Ako testujeme dětské rýžové krekry

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

Pokiaľ výrobok získal za obsah nežiaducich látok menej ako 50 %, limitoval sa tým celkový výsledok testu.

  • arzén: 30 %
  • mykotoxíny: 25 %
  • pesticídy: 25 %
  • obal a deklarácia: 20 %

Arzén

Celkové množstvo arzénu sme stanovili metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou. Koncentráciu arzénu v anorganickej podobe sme zisťovali pomocou hydridovej atómovej absorpčnej spektrometrie.

Mykotoxíny

V prípade mykotoxínov sme vybrali tie, ktorých výskyt pripadá do úvahy v ryži a kukurici. Aflatoxíny a zearalenón sme stanovovali metódou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou.

Pesticídy

Pri analýze pesticídov sme overovali prítomnosť viac ako 500 zlúčenín pomocou plynovej alebo kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou.

Obal a deklarácia

Z údajov deklarovaných na obale sme hodnotili obsah cukru výrobkov a jeho zdroje. V zložení sme ďalej sledovali prítomnosť alergénnych látok a pridaných vitamínov.

Prihlásiť