Ako testujeme robotické sekačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • kosenie: 54 %
  • ovládanie: 25 %
  • batéria a spotreba: 6 %
  • dielenské spracovanie: 5 %
  • hlučnosť: 10 %

Kosenie

Na testovanie kosenia bežného trávnika sa každej kosačke vymedzí plocha približne 250 m2. Nejde o obyčajný obdĺžnik alebo štvorec. Na zvýšenie náročnosti je trávnik rozdelený na dve plochy − jednu väčšiu, druhú menšiu. Obidve spája úzka ulička. Na testovaciu plochu sa umiestni niekoľko prekážok − bariéry napodobňujú úsek plotu, kvetinový záhon, terasu a strom. Do celkového hodnotenia sa započítavala aj kvalita pokosenia v ich okolí.

Skúšku kosenia bežného trávnika robíme počas štyroch týždňov. S robotom v priebehu testovania manipulujeme čo najmenej. Na začiatku je výška kosenia nastavená na 50 mm. Každý týždeň sa následne o jeden centimeter znižuje. Konečná výška trávy je tak 20 mm. Po každom absolvovanom týždni laboratórni pracovníci kontrolujú čistotu a rovnomernosť strihu a taktiež celkový vzhľad trávnika.

Skúšky kosenia vlhkého trávnika robíme po daždi (v prípade suchšieho počasia po umelom zavlažení). Výška kosenia je nastavená na 30 mm. Vysoký trávnik s plochou 50 m2 nechávajú laboranti rásť, kým nedosiahne 10 cm. Cieľová výška bola opäť 30 mm. Skúša sa tiež kosenie vo svahu s 35 % sklonom a nezabúda sa ani na schopnosť kosiť na nerovnom povrchu.

Ovládanie

Hodnotíme zrozumiteľnosť, obsažnosť a praktickosť návodu na použitie. Na celkovom hodnotení sa podieľa aj jednoduchosť inštalácie nabíjacej stanice a umiestňovanie hraničného kábla. Odborníci overujú jednoduchosť nastavenia manuálneho, alebo automatického programu. Pri kosačkách, ktoré touto možnosťou disponujú, sa hodnotí diaľkové ovládanie (v prípade aktuálne testovaných modelov išlo výhradne o mobilné aplikácie).

Známka za nastavenie výšky kosenia odráža jednoduchosť tohto úkonu a tiež rozsah nastavenia. Známku udeľujeme aj za jednoduchosť výmeny nožov na kosenie.

Hodnotenie prenášania a manipulácie zahŕňa jednoduchosť zdvihnutia a prenášania robota aj základne a potrebný priestor na uskladnenie. Známka za čistenie zohľadňuje hlavne jednoduchosť vyčistenia robota aj v horšie prístupných miestach, najmä podvozku a v okolí nožov.

V mobilnej aplikácii si všímame navigáciu v menu, spojenie telefónu s kosačkou, ovládanie na diaľku aj zamykanie na diaľku. Hodnotenie za mobilnú aplikáciu môžu znížiť nadbytočné kroky pri úvodnom nastavení.

Batérie a spotreba

Hodnotenie sa skladá zo samotnej odmeranej výdrže batérie pri kosení bežného trávnika, spotreby elektrickej energie pri dobíjaní a času potrebného na plné nabitie.

Dielenské spracovanie

Výsledok reflektuje kvalitu materiálov a konštrukcie robota, nabíjacej stanice, hraničného kábla a zaisťovacích kolíkov aj ostrosť a výdrž nožov.

Hlučnosť

Súhrnnú známku tvoria dve samostatné hodnotenia. Vykonávame tak objektívne meranie úrovne hluku vydávaného kosačkou zo vzdialenosti 20 cm, ako aj subjektívne posúdenie.

Bezpečnosť

Overujeme elektrickú aj mechanickú bezpečnosť robotov. Elektrickú bezpečnosť hodnotíme predovšetkým vizuálne. Pri hodnotení mechanickej bezpečnosti nás okrem iného zaujíma, či a za ako dlho sa prístroj automaticky zastaví, keď je v priebehu kosenia zdvihnutý zo zeme. Zisťujeme tiež, či je možné dotknúť sa robota pri kosení a či sa rotácia nožov pri prejazde cez topánku včas zastaví.

Prihlásiť