Ako testujeme tablety do umývačky

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • účinnosť umývania: 50 %
  • vzhľad umytého riadu: 30 %
  • balenie a značenie: 10 %
  • nežiaduce látky: 10 %

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Účinnosť umývania

Zisťovali sme priemerný výsledok z troch umytí. Na umývačke sme nastavili normálny program s teplotou 45 °C pri umývaní a 55 °C pri oplachovaní. Do umývačky sme použili vodu s tvrdosťou 15 ± 2 °dH. Aby sa laboratórni pracovníci čo najviac priblížili reálnym podmienkam umývania riadu, pridali do každého umývacieho cyklu aj 50 g balastných nečistôt simulujúcich zvyšky z riadu. V rámci merania sme sledovali, ako si tablety poradia s odstránením štyroch typov nečistôt.

  • Bieliace schopnosti sme preverovali na 6 šálkach znečistených čajom.
  • Odstraňovanie odolných škvŕn otestovalo 6 pohárov znečistených pripáleným polotučným mliekom.
  • Škrobovité nečistoty predstavovalo 6 hlbokých tanierov potretých ovsenou kašou.
  • Posledným typom škvŕn boli bielkovinové nečistoty. Na simuláciu sme použili šesť plátov antikorového plechu a na každý z nich sme rozotreli vaječné žĺtky.

Účinnosť umytia sme vo všetkých prípadoch vyhodnocovali vizuálne na stupnici 0 až 10 porovnaním s referenčnými obrázkami.

Vzhľad umytého riadu

Tri poháre na víno a tri valcové poháre sme nechali desaťkrát po sebe umyť v umývačke. Aj v tomto prípade sme k riadu pridali aj 50 g balastných nečistôt. V tejto skúške laboratórni pracovníci nastavujú teplotu umývania 55 °C a oplachovania 65 °C. Po 30 minútach od skončenia posledného umývacieho cyklu poháre umiestnili do tmavého boxu a presvietili slabým svetlom. Sledovali, či po niekoľkonásobnom umytí zostanú na povrchu pohárov stopy v podobe škvŕn a skúmali aj mieru lesku skla. Mieru zanechaných škvŕn vyjadrila stupnica od päť (bez stôp) po nulu. Lesk sme hodnotili na stupnici od 10 (vysoký lesk) po nulu.

Balenie a značenie

Známkujeme dostupnosť kompletného zoznamu ingrediencií. Za ideálne považujeme dostupné a kompletné informácie na balení aj na webe. Za akékoľvek ústupky na kvalite alebo dostupnosti informácií hodnotenie znižujeme.

Konkrétne pri informáciách na obale hodnotíme ich prehľadnosť. Na ich prečítanie by v ideálnom prípade nemala byť potrebná lupa. Najmä dôležité upozornenia by sa nemali strácať v záplave textu. Prirodzene by nemali chýbať informácie v jazyku krajiny predaja.

Do hodnotenia počítame aj prítomnosť označenia EU Ecolabel. Ide o oficiálnu európsku environmentálnu značku, ktorá vo všeobecnosti zaručuje, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky na kvalitu a životné prostredie. Pre umývacie prípravky do umývačky s touto značkou to znamená, že obsahujú znížené množstvo chemických prostriedkov a obmedzené množstvo zlúčenín, ktoré majú negatívny vplyv na vodu a vodný život. Tiež sa rýchlejšie rozkladajú a používajú menej obalových materiálov.

V neposlednom rade sme hodnotili materiál obalu (plast/papier, recyklovanie, udávaný podiel recyklovaných materiálov na obale).

Nežiaduce látky

Na základe údajov od výrobcov sme vyhodnocovali obsah alergénnych vonných látok (napr. limonénu, geraniolu, benzylalkoholu) a alergénnych konzervačných látok (ako je benzizotiazolinón a pyritión sodný). Penalizujeme produkty obsahujúce známe ekologicky problematické zložky, ako sú lineárne alkylbenzénsulfónové kyseliny, mangánové katalyzátory, niektoré ďalšie zložky ako limonén, metylizotiazolinón, síran mangánatý a farbivá, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie. Nakoniec skontrolujeme obsah zložiek, ktoré majú známy alebo predpokladaný škodlivý účinok na zdravie. Sú medzi nimi endokrinné disruptory alebo zložky, ktoré môžu poškodzovať jednotlivé orgány, ako je síran mangánatý.

Prihlásiť