Ako testujeme sušičky prádla

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • sušenie: 35 %
  • stláčanie bielizne: 5 %
  • dĺžka programov: 10 %
  • účinnosť kondenzácie: 10 %
  • obsluhovanie: 15 %
  • spotreba el. energie: 20 %
  • hlučnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Sušenie

Hodnotenie sušenia bielizne zahŕňalo presnosť sušenia a jeho rovnomernosť. Sušili sme bavlnenú náplň (uteráky, vankúšové obliečky, prestieradlá, džínsy a košele), ktorou sme naplnili bubon sušičky na 70 %, aj umelé materiály (tričká z polyesteru a ďalších umelých materiálov spolu s košeľami zo zmesi bavlny a syntetiky), ktoré zaplnili 100 % odporúčanej kapacity sušičky pre syntetiku − v adekvátnych programoch, teda bavlna na uloženie a syntetika/easy care. Zisťovali sme, ako sa líšila zostatková vlhkosť v bielizni od požadovanej zvyškovej vlhkosti – ktorá je pri bavlne 0 %, pri syntetike 1 %. Do úvahy sme zobrali aj odchýlky zvyškovej vlhkosti medzi jednotlivými kusmi bielizne po skončení programov.

Stláčanie bielizne

Traja experti hodnotili známkami na škále od 1 do 5, ako ľahko sa dajú pokrčené vysušené košele s prímesou polyesteru vyžehliť.

Trvanie programov

Čas meriame vždy pre každý testovaný program zvlášť. Vzhľadom na to, že testujeme prístroje s odlišnou kapacitou bubna, hodnotenie za dĺžku cyklov vždy vychádza z prepočtu doby potrebnej na usušenie kilogramu bielizne. Čas uvedený v tabuľke potom zodpovedá skutočnej dobe potrebné k usušení celej dávky bielizne v konkrétnom programe.

Trvanie programov
Čas meriame vždy pre každý testovaný program zvlášť. Vzhľadom na to, že testujeme prístroje s odlišnou kapacitou bubna, hodnotenie za dĺžku cyklov vždy vychádza z prepočtu doby potrebnej na usušenie kilogramu bielizne. Čas uvedený v tabuľke potom zodpovedá skutočnej dobe potrebné k usušení celej dávky bielizne v konkrétnom programe.

Účinnosť kondenzácie

Meria to, koľko percent vody z bielizne sa presunulo do nádrže na kondenzát. Rozdiel medzi hodnotami ukazuje na únik vlhkosti do vzduchu v okolí sušičky. Meria sa tak, že sa zváži celý prístroj aj s mokrou bielizňou pred začatím cyklu, a potom znovu na jeho konci. Čím väčší rozdiel, tým horšia známka za účinnosť kondenzácie.

Ovládanie

Jednoduchosť navolenia správneho programu, návod na použitie, ale aj ovládanie bez čítania programu, vkladanie a vyberanie bielizne, manipulácia a čistenie filtrov, zásobníka na kondenzát a čistenie kondenzátora. Všetky položky majú veľa čiastkových kategórií, v ktorých sa hodnotí používateľská prívetivosť prístrojov.

Spotreba elektrickej energie

Celkovú spotrebu sme za účelom hodnotenie modelov s odlišnou kapacitou bubna prepočítali na 1 kilogram bielizne. Program bavlna na uloženie má v tejto skúške váhu 70%, program syntetika 30%. V tabuľke zároveň uvádzame skutočnú spotrebu nameranú počas celého cyklu sušenia v konkrétnom programe.

Hlučnosť

Hlučnosť merali simultánne traja hodnotiaci, ktorí posudzovali hluk sušičky v jej najhlučnejšej fáze programu „bavlna na žehlenie“ na škále od 1 do 5.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť