Ako testujeme mrazené zmesi mrkvy, hrášku, kukurice

Ako hodnotíme

Grafická skladba celkového hodnotenia mrazenej zeleniny

  • hmotnostný rozbor: 30 %
  • senzorické hodnotenie: 40 %
  • fyzik.-chem. parametre: 20 %
  • mikrobiologické vyšetrenie: 5 %
  • pesticídy: 5 %

Na senzorické hodnotenie bola zelenina pripravená buď podľa návodu uvedeného na obale, alebo uvarená do zmäknutia. Na posudzovaní sa zúčastnilo 10 hodnotiacich. Na senzorické hodnotenie celkového dojmu, intenzity defektov, príjemnosti chuti a vône, intenzity tvrdosti, intenzity farby vybraných druhov zeleniny a príjemnosti vzhľadu bola použitá profilová metóda známkujúca jednotlivé znaky pomocou školskej stupnice. Nevyhovujúce znaky boli uvedené metódou slovného opisu.

Hmotnostná analýza v prvom kroku zisťovala podiel ľadu (vody) v balení odkvapkaním. Vysypané balenie zeleniny sme zvážili pred aj po čiastočnom rozmrznutí 120 minút pri 18 °C. Zisťovali sme podiely jednotlivých zložiek zmesí. Zeleninu sme rozdelili podľa jednotlivých druhov − pri zmiešaných zeleninách sem triedili hrášok, kukuricu a mrkvu, pri zelenine na sviečkovú sme triedili mrkvu a bielu zeleninu (jednotlivé druhy bielej zeleniny − petržlen, paštrnák a zeler – nie je možné vizuálne rozpoznať).

Fyzikálno-chemické analýzy sledovali čistotu, refraktometrickú sušinu zeleninovej šťavy a farbu vybraných druhov zeleniny. Minerálne nečistoty sme stanovili ako zvyšok nerozpustný v HCl hmotnostne po mineralizácii. Refraktometrickú (rozpustnú) sušinu sme určili refraktometricky po homogenizácii vzorky. Farbu vybraných druhov zeleniny (mrkvy, hrášku a bielej zeleniny) sme merali spektrofotometricky na zariadení Minolta. Výsledok merania vyjadrovala svetlosť farby (L*) a jej umiestnenie vo farebnom spektre (a*, b*).

Pri mikrobiologickom rozbore laboratórium zisťovalo prítomnosť baktérií Listeria monocytogenes kultivačnou metódou podľa ČSN EN ISO 11290-2.

Analýza pesticídov spočívala v skríningu 700 rôznych pesticídnych látok pomocou metód kvapalinovej a plynovej chromatografie s hmotnostne spektrometrickou detekciou.

Prihlásiť