Ako testujeme čističe kuchyní

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • účinnosť čistenia: 70 %
  • šmuhy a stopy: 20 %
  • šetrnosť k živ. prostrediu: 10 %

Účinnosť čistenia sme skúšali tzv. dlaždicovým testom. Pri dlaždicových testoch sme použili nasledujúce druhy zašpinenia. Uvedené množstvo je na 1 dlaždicu/sklo/sklenenú misku.

a) kuchynské usadeniny: Na dlaždicu sme naniesli 3 g nečistoty zloženej z masti + masla + margarínu + olivového oleja + slnečnicového oleja + vody + sušeného plnotučného mlieka + pšeničnej múky + smotany s 30 % tuku a modrého farbiva.

b) mastné nečistoty: Na sklo sme naniesli 1 g stuženého tuku.

c) zaschnutý žĺtok: Na dlaždicu sme naniesli 3 g žĺtka.

d) zapečené nečistoty: V sklenenej miske sme nechali zapiecť 5 ml mlieka v mikrovlnnej rúre pri výkone 740 W počas 3 minút.

e) vodný kameň: Na dlaždicu sme naniesli 3 g nečistoty zloženej zo škrobového mazu + chloridu vápenatého + uhličitanu sodného a čierneho tušu.

Jednotlivé zašpinenie sme naniesli (podľa druhu zašpinenia) v množstve (1 alebo 3 + 0,02) g na 1 dlaždicu alebo sklo a rovnomerne rozotreli po celej ploche a ponechali voľne zaschnúť. Iba znečistenie vodným kameňom sme ešte 2 hodiny dosušili v sušiarni. Všetky zašpinenia sme nechali vyzrieť 24 a 48 hodín.

Každý prostriedok dostal na odstránenie jedného druhu nečistoty dva pokusy. Čistenie prebiehalo týmto spôsobom:

Pri dlaždiciach s usadenou špinou, zaschnutým žĺtkom a vodným kameňom sme na 1/2 zašpinenej plochy jednej dlaždice naniesli čistiaci prostriedok – vždy 3 striekance čistiaceho prostriedku. Na dlaždicu označenú číslom 1 pôsobil čistiaci prostriedok 1 min a na dlaždicu označenú číslom 2 čistiaci prostriedok pôsobil podľa návodu na etikete. Čistiaci prostriedok nanesený na nečistotu sme potom odstránili vlhkou bavlnenou handričkou, jedným rovným ťahom s miernym prítlakom.

Pri sklenenej doske s mastnou nečistotou sme na 1/2 zašpinenej plochy 1 skla naniesli čistiaci prostriedok – vždy 3 striekance čistiaceho prostriedku. Na sklo označené číslom 1 pôsobil čistiaci prostriedok 1 min. a na sklo označené číslom 2 pôsobil čistiaci prostriedok podľa návodu na etikete. Čistiaci prostriedok nanesený na nečistotu sme potom odstránili vlhkou bavlnenou handričkou. jedným rovným ťahom s miernym prítlakom.

Pri sklenených miskách so zapečeným mliekom sme na celú plochu dna sklenenej misky naniesli 5 – 6 striekancov čistiaceho prostriedku. Prípravok pôsobil 1 min. na sklenené misky označené číslom 1. Na sklenené misky označené číslom 2 čistiaci prostriedok pôsobil určený čas podľa návodu na etikete. Čistiaci prostriedok nanesený na nečistotu sme odstránili vlhkou bavlnenou handričkou, tromi ťahmi s miernym prítlakom a následným oplachom dna miernym prúdom vody (aby sa povrch zbavil zvyšku čistiaceho prostriedku).

Po krátkom oschnutí 3 hodnotiaci vizuálne posudzovali schopnosť čistiaceho prostriedku odstrániť znečistenie porovnaním medzi oboma 1/2 plochy 1 dlaždice/skla alebo celého dna sklenenej misky.

Šmuhy a stopy sme skúšali adaptovaným dlaždicovým testom pre mastnú špinu. Zo sklenenej doštičky s tukovým filmom sa najskôr čistiacim prostriedkom odstránila všetka nečistota a potom sa po nastriekaní a zotretí saponátu vizuálne hodnotila prítomnosť šmúh.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Na základe informácií z etikiet a sprievodnej dokumentácie sme hodnotili, či výrobky nesú nezávislú certifikáciu a či neobsahujú látky zakázané alebo obmedzené Rozhodnutím EÚ 1217/2017 o udeľovaní EÚ Ecolabel. Zároveň sme do úvahy brali aj deklarované dezinfekčné účinky a prípadnú klasifikáciu výrobku medzi látky toxické k životnému prostrediu.

Prihlásiť