Ako testujeme konzervované tuniaky vo vlastnej šťave

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • senzorické hodnotenie: 40 %
  • obsah a zloženie tuku: 15 %
  • obsah soli: 15 %
  • nežiaduce látky: 5 %
  • dodržanie hmotnosti: 25 %

Senzorické hodnotenie sa robilo v súlade s normami ČSN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120 a ČSN EN ISO 5495. Osem posudzovateľov známkovalo podľa školskej stupnice vzhľad a úpravu mäsa, konzistenciu, chuť a vôňu.

Analýzy tuku gravimetricky zisťovali jeho celkové množstvo a následne sa pomocou plynovej chromatografie s plameňovoionizačnou detekciou zisťoval podiel polynenasýtených omega-3 mastných kyselín.

Obsah soli  sa vypočítal z koncentrácie sodíka zisteného metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie.

Skúšky nežiaducich látok zahŕňali meranie ťažkých kovov a histamínu. Obsah histamínu sa zisťoval pomocou kvapalinovej chromatografie s fluorescenčnou detekciou. V rámci meraní obsahu ťažkých kovov sa merala koncentrácia ortuti metódou amalgámovej atómovej absorpčnej spektroskopie. Množstvo kadmia a olova sa meralo elektrotermickou atómovou absorpčnou spektrometriou.

Dodržanie deklarovanej hmotnosti konzerv aj pevného podielu mäsa v nich sa gravimetricky zisťovalo v 20 baleniach z každej vzorky.

Prihlásiť