Ako testujeme drevené pelety

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • kvalita peliet: 90 %
  • deklarácia na obale: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Kvalita peliet

Vlhkosť – určené množstvo peliet sa dá poriadene vyschýnať pri teplote 105 °C, kým sa nedosiahne konštantná hmotnosť vzorky. Obsah vody sa vypočíta na základe úbytku hmotnosti vzorky.

Obsah popola – vzorka peliet sa spáli na vzduchu v peci pri teplote 550 °C a zvážením zvyšnej hmoty dôjde k stanoveniu obsahu popola.

Mechanická odolnosť – pelety sa nasypú do otočného skúšobného bubna, kde narážajú na seba aj na steny komory. Následne sa vzorka preoseje a zistení sa podiel vzorky, ktorý zostane po teste na site.

Násypná hmotnosť – vzorka sa nasype do nádoby stanovených rozmerov a tvaru a odváži sa. Pelety sa do nádoby plnia postupne a striasajú sa, zároveň je nutné zaistiť, aby bol zaplnený celý objem. Násypná hmotnosť sa potom vypočíta z čistej hmotnosti na normalizovaný objem.

Deklarácia na obale

Hodnotenie prítomnosti informácií na obale ako je certifikát a trieda kvality, obsah popola a vlhkosti, mechanická odolnosť, násypná hmotnosť, výhrevnosť, kontakty na výrobcu či údaje o pôvode a type dreva.

Ak niektorý z údajov na obale nesúhlasil s nameranými hodnotami, došlo k zníženiu známky.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete pri príslušnom článku s testom.

Prihlásiť