Ako testujeme uzená masa

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • obsah mäsa: 30 %
  • obsah tuku: 15 %
  • senzorické hodnotenie: 25 %
  • PAH: 15 %
  • soľ a fosfáty: 10 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Celkové hodnotenie bolo limitované nedodržaním deklarovaného obsahu mäsa.

Obsah mäsa sa určil výpočtovou metódou z analytických hodnôt obsahu kolagénu, vody, tuku, popola, kolagénu a bielkovín. Množstvo vody sa stanovilo gravimetricky po vysušení vzorky. Obsah popola sa zistil gravimetricky po spálení vzorky. Množstvo bielkovín sa zisťovalo Kjeldahlovou metódou, množstvo kolagénu sa stanovilo fotometricky. Obsah tuku sa určil gravimetricky zo vzorky po extrakcii.

Prítomnosť sójovej bielkoviny sa overila biochemickou metódou ELISA s použitím testovacích súprav na stanovenie sójovej bielkoviny.

Obsah tuku sa zistil gravimetricky po extrakcii zo vzorky.

Senzorické posúdenie prebehlo v súlade s ČSN 56 0032. Desať hodnotiacich známkovalo jednotlivé parametre − chuť, vôňu, vzhľad a konzistenciu od jedna do päť. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Množstvo soli sa vypočítalo na základe obsahu sodíka zmeraného atómovou absorpčnou spektroskopiou. Obsah fosfátov sme zisťovali Kjeldahlovou metódou a gravimetricky.

Pri hodnotení obalu a deklarácie sme zisťovali, či zistené hodnoty obsahu mäsa, tuku a soli zodpovedajú deklarovaným údajom. Sledovali sme v zoznamoch zložiek deklarované použitie farbív, škrobu, bielkovín a látok zvýrazňujúcich chuť a vôňu.

Prihlásiť