Ako testujeme vanilkové zmrzliny

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah a autenticita vanilky: 25 %
  • obsah tuku a cukru: 25 %
  • senzorické hodnotenie: 30 %
  • skúška rozmrazovania: 15 %
  • obal a deklarácia: 5 %

Obsah vanilky

Skúšky overujúce autenticitu vanilkovej arómy sa skladali z troch čiastkových skúšok. Pomocou kvapalinovej chromatografie s detekciou v diódovom poli sme stanovili obsah syntetickej vanilkovej arómy etyl vanilínu, rovnakou metódou stanovili obsah vanilínu. V poslednom kroku sme pomocou izotopovej analýzy s použitím plynovej chromatografia určili pomer izotopov uhlíka C12 a C13. Na základe tohto pomeru bol potvrdený, alebo vyvrátený autentický prírodný pôvod obsiahnutého vanilínu.

Senzorické hodnotenie

Pri senzorickom posúdení 12 hodnotiacich bodovalo príjemnosť textúry, príjemnosť vône, príjemnosť chuti, intenzitu vanilkovej chuti, intenzitu smotanovej/mliečnej chuti, intenzitu nedostatkov (pachutí, pachov) a celkový dojem. Nevyhovujúce znaky navyše opísali slovne. Jednotlivé parametre boli známkované ako v škole na stupnici od 1 do 5.

Stanovenie obsahu tuku a cukru

Celkový tuk sme stanovili gravimetricky po extrakcii. Stanovenie podielu mliečneho tuku a kvantifikáciu iného, ako mliečneho tuku sme robili podľa ČSN EN ISO 17678 (57 0516). Obsah cukrov (glukózy, fruktózy, sacharózy a maltózy) sme stanovili pomocou kvapalinovej chromatografie s refraktometrickou detekciou.

Skúška topenia

V priebehu testu topenia sme merali hmotnostný úbytok 30 g vzorky tvaru pologule pôvodne zmrazenej na -18 °C položenej na sitku (priemer otvorov 3,0 mm) pri teplote 23 °C. Zmenu hmotnosti sme zaznamenávali v 15-minútových intervaloch.

Obal a deklarácia

V hodnotení obalu a deklarácie sme kontrolovali presnosť deklarovaných nutričných hodnôt. Sledovali sme, či etikety výrobkov deklarujú použitie stabilizátorov, farbiacich ingrediencií, glukózového alebo glukózovo-fruktózového sirupu, vajec a vanilkových strukov.

Prihlásiť