – Testujúci hodnotili možnosti nastavenia zvuku. Všímali si, okrem iného, aj to, či a ako výrazne bolo možné reprodukciu zlepšiť v porovnaní so základným nastavením.

Ovládanie

Displej – Zaznamenávali sme, či sa na zariadení nachádza displej, prípadne iná svetelná signalizácia. Všímali sme si, ako prístroje komunikujú rôzne stavy (napr. zmenu hlasitosti, pripojenie zariadenia, fungovanie wifi/LAN a pod.).

Zapojenie – Trojica expertov skúšala, aké zložité je pripojenie a prvé spustenie soundbarov. Hodnotili, okrem iného, aj rozbalenie a umiestnenie, značenie orientácie produktu a konektorov, prítomnosť vodidiel pre zrakovo handicapovaných, potrebnosť vytvorenia účtu, alebo kalibráciu zvuku (ak je možná).

Rýchlosť spustenia – Laboranti zariadenie s fyzicky pripojeným zdrojom zvuku zapli a merali čas potrebný na spustenie reprodukcie. Potom skúšku opakovali iba s bezdrôtovým pripojením zdroja zvuku.

Ovládanie – Testujúci si všímali ovládacie prvky priamo na zariadení. Hodnotili aj kvalitu diaľkového ovládania aj šírku funkcií, ktoré ním možno ovládať. Posudzovali tiež funkcionalitu a prehľadnosť mobilných aplikácií.

Spotreba elektrickej energie

Stand-by – Merali sme spotrebu prístrojov v základnom režime stand-by. Následne sme merali spotrebu aj v stand-by s rýchlym štartom a eco (ak boli na prístrojoch dostupné). V prípade, že sa na prístrojoch režimy rýchleho štartu a eco nenachádzali, hľadali laboranti, pomocou ktorých nastavení sa dá podobný efekt dosiahnuť.

V prevádzke – Sledovali sme spotrebu pri prehrávaní stereo nahrávky s hlasitosťou 83 dB jeden meter od zdroja zvuku.

Ochrana súkromia

Na prístrojoch schopných pripojenia na wifi laboranti skúšali, ako sa spojenie vytvára a ako je zabezpečené. Pokiaľ dochádzalo k spojeniu s inými prístrojmi, skúšali, ako sadali všetky dáta zo zariadenia odstrániť (napr. pred predajom, alebo pred likvidáciou). Zaznamenávali tiež, či/ako bolo možné aktualizovať firmware zariadenia. Pokiaľ sa dalo zariadenie ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie, nainštalovali sme ju (na prístrojoch s iOS aj Androidom). Sledovali sme, aké čitateľné sú prenášané dáta. Skúmali sme tiež, či sú dáta odosielané len k výrobcovi alebo aj tretím stranám. Pozornosti neunikol ani používateľský účet – ako sa zakladá a ako je zabezpečené prihlasovanie naň.

Vybavenosť

Hodnotili sme, ako je produkt vybavený. Zohľadňovali sme verie wifi aj bluetooth, dostupnosť mobilných aplikácií, či je príslušenstvo súčasťou balenia (napr. na uchytenie na stenu) alebo funkciu virtuálneho asistenta.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete pri príslušnom článku s testom.

Prihlásiť