Ako testujeme akumulátorové reťazové píly

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • rezanie: 50 %
  • ovládanie: 35 %
  • batéria: 10 %
  • hlučnosť: 5 %

Rezanie

Skúšky robili vždy dvaja skúsení laboratórni odborníci. Testovali sme vertikálne a horizontálne rezanie, výrub a opotrebovanie reťaze.

Pri vertikálnej skúške sme rezali čerstvé drevo (rýchlo rastúce stromy, ako lieska alebo jaseň), konkrétne vetvy o priemere 5, 10 a 15 cm a polená s priemerom 20 a 30 cm. Laboranti umiestnili drevo na kozu a urobili vždy päť zvislých rezov na každej veľkosti dreva. Rovnaký test urobili na tvrdom dreve s priemerom 10 cm a železničných podvaloch. Pri horizontálnom teste bola vetva s priemerom 5 cm zafixovaná v kolmej pozícii a rezala sa vodorovne vo výške medzi pásom a kolenami, zas päť rezov. Pri všetkých úlohách sme hodnotili čistota rezu a rýchlosť.

Počas testu simulujúceho výrub stromu experti pevne zafixovali vetvu s priemerom 10 cm v kolmej polohe. Úlohou bolo vyrezať do dreva klin a rúbať na vopred určenú značku. Hodnotili sme vyrovnanie a presnosť pádu kmeňa.

Na posúdenie miery opotrebovania reťaze sme nechali píly prerezať poleno s priemerom 15 cm pred testovaním a po ňom a porovnávali sme reťaz. Sledovali sme predovšetkým potrebu ostrenia a napínania.

Ovládanie

Ovládanie píl posudzovali laboratórni experti počas testu rezania aj zvlášť. Hodnotili ovládanie píl a manipuláciu s nimi, ich ergonómiu, údržbu aj proces zostavovania a návod na použitie. Zaujímalo nás napríklad, či sú píly pohodlné a dobre vyvážené, ako prebieha výmena a nabíjanie batérie, ako sa s nimi pracuje, alebo či sa s nimi dá ľahko manévrovať medzi vetvami zarastených drevín.

Batérie

Pri skúške vlastností akumulátorov ich laboranti trikrát plne nabili a vyrátali dĺžku nabíjania. Ďalej zisťovali, za ako dlho sa pri sústavnom rezaní vybijú. Pílou s plne nabitou batériou bez prestania vertikálne rezali desaťcentimetrové polienka, kým sa prístroj nevybil a merali pritom čas.

Hlučnosť

Hodnotenie hlučnosti píl vychádza z maximálneho hluku nameraného v mieste ucha ovládania počas rezania aj zo subjektívneho posúdenia pracovníkov laboratória. Tí sa zamerali na intenzitu a charakter vydávaných zvukov.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť