Ako testujeme pracie prostriedky na vlnu a jemnú bielizeň

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • mastné škvrny: 15 %
  • enzymatické škvrny: 15 %
  • bieliace škvrny: 15 %
  • zmiešané škvrny: 5 %
  • zrážanie bielizne: 10 %
  • zachovanie belosti: 5 %
  • zachovanie farby: 5 %
  • ohľaduplnosť k bielizni: 10 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • obal: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Účinnosť prania

Hodnotila sa účinnosť prania pri 30 °C pri použití stredne tvrdej vody. Škvrny či ich zmesi nanesené na pruh látky (vlna a hodváb) sa prali v šiestich cykloch s kilogramovou náplňou bielizne.

Zrážanie bielizne

Hodnotilo sa, či má pranie vplyv na rozmery bielizne, teda či zostane aj po používaní pracieho gélu rovnaké, alebo sa zrazí. Každý testovaný výrobok vypral šesťkrát za sebou rovnaký kus bielizne. Meranie sa robilo na vzorkách po 24 hodinách od vyprania technickým pravítkom položeným na tkaninu. Výsledná známka je priemerom všetkých meraní.

Zachovanie bielosti bielizne

Cieľom tejto skúšky bolo zistiť, či pracie gély nespôsobujú nežiaduce znehodnotenie pôvodného farebného odtieňa, napríklad zožltnutie alebo zosivenie. Test sme robili pomocou UV žiarenia simulujúceho vonkajšie svetlo a následného merania spektrofotometrom.

Zachovanie farby

Zaujímalo nás, či a ako ovplyvní používanie pracích prostriedkov farebné textílie. Pri hodvábe sme posudzovali, ako dobre pracie prostriedky zachovajú modrú, zelenú, žltú a ružovú farbu, pri vlne išlo o modrú, zelenú, žltú a červenú. Schopnosť zachovať pôvodné farby odevov sme hodnotili po desiatich cykloch prania. Po dokončení testovania sme pomocou spektrofotometra hodnotili, či a ako sa odtieň vyššie spomínaných farieb líšil od toho pôvodného.

Nežiaduce látky

Na etiketách gélov sme hľadali farbivá, optické rozjasňovače, parfumy a alergénne parfumy, potenciálne alergény, endokrinné disruptory, ekologicky problematické látky, látky potenciálne toxické na reprodukciu aj alergénne konzervanty.

Informácie o výrobku

Hodnotili sme údaje na obale, ich čitateľnosť, recyklovateľnosť obalu aj kompletnosť informácií o zložení.

Na testovacie pranie sme použili dávkovanie odporúčané laboratóriom.

Prihlásiť