Ako testujeme sójové nápoje

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • výživové hodnoty: 30 %
  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • biologicky aktívne látky: 20 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • mikrobiologické vyšetrenie: 5 %
  • obal a deklarácia: 10 %

V rámci merania výživových hodnôt sme zisťovali obsah tuku, bielkovín a vybraných cukrov (fruktózy, maltózy, glukózy, sacharózy a laktózy). Obsah tuku bol stanovený gravimetricky, množstvo bielkovín Kjeldahlovou metódou a obsah jednotlivých cukrov pomocou kvapalinovej chromatografie.

Senzorické hodnotenie robilo laboratórium vybavené podľa príslušnej medzinárodnej normy ISO 8589. Analýzu robilo 12 zaškolených hodnotiacich. Na hodnotenie boli použité neštruktúrované stupnice s dvanástimi popismi a pri celkovom hodnotení bola použitá päťbodová stupnica. Hodnotiaci posudzovali tieto parametre: príjemnosť vzhľadu, príjemnosť vône, intenzitu vône, viskozitu, príjemnosť chuti, príjemnosť kyslej chuti, intenzitu celkovej chuti, intenzitu sladkej chuti, intenzitu horkej chuti, intenzitu slanej chuti a intenzitu chuti po sóji.

Analýza biologicky aktívnych látok zisťovala množstvo fytoestrogénov izoflavónov (daidzeínu, genisteínu a glyciteínu) pomocou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou. Obsah kyseliny fytovej sme stanovili spektrofotometricky.

Mikrobiologické vyšetrenie spočívalo v stanovení obsahu plesní a kvasiniek s použitím metód podľa ČSN EN ISO 21527-1 a ČSN EN ISO 21527-2.

Meranie obsahu nežiaducich látok sledovalo pomocou metód plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou a kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou prítomnosť 400 pesticídnych látok a 50 mykotoxínov.

Pri hodnotení obalu a etikety sme kontrolovali, či nami zistený obsah živín súhlasí s údajmi deklarovanými v tabuľkách výživových hodnôt. Ďalej sme v zložení výrobkov sledovali deklarované použitia farbív, aróm a ďalších prídavných látok.

Prihlásiť