Jak testujeme robotické sekačky

Jak hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • kosenie: 54 %
  • obsluhovanie: 25 %
  • batérie a spotreba: 6 %
  • dielenské spracovanie: 5 %
  • hlučnosť: 10 %

Kosenie

Pri skúške kosenia bežného trávnika sa každej kosačke vymedzí trávnik s plochou 200 m2. Trávnik je rozdelený na dve plochy − jednu väčšiu, druhú menšiu. Obe spája úzka ulička. Na plochu sme umiestnili aj niekoľko prekážok − úsek plotu, kvetinový záhon, terasu a strom − a do celkového hodnotenia sme započítali kvalitu pokosenia v ich okolí.

Bežný trávnik nechávame kosiť štyri týždne. S robotom manipulujeme čo najmenej. Na začiatku testu sa výška kosenia nastaví na 50 mm. Každý týždeň sa potom o jeden cm znižuje. Konečná výška trávy je tak 20 mm. Po každom týždni laboratórni pracovníci kontrolujú čistotu a rovnomernosť strihu aj celkový vzhľad trávnika.

Skúšky kosenia vlhkého trávnika prebiehajú po daždi alebo umelom zavlažení. Vysoký trávnik necháme dorásť do 10 cm. Skúšame aj kosenie vo svahu s 35 %sklonom, aj na hrboľatom povrchu.

Obsluhovanie

Hodnotili sme zrozumiteľnosť, obsažnosť a praktickosť návodu na použitie. Známku sme rozdávali za jednoduchosť inštalácie nabíjacej stanice a vytyčovanie hraničného kábla. Laboratórni odborníci kontrolovali aj nastavenie manuálneho alebo automatického programu. Pri kosačkách, ktoré touto možnosťou disponujú, bolo hodnotené aj diaľkové ovládanie.

nastavení výšky kosenia sme hodnotili samotný úkon nastavenia výšky kosenia a rozsah. Známku sme dávali aj za jednoduchosť výmeny žacích nožov.

prenášanímanipulácii sme hodnotili jednoduchosť zodvihnutia a prenášanie robota aj základne a  priestor potrebný na uskladnenie. Čistenie zohľadňuje hlavne jednoduchosť zbavovania nečistoty robota aj v horšie prístupných miestach.

Batérie a spotreba

Hodnotenie za batériu a spotrebu sa skladá zo samotnej spotreby elektrickej energie, času nabíjania a výdrže batérie.

Bezpečnosť

Skúšali sme elektrickú aj mechanickú bezpečnosť prístrojov. Pri hodnotení mechanickej bezpečnosti nás zaujímalo, či sa prístroj automaticky zastaví, keď ho v priebehu kosenia zdvihnete zo zeme, a ako dlho to prípadne trvá. Alebo či sa ho môžete počas prevádzky dotknúť. Každú kosačku sme nechali nabehnúť na topánku simulujúcu ľudskú nohu.

Dielenské spracovanie

Zahŕňa kvalitu materiálov a konštrukciu samotného robota, nabíjacej stanice, hraničného kábla a zaisťovacích kolíkov, ale aj ostrosť a výdrž čepelí.

Hlučnosť

Prebiehalo tak objektívne meranie úrovne hluku vydávaného kosačkou, ako aj subjektívne posúdenie.

Přihlásit