Ako testujeme sekačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkové hodnotenie benzínových, elektrických a vretenových kosačiek.

 • kosenie: 52,6 %
 • ovládanie a návod: 31,6 %
 • spotreba:: 5,3 %
 • hlučnosť: 5,3 %
 • vlastnosti a vybavenie: 5,3 %

Podiel skupiny skúšok na celkové hodnotenie akumulátorových kosačiek.

 

 • kosenie: 50 %
 • ovládanie a návod: 30 %
 • spotreba: 5 %
 • batéria: 5 %
 • hlučnosť: 5 %
 • vlastnosti a vybavenie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Kosenie

Skúšky sa skladali z kosenia nízkeho, vlhkého a vysokého trávnika a prerastenej trávy. Na každý test sme vybrali pozemok rozdelený na rôzne úseky podľa počtu testovaných kosačiek tak, že každá kosačka kosila dva rôzne úseky pridelené v náhodnom poradí. Každý z dvoch testujúcich odborníkov kosil s každou testovanou kosačkou aspoň raz.

Nízky trávnik: kosenie na jednoliatej ploche trávnika s bežnou trávnou zmesou; trávnik je pravidelne ošetrovaný. Pred skúškami sme trávnik pokosili na výšku 25 mm profesionálnou kosačkou, kosili sme pri výške 40 – 50 mm na výšku 25 mm (alebo čo najbližšie tejto výške). Kvalitu pokosenia sme hodnotili bezprostredne po tom a tri dni po pokosení.

Vlhký trávnik: hodnotenie kosenia vlhkého trávnika rovnako vysokého, ako je nízky trávnik

Vysoký trávnik: hodnotenie kosenia trávnika vysokého 10 cm.

Prerastený trávnik: hodnotenie kosenia neudržovaného trávnika s trsmi a vysokou trávou (cca 30 cm). Kosačky sú pri tejto skúške nastavené na výšku kosenia 60 mm (alebo čo najbližšie tejto výške). Kvalitu pokosenia sme hodnotili druhý deň po kosení.

Náročný terén: Týka sa výsledkov skúšok kosenia pozdĺž steny alebo okraja trávnika, kosenia nerovného terénu a vo svahu.

Zber pokosenej trávy: hodnotili sme, či kôš nie je nutné vysypávať častejšie, než je vzhľadom na jeho objem potrebné, a aké veľké množstvo dokáže pojať.

Ovládanie a návod

Odborníci hodnotili praktické aspekty ovládania od zostavenia kosačky a uvedenie do prevádzky cez nastavenia výšky držadla, štartovanie, nastavenie výšky kosenia, ovládacie prvky, ovládanie pri kosení a mulčovanie, prácu so zberným košom, skladanie a skladovanie kosačky až po jej údržbu. Posudzovali sme tiež úplnosť a zrozumiteľnosť inštrukcií v návode na použitie.

Spotreba paliva/energie

Hodnotenie ceny paliva/energie potrebnej na pokosenie 250 m2. V prípade benzínových kosačiek sme spotrebu zisťovali pri kosení 60 m2 podľa množstva paliva naliateho do pôvodne plnej nádrže pred kosením. Pri elektrických kosačkách sme spotrebu zisťovali odpočtom elektromera.

Hlučnosť

Merali sme na mieste kosenia, navyše ešte posudzovali subjektívne vo vzdialenosti 10 metrov.

Vlastnosti a vybavenie

Hodnotenie vybavenosti a rozmerov jednotlivých prístrojov.

Spracovanie

Sledujeme, či v priebehu kosenia nedošlo k poškodeniu niektorých častí kosačky − napríklad tela, držadla, zberného koša alebo systému nastavenia výšky kosenia.

Bezpečnosť

Hodnotenie bezpečnosti podľa normy ČSN EN 836: 1997.

Batéria

Pri akumulátorových kosačkách testujeme prevádzkový čas, čiže výdrž batérie na jedno nabitie, a tiež meriame čas nabíjania. V neposlednom rade vypočítavame na základe praktických skúšok v teréne predpokladanú veľkosť pokosenej plochy s plne nabitou batériou.

Prihlásiť