Ako testujeme kosačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení benzínových a elektrických kosačiek.

 • kosenie: 52,6 %
 • ovládanie: 31,6 %
 • spotreba: 5,3 %
 • hlučnosť: 5,3 %
 • vlastnosti a vybavenie: 5,3 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení akumulátorových kosačiek.

 • kosenie: 50 %
 • ovládanie: 30 %
 • spotreba: 5 %
 • batéria: 5 %
 • hlučnosť: 5 %
 • vlastnosti a vybavenie: 5 %

Kosenie

Výsledná známka vychádza z výsledkov skúšok kosenia nízkeho, vlhkého a vysokého trávnika aj prerastenej trávy. Okrem týchto základných skúšok sme testovali aj schopnosť kosačky mulčovať a pracovať v náročnom teréne.

Pri každom teste sme vybrali pozemok rozdelený na rôzne úseky podľa počtu testovaných kosačiek tak, aby každá kosačka kosila dva rôzne úseky pridelené v náhodnom poradí. Každý z testujúcich odborníkov kosil s každou testovanou kosačkou minimálne raz.

Nízky trávnik: kosenie na jednoliatej ploche trávnika s bežnou trávnou zmesou; trávnik sa pravidelne ošetruje Pred skúškami sme trávnik pokosili na výšku 25 mm profesionálnou kosačkou, pokosili sme trávnik s výškou 40-50 mm na výšku 25 mm. Ak výšku kosenia nebolo možné nastaviť na túto konkrétnu výšku, zvolili sme čo najbližšiu hodnotu. Kvalitu pokosenia sme hodnotili bezprostredne potom a tri dni po kosení.

Vlhký trávnik: hodnotenie kosenia vlhkého trávnika rovnako vysokého ako nízky trávnik.

Vysoký trávnik: hodnotenie kosenia trávnika vysokého 10 cm. Takisto ako pri nízkom trávniku sme kvalita posudzovali ihneď a aj po troch dňoch.

Prerastený trávnik: hodnotenie kosenia neudržovaného trávnika s trsmi a vysokou trávou (cca 30 cm). Kosačky sú pri tejto skúške nastavené na výšku kosenia 60 mm (alebo čo najbližšie tejto výške). Výsledok sme hodnotili druhý deň po kosení.

Náročný terén: Týka sa výsledkov skúšok kosenia pozdĺž steny a okraja trávnika, kosenie svahovitého a nerovného terénu.

Mulčovanie: V takom prípade, keď kosačka disponuje mulčovacím režimom, overujeme výkon na nízkom trávniku (pozri vyššie). Vysoké hodnotenie môžu získať len také modely, ktoré trávu rozsekajú skutočne na malé kúsky a nevytvárajú hrudky.

Zber pokosenej trávy: hodnotíme, či kôš nie je nutné vysypávať častejšie, ako je podľa jeho objemu nevyhnutné a aké veľké množstvo rastlinného materiálu dokáže pojať.

Ovládanie

Odborníci hodnotia praktické aspekty ovládania. Známky udeľujeme za zostavenie kosačiek a uvedenie do prevádzky, štartovanie, nastavenie výšky kosenia, ovládacie prvky, ovládanie pri kosení a mulčovaní, prácu so zberným košom, skladanie a skladovanie kosačky aj údržbu. Posudzujeme aj úplnosť, čitateľnosť a zrozumiteľnosť inštrukcií v návode na použitie.

Spotreba paliva alebo energie

Hodnotenie vypočítanej spotreby paliva alebo elektrickej energie potrebnej na pokosenie 250 m2. V prípade benzínových kosačiek sa spotreba zisťuje podľa množstva paliva potrebného na úplné naplnenie nádrže po skončení kosenia. Pri elektrických a akumulátorových kosačkách zisťujeme spotrebu energie elektromerom.

Batérie

Pri akumulátorových kosačkách testujeme prevádzkový čas, čiže výdrž batérie na jedno nabitie. Takisto meriame aj čas nabíjania. V neposlednom rade, vypočítavame predpokladanú veľkosť pokosenej plochy s plne nabitou batériou na základe praktických skúšok v teréne.

Hlučnosť

Známka za hlučnosť sa skladá z objektívneho aj subjektívneho hodnotenia. Meranie robíme na mieste ovládania, subjektívne posudzovanie prebieha vo vzdialenosti 10 metrov.

Vlastnosti a vybavenie

Hodnotenie vybavenosti a rozmerov jednotlivých prístrojov. Kontrolujeme možnosti nastavenia výšky kosenia, záber nožov, nastavenie držadiel, hmotnosť, funkcia mulčovania, a podobne.

Spracovanie

Sledujeme, či v priebehu testu nedošlo k poškodeniu niektorých častí kosačky − napríklad šasi, držadla, zberného koša alebo systému nastavenia výšky kosenia.

Bezpečnosť

Hodnotenie bezpečnosti podľa normy ČSN EN 836:1997.

Prihlásiť