Ako testujeme práčky so sušičkou

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • pranie: 40 %
  • sušenie: 15 %
  • pranie a sušenie: 25 %
  • ovládanie: 15 %
  • hlučnosť: 5 %

Testovanie a hodnotenie práčok so sušičkou vychádza z testovacích programov zameraných na samostatné práčky a sušičky.

Všetky skúšky prebiehajú v laboratóriu v miestnostiach s jednoznačne danými vlastnosťami. Teplota vzduchu je 20 °C (±2  C) pri relatívnej vlhkosti 65 % (±5 %). Používa sa štandardizovaný prací detergent typu A*. Náplň slúžiaca na otestovanie pracích aj sušiacich schopností jednotlivých modelov pozostáva zo skutočných kusov bielizne, ako sú nohavice, obrusy, košele, tričká, uteráky a pod. Na účely ľahšieho posudzovania odstraňovania nečistôt majú všetky prané kusy bielu farbu.

Pranie

Pranie testujeme vždy s dvoma typmi bielizne – bavlnenou a syntetickou. Pri praní bavlnenej bielizne sa práčka naplní na 80 % danej maximálnej kapacity, pričom sa zvolí najvhodnejší program na bavlnu (teplota 40 °C). V prípade syntetickej bielizne sa zvolí režim Easy Care (teplota 40 °C) a bubon sa naplní na maximum pre tento druh textílií.

Pranie – k odevom sa pripevní testovacia náplň v podobe pruhov textílie s rôznorodými typmi škvŕn. Celkovo ide o 8 typov štandardizovaných nečistôt – zmes olivového oleja s popolom; zmes krvi, mlieka a atramentu; lanolín; šalátový dresing; červené víno; čaj; rúž a čokoládová zmrzlina. Účinnosť prania sa meria v laboratóriu spektrofotometrom. Hodnotia sa výsledky získané minimálne v troch pracích cykloch. Pokiaľ sa hodnoty jednotlivých praní výrazne líšia, pridajú sa ďalšie 2 cykly.

Plákanie – účinnosť plákania, alebo zbavovanie bielizne zvyškov pracieho prostriedku zisťuje laboratórium analýzou vody odstredenej v špeciálnej žmýkačke. Vypraná a vypláchaná náplň sa umiestni na 5 minút do odstredivky s rýchlosťou 2800 otáčok za minútu.

Odstreďovanie – schopnosť odstreďovať sa posudzuje pomocou porovnania hmotnosti suchej náplne a náplne po odstreďovaní.

Dĺžka programu – výsledná známka za dĺžku pracieho cyklu zodpovedá prepočtu nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne. Týmto spôsobom je možné spravodlivo porovnávať modely s rozdielnou kapacitou bubna.

Spotreba elektrickej energie a vody – v priebehu skúšok prania merajú laboranti spotrebu elektriny aj vody. Podobne, ako pri hodnotení dĺžky prania, sú známky udelené až po prepočte na jeden kilogram bielizne.

Sušenie

Pri skúškach sušenia používame aj dva typy náplne – bavlnu a syntetiku v programoch na uloženie do skrine, pričom využívame adekvátnu odporúčanú kapacitu. Pred sušením sa bielizeň vyperie v testovanej práčke so sušičkou pri kompletnom pracom cykle určenom pre daný typ náplne.

Presnosť sušenia – zisťujeme, ako sa líši zvyšková vlhkosť v bielizni po usušení od požiadaviek daných hodnôt, tj. pri bavlne 0 %, pri syntetike 1 % zostatkovej vlhkosti. Hodnotíme tiež rovnomernosť sušenia, teda aké sú medzi jednotlivými kusmi bielizne rozdiely.

Stláčanie bielizne – laboratórni experti posudzujú mieru pokrčenia bielizne. Hodnotia jednoduchosť žehlenia košele zo zmesového materiálu po usušení pri programe syntetika.

Dĺžka programu – v laboratóriu merajú dĺžku oboch testovaných programov. Hodnotenie opäť vychádza z prepočtu času potrebného na usušenie jedného kilogramu bielizne.

Spotreba elektrickej energie a vody – rovnakým spôsobom sa meria a hodnotí aj spotreba elektrickej energie, teda v prepočte na jeden kilogram náplne. Pretože práčky so sušičkou spotrebúvajú pri sušení vodu, hodnotíme ich aj z tohto hľadiska.

Pranie a sušenie (kontinuálny program)

Práčky so sušičkou ponúkajú aj tzv. kontinuálny program, pri ktorom plynule prechádzajú od prania na sušenie v jednom cykle. Tento režim testujeme tiež. Rovnakým spôsobom, ako sme uviedli vyššie, sme posudzovali účinnosť prania, presnosť a rovnomernosť sušenia, stláčanie bielizne, dĺžku programu aj celkovú spotrebu elektrickej energie a vody.

Ovládanie

Laboratórni pracovníci hodnotia zrozumiteľnosť a prehľadnosť návodu na použitie, jednoduchosť vkladania a vyberania bielizne (vrátane veľkosti a vyhotovenia dvierok, manipulácie a potrebnej sily), dávkovač pracieho prostriedku (otváranie, zatváranie, plnenie), jednoduchosť ovládania (vyhotovenie tlačidiel, gombíkov a displeja, zrozumiteľnosť symbolov, prehľadnosť ponuky programov a nastavenie funkcií), informácie o priebehu praniaúdržbu.

Hlučnosť

Traja laboratórni experti subjektívne hodnotia, aké hlasné sú spotrebiče pri praní, odstreďovaní a sušení. Posudzujú charakter a intenzitu vydávaných zvukov.

Prihlásiť