Ako testujeme fixy

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • technické skúšky: 70 %
  • nežiaduce látky: 30 %

Technické skúšky

Kvalitu písania a intenzitu farby sme zisťovali pomocou stroja Minitek PSU 10, do ktorého sa jednotlivé fixky uchytili. Vopred definované tvary opisovali rýchlosťou 4,5 metra za minútu. Po 30 metroch výsledky vyhodnocovali vizuálne dvaja laboratórni pracovníci.

Vysychanie sme testovali ponechaním otvorenej fixky na 30 minút bez vrchnáčika.

Nežiaduce kotúľanie sme testovali s vrchnáčikom na naklonenej rovine (5°).

Odolnosť fixky testovala dopadajúca hlavica kladiva s hmotnosťou 0,5 kg z výšky 5 cm na telo popisovača. Sledovali sa zmeny na plastovom kryte (deformácia, prasknutie). Odolnosť hrotu sme preverovali púšťaním popisovača hrotom dole z výšky 75 cm. Sledovali sme, či dôjde k zmenám v podobe deformácie, zlomeniu, zmeny tvaru alebo zasunutia.

Vypranie sme testovali na dvoch typoch bielych textílií a dvoch typoch plastových povrchov. Zmes bavlny, polyesteru a elastanu sme prali na 30 °C, bavlnu na 60 °C. Plastové plochy zastupoval obrus z voskového plátna a plastový priehľadný obrus chrániaci textilný obrus.

Nevhodné látky

PVC sme preverovali Beilsteinovým testom na plastových častiach obalu fixiek.

Ťažké kovy sme zisťovali v žltých fixkách a riadili sme sa normou ČSN EN 71-3: 2014.

Azofarbivá sme testovali na červených fixkách pomocou kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou po extrakcii (LS-MS/MS).

Konzervačné látky (izotiazolinóny) sme zisťovali pomocou kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou po extrakcii (LS-MS/MS).

Organické rozpúšťadlá sme zisťovali v modrých popisovačoch s využitím plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GC/MS).

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sme zisťovali v plastových tubusoch čiernych fixiek pomocou plynovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou po extrakcii (GC-MS/MS).

Prihlásiť