Ako testujeme nízké turistické boty

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • vrchný materiál: 24,5 %
  • priľnavosť podrážky: 17,5 %
  • životnosť: 24,5 %
  • došľap: 3,5 %
  • praktické skúšky: 30 %

Limity hodnotenia

Výsledky niektorých skúšok môžu limitovať celkovú známku. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových výsledkov.

Praktické skúšky

Skupina 18 dobrovoľníkov (deväť žien a deväť mužov) subjektívne hodnotila komfort topánok, ich vlastnosti pri chôdzi, náchylnosť na zašpinenie, náročnosť údržby, vyhotovenie detailov, ako sú šnúrky alebo švy aj celkový dojem. V komforte sa zamerali na to, ako topánky pasujú, sklon chodidla, výšku topánky, jednoduchosť obúvania aj vyzúvania, zaväzovanie šnúrok aj to, či nie sú nohy z nosenia topánok odreté. Pri chôdzi testujúci hodnotili stabilitu topánky, priľnavosť podrážky, komfort na nerovnom teréne aj hmotnosť. Dobrovoľníci subjektívne hodnotili aj priedušnosť a zahrievanie topánok počas chôdze.

Vrchný materiál

Izolácia proti chladu: topánka bola umiestnená na hodinu do špeciálnej komory s teplotou −5 °C a počas 60 minút sa v intervale každých 5 minút merala teplota vnútri topánky.

Odolnosť proti vode, dynamická skúška: robila sa v špeciálnom zariadení simulujúcom chôdzu. Topánka sa ponorila 2 cm nad hornú hranicu podrážky na 3 hodiny. Po skončení testu sa merala hmotnosť a sledoval prienik vlhkosti dovnútra.

Odolnosť proti vode, statická skúška: topánka sa ponorila do vodného stĺpca s výškou 6 cm. Merala sa hmotnosť po skončení testu a sledoval sa prienik vlhkosti dovnútra.

Priedušnosť: z topánky sa vyrezali 3 kruhové vzorky a efektivita ich priedušnosti sa merala pomocou silikagélu.

Došľap − v oblasti päty sa merala miera absorpcie energie.

Priľnavosť podrážky

Na keramickej a hlinenej dlaždici sa meral koeficient trenia podrážky v suchu aj vo vlhku.

Životnosť podrážky

Odolnosť podrážky proti oderu sa testovala na vzorke získanej vždy z rovnakej časti podrážky. Test reprezentuje 40 metrov odierania o brúsny papier. Vzorka sa váži na začiatku aj na konci testu.

Na testovacom stroji Bennewart sa vykonala odolnosť podrážky proti ohýbaniu. V oblasti záprstia sa vyrezal 2 mm otvor a po 30-tisíc cykloch sa zmeral jeho rast. Sledovali sa aj iné prípadné trhliny na podrážke alebo oddelenie niektorých komponentov podrážky.

Odolnosť podšívky proti oderu sa skúšala na testovacom zariadení Martindale. Vzorka sa odobrala z oblasti päty, kde dochádza k najväčšiemu oderu podšívky. Odolnosť sa testovala tak v suchom, ako aj v mokrom stave.

Došľap

Merala sa miera absorpcie energie v oblasti päty.

Prihlásiť