Ako testujeme kakaové raňajkové cereálie

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení:

  • výživové hodnoty: 50 %
  • senzorické hodnotenie: 40 %
  • deklarácia: 10 %

Analýza výživových hodnôt sledovala obsah cukru, bielkovín, vlákniny, kyseliny listovej a železa. Množstvo cukru sme merali jodometrickou metódou podľa Luff-Schoorla. Obsah bielkovín sme zisťovali pomocou Kjeldahlovej metódy a vlákninu sme stanovili gravimetricky po enzymatickom rozklade ostatných živín.

Koncentráciu kyseliny listovej sme merali pomocou kvapalinovej chromatografie zisťovaním hmoty spektrometriou, množstvo železa sme merali hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou.

Senzorické hodnotenie sledovalo vzhľad a vôňu suchých cereálií. Chuť sme hodnotili po zaliatí cereálií mliekom, po päťminútovom odstátí v mlieku sme hodnotili konzistenciu cereálií.

Pri hodnotení deklarácie sme kontrolovali splnenie formálnych legislatívnych požiadaviek na označenie, najmä čitateľnosť a náležitosti povinných údajov. Kontrolovali sme presnosť tabuliek výživových údajov porovnávaním odmeraného a deklarovaného obsahu živín.

Udržateľnosť výrobkov sleduje spôsob balenia výrobku vo vrecku alebo v papierovej škatuli s vrecúškom vnútri. Na etikete sme kontrolovali, či zloženie deklaruje použitie palmového oleja, a či uvádza certifikačné logá bio, Fair Trade a UTZ.

Prihlásiť