Legálne drogy sú niekedy nebezpečnejšie ako nelegálne

Obsah októbrovéhu dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah októbrovéhu dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 7/2023

Rozhovor o užívaní nelegálnych drog sme vám ponúkli v aprílovom vydaní. Závislosť od tých legálne predávaných je rozšírenejší a spoločensky nemenej závažný problém. MUD. Miroslava Novotného sme sa preto pýtali, prečo sú niektoré drogy legálne, aké sú silné a prečo je od nich toľko ľudí závislých.

Podľa NZIP sú legálne drogy látky, ktorých užívanie „nedevastuje život závislého takým spôsobom ako drogy nelegálne“. Sú teda legálne drogy bezpečnejšie ako nelegálne?

Nelegálne drogy sú zakázané zákonom. Ich držanie alebo distribúcia môže mať právne následky. Legálne drogy sú látky, ktoré spoločnosť dlhodobo využíva v rámci tradície, z liečebných alebo praktických dôvodov (rozpúšťadlá, riedidlá). Ich nebezpečnosť je však niekedy oveľa väčšia ako pri nelegálnych drogách. Zdá sa mi zmysluplné rozlišovať látky s akceptovateľným a neakceptovateľným rizikom. Medzi najrizikovejšie drogy patria okrem opiátov, amfetamínov alebo kokaínu aj alkohol, ktorý je v západnej spoločnosti dlhodobo kultúrne tolerovaný a je legálny. Následky užívania alkoholu alebo organických rozpúšťadiel môžu však byť veľmi devastujúce.

Z epidemiologického hľadiska v ČR najviac osôb užíva tabakové výrobky a ekonomické náklady na riešenie zdravotných komplikácií sú mimoriadne vysoké. Existuje zažité klišé spojené s toxikomanmi a obvykle pred voľbami sa rieši, ako ochrániť občanov pred nebezpečenstvom tvrdých drog, ale debata o alkohole je často veľmi povrchná a problém sa bagatelizuje. Iste to súvisí aj s tým, že konzumácia alkoholu a obzvlášť piva je súčasťou českej kultúrnej tradície.

Prečo viac obmedzujeme fajčenie ako konzumáciu alkoholu?

Keď má zdražieť pivo, vyvoláva to skoro celonárodné demonštrácie, pretože pivo sa považuje za takmer základnú potravinu. Ľudia v ňom nevidia alkoholický nápoj, ani nevnímajú jeho potenciálnu návykovosť. Môžeme počuť, že niekto má problém s tvrdým alkoholom, ale s pivom málokedy.

Je taký človek z vášho pohľadu závislý?

Samotné pitie alkoholu neznamená, že je človek závislý. Závislosť sa môže rozvíjať v niektorých prípadoch aj niekoľko rokov pravidelným užívaním alkoholu. Často sa pitie nadmerného množstva berie ako výraz sily, chlapstva a výdrže, zatiaľ čo abstinent je suchár. Alkohol sa u nás spája s oslavami a s bežným spoločenským životom. Máme preň veľa prísloví. Rituály sú pre udržovanie návyku veľmi dôležité a až keď sa človek rozhodne pre abstinenciu, uvedomí si, na čo všetko si musí dávať pozor.

Syndróm závislosti je medicínska kategória a má svoje kritériá. Hlavným východiskom pre liečbu osoby s diagnostikovaným syndrómom závislosti by mala byť úplná abstinencia od návykových látok. Existujú však názory, že úplná abstinencia je prežitý pojem. Ja si to nemyslím. Podľa mňa ide o najbezpečnejší prístup k problémom s alkoholom aj ďalšími návykovými látkami. Ľudia však hľadajú zadné dvierka. Často im chýba skôr rituál pitia ako samotná intoxikácia. Abstinencia je v našom prostredí niekedy väčšou stigmou ako aktívna závislosť.

MUDr. Miroslav Novotný

Psychiater, ktorý vyštudoval 1. LF UK v Prahe a dlhšie ako 20 rokov sa zaoberá diagnostikou a liečbou duševných porúch. Jeho hlavnou špecializáciou je liečba návykových chorôb. Pôsobil ako vedúci lekár na Klinike adiktológie VFN a 1. LF UK a v Psychiatrickej nemocnici Bohnice, kde zakladal oddelenie pre duálne poruchy. V roku 2022 založil súkromnú psychiatrickú ambulanciu Adikto, centrum na liečbu závislostí. Intenzívne sa vzdeláva aj v odbore psychoterapie. Absolvoval úplný výcvik v dynamicky orientovanej psychoterapii a aktuálne je vo výcviku integrovanej rodinnej terapie.

Závažný problém s alkoholom má pritom údajne skoro desatina Čechov...

Odhaduje sa, že v ČR je to okolo trištvrte milióna ľudí. Stále sú to viac muži ako ženy, ale mení sa to.

Hlavnou cestou, ako sa človek u nás dostane k alkoholu, je spoločenské pitie. Ale pitie alkoholu je bežne spojené aj s priebehom iného ochorenia. Napríklad v súvislosti s prebiehajúcimi úzkostnými poruchami vzniká tzv. úľavné pitie. Je to bežné užívanie alkoholu pri nervozite, kvôli úľave od dlhodobého psychického tlaku, alebo po príchode z práce. Človek zistí, že po 1–2 pivách, alebo poháriku vína sa uvoľní a lepšie si oddýchne, a tým sa z pitia stáva rituálna činnosť. Po dlhšom čase sa môžu pomaly pridávať ďalšie kroky, ktoré môžu postupne priviesť jednotlivca až k závislosti. Človek zistí, že bez pitia nemôže byť, že je úzkosť bez alkoholu výrazne horšia. Postupne zvyšuje množstvo a prichádzajú ďalšie komplikácie. Môže to trvať dlho, kým dôjde k debaklovej situácii – opustí ho manželka, nemá peniaze, má zdravotné problémy, problémy v práci – a musí riešiť veľa vecí naraz, zároveň však má úzkostné stavy a cesta von môže byť veľmi ťažká.

Je pitie nákazlivé alebo dedičné?

Genetický podiel na rozvoji závislosti od alkoholu je preukázaný. Zrejme ide o polygénne ochorenie. To znamená, že ide o súbor viacerých génov, ktorých kombinácia môže zvyšovať náchylnosť na rozvoj závislosti. Ide pravdepodobne o gény, ktoré súvisia s dopamínovým systémom v mozgu. Dopamín je látka, ktorá vyvoláva pocit radosti, slasti, skrátka príjemné emócie a návykové látky jeho produkciu zvyšujú. Pri dlhodobom užívaní však produkcia vyhasína, závislý v túžbe po rovnakom pocite zvyšuje dávky, dochádza k fyzickej závislosti a dostáva sa do začarovaného kruhu.

Je dokázané, že závislosť od alkoholu sa dedí po mužskej línii. Problém však nemusí byť iba v genetickej informácii, môže ísť o naučený spôsob správania. V literatúre sú opísané dospelé deti alkoholikov – osoby, ktoré od detstva trpeli symptómami spoluzávislosti, pretože závislosť ovplyvňuje aj rodinných príslušníkov. Môžu si do života niesť traumy, úzkosti, alebo obavy a strach z nadväzovania vzťahov. Potom zistia, že alkohol ich od týchto stavov uvoľní. Deti alkoholikov sú spočiatku často zaprisahaní abstinenti, ale keď sa dostanú do stresových situácií, začnú ich riešiť napodobňovaním tak, ako to poznali v rodine.

Ako závislosť rozpoznáme?

Najvšeobecnejším znakom je, že návyková látka začne ovplyvňovať život jednotlivca na rôznych úrovniach: zdravotne, psychicky, sociálne. Existuje základný orientačný test so štyrmi otázkami a jednu považujem za veľmi citlivú: bol človek niekedy naštvaný alebo podráždený, keď ho niekto upozornil na jeho pitie? Ak áno, môžeme predpokladať problém – on už to sám tuší a preto ho toto upozornenie znervózni. Často sa stáva, že prvé jemné náznaky ťažkostí vidia najskôr ostatní, blízki, rodina. Sú tiež jednotlivci, ktorí majú pocit, že žiadny problém s pitím nemajú, ale v piatok alebo sobotu idú do krčmy, a keď sa opijú, robia riskantné veci – to môže byť aj varovný signál.

Existuje šesť príznakov závislosti, a ak človek naplní počas posledného roka aspoň tri, môže ísť o diagnózu syndrómu závislosti.

Ktoré sú to?

Prítomnosť abstinenčných príznakov pri znížení alebo prerušení užívania návykovej látky, prežívanie veľmi silnej túžby po návykovej látke, v neposlednom rade dochádza k nárastu tolerancie, teda k zvyšovaniu dávok, ktoré sú potrebné na vyvolanie rovnakého účinku návykovej látky. Medzi psychosociálne následky užívania návykových látok zaraďujeme stratu kontroly, opúšťanie aktivít, ktoré predtým prinášali radosť, neustále návraty k návykovej látke aj napriek vedomiu a jasnej informácii, že tento spôsob užívania je ohrozujúci a škodlivý.


Čo je rizikové a problémové pitie?

Rizikové pitie je pitie alkoholu spojené s nejakou potenciálne nebezpečnou činnosťou. To znamená, že keď človek pije, má tendenciu robiť neuvážené veci a chová sa nebezpečne – šoféruje pod vplyvom návykových látok, je agresívny, impulzívny, venuje sa adrenalínovým športom. Problémové pitie je už spojené so zdravotnými problémami – buď ich konzumácia alkoholu zhoršuje, alebo ich priamo vyvoláva, napr. pečeňové či kardiovaskulárne ochorenie, diabetes.

Ako sa osoba závislá od alkoholu rozhodne svoju závislosť ukončiť?

Väčšina ľudí, ktorí sa prichádzajú liečiť, je pod tlakom zdravotných, vzťahových alebo sociálnych problémov – nespokojnosť partnerov, hrozba straty zamestnania, epileptický záchvat, delírium, tras, vysoké pečeňové testy. Osôb, ktoré prídu len s pocitom, že „nejako veľmi pijú“, nie je toľko a väčšinou sú to tí, ktorí sa starajú o svoje zdravie a uvedomia si spojitosť pitia s úzkosťami, alebo stresom a začnú o tom premýšľať a vyhľadajú psychiatra, aby sa poradili ohľadom liečby úzkostných stavov.

Dá sa zbaviť závislosti od alkoholu bez odbornej pomoci?

Niekomu sa podarí výrazne obmedziť pitie alebo úplne prestať, ale do starostlivosti psychiatra alebo adiktológa sa dostávajú predovšetkým tí, ktorým sa to nedarí. Niekto potrebuje len poradiť, ako postupovať, inokedy je to náročnejší proces. Dobre fungujú svojpomocné skupiny. Anonymní alkoholici majú pomerne dobrú sieť, najmä vo väčších mestách.

Nakoľko sa dajú napraviť fyzické alebo psychické následky závislosti od alkoholu?

Ide o chorobu a po liečbe väčšinou vidíte veľké pozitívne zmeny. Myslím, že 99 % ľudí sa zlepší psychický aj fyzický stav. Dlho som pracoval v oblasti ústavnej liečby. Veľakrát tam prišiel niekto v zúfalej situácii, triasol sa, nedokázal vyjsť do tretieho poschodia, zle spal, bol úzkostný. Po troch mesiacoch odchádzal úplne iný človek – vo fyzickej kondícii, plne stabilizovaný, sebavedomý.

Väčšina závislých, s ktorými som pracoval, ľutovala, že nevyhľadala pomoc skôr. Vyhľadanie pomoci sa často odkladá a to vedie k zhoršovaniu ťažkostí a progresii stavu. Stále chýbajú účinné preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú pitia alkoholu. Za alkoholika je často považovaný ten, kto už úplne zlyháva vo svojich životných rolách, kto skončí na záchytnej stanici, na úrade práce, je v debaklovej situácii po rozvode a pod., ale to je ohromne skreslené! Väčšina závislých má spočiatku stále rodinu, chodí do práce, môžu byť dobre situovaní, relatívne zdraví, takže si dlho nepripustia, že majú problém – a tým sa celá situácia zhoršuje. Chýba informovanosť o tom, že závislosť od alkoholu je vec liečiteľná a keď človek príde včas, môže sa mu vrátiť veľká časť fyzického aj psychického zdravia. Bohužiaľ, niekedy musí človek padnúť až na dno, aby začal brať situáciu vážne.

Nechcem tým povedať, že človek prestane piť a všetko sa mu vráti, že abstinencia je zázračná. Rodina sa niekedy už nedá dohromady, nevráti sa do rovnakej práce, nepodarí sa mu doštudovať, ale s triezvou hlavou sa problémy riešia lepšie.

Môže byť malé množstvo alkoholu prospešné?

Tieto dohady už boli vyvrátené. Alkohol je škodlivý v akomkoľvek množstve.

Je nealko pivo kompromis?

U abstinujúcich závislých je nealkoholické pivo problém, pretože môže fungovať ako spúšťač, lebo pripomína chuť alkoholu. Za recidívou totiž väčšinou býva nezvládnutá túžba baženie.

Sú počty závislých stabilné?

Počet ľudí so závislosťou od alkoholu je u nás extrémne vysoký. Väčšina z nich nevyhľadá adekvátnu liečbu. Problémom pri alkohole je stále jeho dostupnosť. Pri cigaretách sa osvedčilo zvýšenie cien a obmedzenie dostupnosti. Alkohol u nás však nie je príliš racionálne regulovaný, ani v reklame. Je čudné mať ako sponzora veľkých športových podujatí výrobcu alkoholu. Všetci môžeme vidieť, že obchodné reťazce majú neustále predajné akcie na destiláty, umiestňujú ich na najviditeľnejších miestach, atď.

Ako vzniká závislosť od tabaku?

Dosť podobne ako od alkoholu, postupným kontaktom od relatívne skorého veku. Medzi niektorými deťmi je užívanie nikotínu alebo alkoholu stále považované za znak dospelosti. Možnosť užívania nikotínových vrecúšok deťmi je úplne nepochopiteľné zlyhanie štátu. Nikotín je široko dostupný, napríklad aj v elektronických cigaretách. Kúpite ich bežne v supermarketoch aj v špeciálnych obchodoch s najrôznejšími príchuťami. Reklama a užívanie sú silne zamerané na mladých ľudí, ktorí radi ochutnávajú a experimentujú.

Nie je to tým, že sa pozornosť sústredila na riziko poškodenia pľúc v dôsledku horenia tabaku a prehliada sa oblasť závislosti?

Možné to je. Prehliadajú sa dôsledky, ktoré môže mať nikotín na dospievajúcich. Pritom je to jedna z látok, ktoré majú najväčší potenciál závislosti. Je to dané jej chemickými vlastnosťami. Nikotín má rýchly intenzívny účinok, pretože sa rýchlo vstrebáva, dopamín sa rýchlo zvýši, človeka to nakopne a spôsobí mu to príjemný pocit.

Ako dlho sa odvyká od fajčenia?

Je relatívne veľa možností. Pomáhajú napríklad nikotínové náplasti, alebo špecifické lieky, ktoré znižujú túžbu po nikotíne. Niekto prestane zo dňa na deň a vydrží dlhodobo, ale väčšina má tendenciu prestávať a znova začínať. Niektorí vyhľadajú odbornú pomoc. Ale aj tu ide o celoživotnú záležitosť, podobne ako pri alkohole. Aj jedna cigareta môže byť pre bývalého fajčiara nebezpečná, pretože ide o skutočne veľmi silnú návykovú látku.

Prečo sa niekomu darí prestať fajčiť celkom ľahko, ale inému nie?

To je otázka motivácie. Niekedy sa hovorí, že závislí nemajú silnú vôľu, ale keď vidím, čo všetko urobia, aby si zaobstarali svoju drogu, nikdy by som si to už nepomyslel. Svoju vôľu však smerujú do zlej oblasti. Odvyknúť si znamená zmeniť oveľa viac ako len užívanie. Prestať užívať návykovú látku a všetko ostatné naďalej robiť rovnako, to nemôže fungovať, pretože droga je súčasťou života, človek ju používa na riešenie problémov, alebo naopak na umocnenie radostných zážitkov a keď ju vynechá, bude mu chýbať a môže ju nahradiť inou. Niekto však začne napríklad športovať, viac premýšľať o tom, ako žije. Je to o zmene myslenia, o komplexnej zmene životného štýlu.

Je rozdiel medzi závislosťou od cigariet a cigár? Ako je to s e-cigaretami alebo vodnou fajkou?

Všetko, čo obsahuje tabak, môže vyvolať závislosť – cigareta, cigara, napríklad aj vodná fajka. Fajčenie je všeobecne rituál – ku káve, s kolegami za rohom, pri pití alkoholu. Cigaretu vytiahnete zo škatuľky, zapálite si, vidíte svetielko, potiahnete, vydýchnete dym. Fajčiari elektronických cigariet vyfukujú len paru, ale často chodia von s klasickými fajčiarmi práve kvôli rituálu.

Ako a prečo vznikajú liekové závislosti?

Lieky zbavujú ťažkostí, najčastejšie úzkosti (anxiolytiká), nespavosti (hypnotiká), alebo bolesti (analgetiká) a to sú tri veci, ktoré trápia veľa ľudí. Liek, ktorý človeku pomôže, sa môže v jeho vnímaní stať zázračnou pilulkou, keď však dôjde k rozvoju závislosti, vysadenie je problematické. Pri návykových liekoch je čas užívania stanovený na šesť týždňov, a potom by sa malo zhodnotiť, či v liečbe pokračovať a akým spôsobom.

Vznikne závislosť od lieku, ktorý pomôže proti bolesti, hoci nemá potenciál závislosti?

Pokiaľ má liek potenciál závislosti, môže dôjsť k závislej poruche. Existuje však aj kategória nadužívania iných druhov liečiv, napríklad proti bolesti, proti hnačke alebo zápche. Tam je hlavným rizikom vznik zdravotného poškodenia vplyvom vysokých dávok lieku. Niektoré znaky závislosti tu samozrejme môžeme pozorovať.

Vzniká na liečivá s potenciálom závislosti skôr závislosť psychická, alebo fyzická?

V súčasnosti sa v rámci celostného prístupu ustupuje od delenia fyzickej a psychickej stránky. Predsa aj bolesť má psychickú zložku a nervozita či zlosť sa prejavujú aj telesne.

Ako sa ľudia závislí od liekov dostávajú k liekom na predpis?

Pacient niekedy obchádza viac lekárov. Iný získava lieky od príbuzných alebo známych, ktorí ich majú predpísané, ale neužívajú ich. Existuje aj čierny trh. Je to vždy otázka dopytu a ponuky, od pacientov viem, že je relatívne jednoduché lieky na predpis získať na internete.

Kedy je nutné mať sa na pozore a čo si máme všímať?

Na možný vznik závislosti musí upozorniť lekár, ktorý liek predpisuje a verím, že sa tak deje. Pacienti však neberú takéto informácie vždy vážne. Varovné môžu byť akékoľvek nešpecifické príznaky napríklad v okamihu, keď liek neužijete, niekde ho napríklad zabudnete. Keď vás na dovolenke v zahraničí zrazu prepadnú stavy odvykania, je to veľmi nepríjemná skúsenosť. Alebo liek náhle vysadíte a pôvodné problémy sa vám zhoršia. Každopádne vás zdravotné problémy prinútia navštíviť lekára. On by mal znaky nadužívania rozpoznať a určiť spôsob postupného vysadenia, aby nedochádzalo ku komplikáciám a vysadenie liekov prebehlo úspešne. Môže to byť praktický lekár aj psychiater. Je dôležité nevysadzovať naraz, zvlášť po dlhšom užívaní to môže byť aj život ohrozujúce.

Je človek za svoju závislosť zodpovedný, dá sa mu to vyčítať?

Ťažká otázka. Drogy človek začne síce užívať obvykle z vlastnej vôle, ale spravidla tým rieši nejaký problém. Potom je otázkou, kto je za niektoré situácie zodpovedný. Ak je osoba so závislosťou dostatočne informovaná o možnostiach liečby, ale nevyužije ich, je zodpovednosť viac na nej. Na druhej strane môže človek žiť v podmienkach, ktoré mu nedodajú silu a motiváciu na to, aby robil nejaké zmeny. Keď musí pracovať od šiestej ráno do ôsmej večer, je márne mu radiť, aby sa venoval svojim koníčkom. V ťažkých sociálnych a životných situáciách nefungujú poučky o zdravom životnom štýle. A pokiaľ vyrastal v rodine závislých a nikto ho nenaučil, ako so sebou zaobchádzať bez drog, môže sa k nim dostať veľmi skoro a cítiť sa potom prijímaný iba v partii ďalších závislých.

Je alkoholik zodpovedný za svoju závislosť, keď mu v krčme nalievali už od šestnástich? Ako sa stará o deti z rodín oslabených závislosťami? Ako sa ľudia naučia pracovať napríklad so stresom?

Spoločnosť by mala premýšľať, aké podmienky vytvára. Niekoľko opatrení sa nezavedie z ekonomických, kultúrnych alebo iných dôvodov. Nedostatok liečebných možností či dotovaných preventívnych programov a prehliadanie súvislostí možno presúva zodpovednosť úplne inam. Rozhodne by som nikomu priamo nevyčítal jeho závislosť – je to kontraproduktívne a k ničomu dobrému to nevedie.

U nás používame slovo droga prenesene aj pre niečo, čo nám chutí, alebo čo máme radi. Tá metafora je veľmi výstižná, pretože je založená na vlastnostiach návykových látok. Ide o príťažlivosť, emočnú aj fyzickú stimuláciu, potešenie, zvládnutie problémov. Myslím, že byť od niečoho závislý je všeobecne ľudská vlastnosť – silne nás priťahujú a dodávajú nám energiu, nakopnú nás predsa vzťahy, zážitky, činnosti. Pokiaľ nám neškodí, je to úplne normálne.


Prihlásiť