Ako testujeme čajové sviečky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • spotreba vosku: 40 %
  • čas horenia: 30 %
  • využitie vosku: 20 %
  • požiarna bezpečnosť: 10 %
  • dymenie: 0 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. Faktormi limitujúcimi celkové hodnotenie bolo v tomto teste nedodržanie deklarovaného času horenia, využitie vosku a požiarna bezpečnosť.

Spotreba vosku

Z každého balenia sviečok sme vybrali päť kusov, v ktorých sme merali, koľko gramov vosku sa spáli za jednu hodinu. Hodnotený výsledok je priemerom týchto piatich meraní. Kladné hodnotenie dostávajú pomaly horiace sviečky s efektívnym spaľovaním vosku.

Čas horenia

Z každého balenia sviečok sme vybrali päť kusov, pri ktorých sme merali čas horenia. Hodnotili sme priemerný čas získaný z týchto meraní. Porovnávali sme ho s deklarovanou dĺžkou horenia, ktorú výrobca avizuje na obale.

Využitie vosku

Skôr, kým sme sviečku zapálili, odvážili sme voskovú hmotu obsiahnutú v kalíšku. Po vyhorení sviečky sme zvážili zvyšok voskovej hmoty a hodnotili sme, koľko percent z nej bolo využitých, respektíve koľko nevyužitého vosku zostalo v kalíšku. Čím viac vosku sa spotrebovalo, tým lepšiu známku má sviečka v tejto kategórii. Čím viac vosku v kalíšku zostalo, tým horšie hodnotenie sviečka má, pretože sa pri jej používaní zbytočne voskom plytvá.

Požiarna bezpečnosť

Testovali sme podľa noriem ČSN EN 15493: 2019 a ČSN EN 15426:2018. Merali sme teplotu na spodnej aj bočnej strane mištičky a hodnotili sme tú vyššie nameranú. Čím nižšia bola teplota, tým lepšie bola sviečka hodnotená. Preverovali sme aj umiestnenie knôtu, stálosť plamienka a samozhasnutie po dohorení.

Dymenie

Index sadzí a uvoľňovania emisií zo sviečok.

Prihlásiť