Ako testujeme termosky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

 • uchovanie nápojov: 65 %
 • ovládanie: 25 %
 • spracovanie: 5 %
 • odolnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Uchovanie nápojov

Skúšky vychádzajú z normy EN 12546-1:2000.

Horúci nápoj – meraný bol pokles teploty vody v termoske pri plnej a polovičnej náplni počas 24 hodín. Voda, ktorú laboratórni pracovníci vliali do termosky, mala min. 95 °C a stála celý čas v miestnosti izbovej teploty (20 +/− 2 °C). Termosky neboli dopredu predhriate.

Ľadový nápoj – meraný bol nárast teploty vody v termoske pri plnej náplni počas 24 hodín. Voda, ktorú laboratórni pracovníci vliali do termosky, mala cca 5 °C a stála celý čas v miestnosti izbovej teploty (20 +/− 2 °C).

Tepelný šok – termosku pracovníci laboratória naplnili po okraj vodou s teplotou 15 ± 1 °C. Po piatich minútach vodu vyliali a naplnili ju znovu po okraj, tentoraz vodou s teplotou 95 ± 2 °C. Po piatich minútach vodu opäť vyliali a overili, či nedošlo k poškodeniu vnútornej vložky termosky.

Tesnosť uzáveru – pracovníci naplnili termosku do 75 % kapacity vodou s prídavkom detergentu. Potom uzavreli viečko silou 2 Nm alebo na maximálny doraz v prípade, že uzáver nebol skrutkový. Termosku umiestnili do pozície hore dnom na 10 minút a sledovali, či dôjde k úniku tekutiny.

Ovládanie

Pracovníci laboratória hodnotili:

 • jasnosť, prehľadnosť a rozvrhnutie návodu na použitie,
 • jednoduchosť otvorenia a zatvorenia termosky, a to aj jednou rukou či s rukavicou,
 • jednoduchosť plnenia termosky z kávovej alebo čajovej kanvice,
 • jednoduchosť nalievania nápoja z termosky do hrnčeka,
 • výskyt kvapkania pri nalievaní nápoja z termosky,
 • pohodlnosť práce s termoskou – držanie v ruke alebo za držadlo, klzkosť a teplotu povrchu, hmotnosť a rozmery termosky,
 • stabilitu termosky na nerovnom povrchu,
 • čistenie termosky v umývačke aj v rukách vrátane prítomnosti ťažko dosiahnuteľných miest.

Spracovanie

Pracovníci laboratória hodnotili odolnosť proti poškriabaniu, hrúbku materiálov a spojov, odolnosť a konštrukciu zatváracieho mechanizmu či eventuálnu prítomnosť plastového zápachu.

Odolnosť

Pádová skúška – termosky naplnené po okraj pri izbovej teplote pustili 3× na zem z výšky 80 cm, a to raz na dno a dvakrát na strany.

Odolnosť zatváracieho mechanizmu – zatvárací mechanizmus otvorili a zatvorili 600×. Potom bola znova urobená skúška tesnenia a vyhodnotené, či nezačala termoska opotrebovaním pretekať. Okrem toho pracovníci laboratória zhodnotili, či nedošlo k jej viditeľnému opotrebeniu.

Prihlásiť