Ako testujeme ochrany počítača

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • ochrana počítača: 65 %
  • ovládanie: 25 %
  • zaťaženie počítača: 10 %

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade celkové hodnotenie nemusí zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Ochrana počítača

Testovali sme schopnosť programov chrániť počítač proti široko rozšíreným hrozbám. Kvôli nedostatku nájdených vzoriek malvéru pre počítače Apple sme skúšky ochrany na webe a ochrany proti ransomvéru na zariadeniach s macOS nerobili. Z rovnakého dôvodu bol počet vzoriek malvéru určených pre macOS výrazne nižší, ako v prípade hrozieb pre Windows.

Ochrana na webe: hodnotené pôsobenie antivírusov na návšteve 400 webových adries so škodlivým softvérom. Produkt by mal zareagovať čo najskôr, ideálne stránku zablokovať, alebo škodlivý program odhaliť pri sťahovaní či pokuse o spustenie. Na overenie falošných detekcií sme do vzorky zaradili aj 400 čistých adries. Kvôli nízkemu množstvu vzoriek nájdených v laboratóriu sme skúšku nemohli robiť na zariadeniach s macOS.

USB test: Off-line časť sa zameriava na schopnosti odhaľovať doposiaľ neznáme hrozby na externých úložiskách na základe podozrivých príznakov. Počítače boli pred skúškou off-line ochrany niekoľko týždňov odpojené od internetu. Následne do nich bez aktualizácie a bez pripojenia na internet bolo skopírovaných 180 aktuálne nájdených škodlivých programov pre Windows a 20 pre macOS. Hodnotili sme, či a kedy antivírusy detegujú potenciálne neznáme hrozby.

Pri skúške USB on-line ochrany sme postupovali podobným spôsobom ako pri skúške off-line ochrany. Antivírusové programy boli aktualizované a pripojené na internet, ich vírusové databázy teda v ideálnom prípade už mali obsahovať informácie o použitých vzorkách škodlivých programov.

Antivírusový skener: Hodnotila sa miera úspešnosti detekcie známeho škodlivého softvéru pri kontrole na vyžiadanie. Vzorkasa skladala zo 40 000 škodlivých programov pre Windows, 400 pre Android a 20 pre macOS. Testovalo sa na počítači pripojenom na internet aj v offline režime. Merali sme schopnosti antivírusového skenera pri otváraní súborov.

Falošná detekcia: Hodnotili sme schopnosť rozpoznať škodlivý kód od neškodného. Niekedy sa stáva, že programy vyhodnotia ako škodcu aj súbor, ktorý je v poriadku. Falošnú detekciu sme merali pri antivírusovom skene, keď vzorku škodlivých kódov doplnilo 40 000 čistých súborov.

Ochrana pred ransomvérom: Pri testoch ochrany proti ransomvéru sme znova robili skúšky ochrany na webe, antivírusového skenu a USB pripojenia. Vzorky však tvoril ransomvér ‑ 9 webov, 615 súborov v počítači a 4 súbory na flash disku. Na každom počítači bolo tiež uložených 400 čistých súborov, ktoré reprezentovali používateľské dáta. Sledovali sme, koľko vzoriek programy detegovali a koľko čistých súborov sa škodlivým programom podarilo zašifrovať.

Blokovanie phishingových stránok: Test bol zameraný na schopnosť produktov zablokovať nebezpečné phishingové adresy. Pri skúške sme použili 800 phishingových stránok. Navštevovali sme ich cez prehliadač Google Chrome s vypnutým bezpečným prehliadaním.

Ovládanie

Inštalácia a odobratie programu: Hodnotili sme používateľskú prívetivosť, rýchlosť a možnosti inštalácie. Zamerali sme sa najmä na to, či nie sú súčasťou inštalácie, okrem hlavných a užitočných komponentov, aj zbytočné a otravné doplnky, napr. nástrojové panely internetového prehliadača. Posudzovali sme jednoduchosť a úplnosť odobratia programu, teda koľko po sebe zanechá súborov a záznamov v registri, alebo či po odinštalovaní zapne bezpečnostné funkcie Windows. Skontrolovali sme tiež, aká ľahká je aktualizácia programov.

Každodenné používanie: Hodnotili sme ovládanie bežného správania antivírusu – napríklad prístup do hlavnej ponuky, spôsob oznámenia pri rozpoznaní hrozby, jednoduchosť prístupu k pomocníkovi, pohodlnosť pri ovládaní či nastavovaní firewallu.

Hlavné používateľské rozhranie: Hodnotili sme prehľadnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť ovládania hlavného používateľského rozhrania. Posudzovali sme, ako efektívne produkt informuje, keď niečo s ochranou nie je v poriadku (napr. niektorý z komponentov je deaktivovaný, vírusová databáza je zastaralá a pod.).

Nastavenie skenu a upozornenia: Vyskúšali sme, aké ľahké je základné nastavenie produktu, ako sa konfigurujú automatické skeny, naplánované skeny aj kontroly na vyžiadanie. Súčasťou bolo aj hodnotenie upozornení na akcie antivírusu.

Pomoc: Celkové spracovanie z hľadiska dostupnosti, štruktúry, formy a obsahu. Hodnotenie bolo znížené, ak bol pomocník nedostupný bez pripojenia na internet.

Zaťaženie počítača

Ochrana v reálnom čase: o koľko percent, v porovnaní s ochranou zabudovanou v operačnom systéme, spomalí počítač aktivovaná ochrana v reálnom čase.

Použitá pamäť RAM a použité miesto na disku (MB): akú veľkú časť pamäte RAM program využíva pri chode a koľko miesta zaberá po inštalácii na disk.

Štart a vypnutie systému: ako sa líši rýchlosť spustenia aj vypnutia počítača pri použití antivírusového programu v porovnaní so systémom bez testovaného antivírusu.

Prehliadanie internetu: o koľko sa líši rýchlosť načítania internetových stránok v porovnaní so systémom bez testovaného antivírusu.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete pri príslušnom článku s testom.

Prihlásiť