Potrebujeme povinnosť prijímať bezhotovostné platby?

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Sdílejte

Vydané: 5.9.2023   

Veľké množstvo spotrebiteľov si obľúbilo bezhotovostné platby. Sú rýchlejšie, pohodlnejšie a spravidla aj bezpečnejšie, pretože sa dá ľahko dohľadať, kde, kedy a koľko peňazí z daného účtu odišlo. Veľa obchodníkov sa tomuto trendu prispôsobilo a platby kartou či iným bezhotovostným spôsobom poskytuje. Nejde však o povinnosť, ale iba o konkurenčnú výhodu. Zákonodarcovia aktuálne riešia otázku, či by príjem bezhotovostných platieb nemal byť povinnosťou obchodníkov. Potrebujeme však takúto povinnosť?

Karta plná výhod

Pre spotrebiteľov prinášajú platby kartou aj iné bezhotovostné platby mnoho výhod. Tieto platby sú spravidla rýchlejšie a pohodlnejšie, stačí z peňaženky či vrecka vytiahnuť platobnú kartu či iný prístroj podporujúci bezhotovostné platby (mobil či hodinky) a priložiť k terminálu. Spotrebiteľ tiež nemusí myslieť na to, či má pri sebe dostatok hotovosti a nemusí sa obávať chyby pri jej počítaní. Ukradnutú kartu môže rýchlo zablokovať, čo v prípade krádeže hotovosti nie je možné. V neposlednom rade je tu aj hygienické hľadisko, odpadá fyzický kontakt s hotovosťou.

Anonymita v hotovosti

Na druhej strane majú niektorí spotrebitelia radi hotovosť pre anonymitu transakcie. Spotrebiteľ si môže udržiavať prehľad o svojich nákupoch, avšak obchodníci už obvykle nevedia, kto u nich hotovosť minul. Pre niektorých spotrebiteľov to môže byť dôležité aj napriek tomu, že pri bezhotovostnej platbe ani obchodníci nevedia zákazníka identifikovať. Viac informácií získa banka, prevádzkovateľ karty či platobná brána, avšak spracovanie týchto informácií podlieha veľmi prísnym pravidlám.

Náklady pre obchodníkov

Z pohľadu obchodníka nemôžeme povedať, či je pre neho príjem platieb kartami výhodný alebo nevýhodný. Spotrebiteľ obvykle kartou míňa ľahšie ako v hotovosti, o transakciách sú záznamy, čo znižuje chybovosť a možné podvody personálu. Zároveň však má služba pre obchodníka nezanedbateľné náklady na obstaranie alebo prenájom terminálu a obchodník platí províziu za každú transakciu. Provízie sú pri nižších čiastkach fixné, následne sa potom spravidla preklápajú do percent z celkovej čiastky platby. Vždy záleží na dohode medzi bankou a obchodníkom.

Pri iných bezhotovostných platbách, ktorými môže byť napríklad platba pomocou QR kódu, sú náklady spravidla nižšie, avšak je nutné zaistiť fungovanie so systémom obchodníka. Tieto platby sú aktuálne v rozmachu a existuje aj viac konkurenčných služieb, čo efektívne znižuje ceny za ich použitie.

Povinnosť príjmu bezhotovostných platieb?

Zákon ukladá každému prijímať tuzemské bankovky a mince, pričom stanovuje výnimky, kedy je oprávnený príjem odmietnuť. Môže ísť napríklad o platbu pamätnými mincami a bankovkami, prípadne vyšším počtom mincí ako 50 v jednej platbe. Stabilne stojíme za výkladom, že zoznam výnimiek v zákone je taxatívny a nie je možné ho rozširovať – a je teda povinnosťou každého prijímať hotovostné platby. Rovnako tento zákon interpretujú aj ďalšie orgány vrátane Českej obchodnej inšpekcie.

Pri diskutovanej povinnosti príjmu bezhotovostných platieb by malo byť na každom obchodníkovi, či bezhotovostné platby bude umožňovať, alebo nie. Povinná akceptácia bezhotovostnej platby by iba zastavila súčasný stav, kedy trh majú v podstate rozdelené dve kartové asociácie a náklady platobného riešenia sú potom v cenách prenášané na spotrebiteľov. Ponechajme na trhu, aby sa vyvinuli aj iné, konkurenčné bezhotovostné nástroje. Pri ostatných rozvíjajúcich sa bezhotovostných nástrojoch totiž zatiaľ nie je žiadny štandard. Potrebné je len to, aby ceny týchto budúcich platobných riešení boli nižšie ako súčasné provízie za platby kartou platené bankám a kartovým asociáciám.


Prihlásiť