Ako testujeme vŕtačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • vŕtanie: 50 %
  • batérie: 20 %
  • ovládanie: 20 %
  • spracovanie a bezpečnosť: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou a v takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V tomto konkrétnom teste sú limitujúcimi faktormi zlé výsledky v záťažových testoch a bezpečnosti.

Vŕtanie

Vŕtanie bez príklepu sme testovali na vápenci, bukovom dreve aj kove. Na vŕtanie sa vždy vybrali čo najvyššie otáčky, na každý pokus bol použitý nový 6 mm vrták vhodný pre daný typ materiálu a na prístroj pôsobila nastavená sila napodobňujúca prítlak ovládania pri práci. Do vápenca sme vykonali 30 mm hlboký vrt, do dreva 40 mm a prevrtávaná kovová doska z ocele St. 37 mala hrúbku 5 mm.

S príklepovými vŕtačkami sme vŕtali do žuly aj betónu so zapnutým príklepom. Na betón sa použili vrtáky s priemerom 12 a 16 mm, na žulu vrták s priemerom 6 mm. Vo všetkých prípadoch sa rýchlosť nastavila na maximum. Hodnotili sme rýchlosť vŕtania a dosiahnutú hĺbku vrtu.

Skúšky skrutkovania sme robili na bukovom dreve so skrutkami s rozmermi 6 × 80 mm, 8 × 80 mm. Do ocele sa skrutkovalo skrutkami 6 × 16 mm do vopred vyvŕtanej diery. Skrutkovali sme s nižšími otáčkami a čo najvyšším krútiacim momentom. Zaznamenávali sme, ako hlboko sa podarilo skrutku zakrútiť a čas potrebný na zaskrutkovanie. Okrem toho sme hodnotili aj citlivosť ovládania otáčok, možnosť nastavenia krútiaceho momentu aj efektívnosť nasadenia skrutkovača.

Batérie

Pri teste kvality batérie sme zisťovali výdrž batérie pri niekoľkých bežných scenároch používania. S plne nabitým akumulátorom sme až do jeho vybitia vŕtali do bukového dreva (vrták s priemerom 6 mm, otvor s hĺbkou 40 mm). Zaznamenávali sme, koľko dier sa stihlo vyvŕtať do úplného vybitia batérie. Nasledovalo 15-minútové nabitie a opäť vŕtanie do dreva pri rovnakých podmienkach. To isté sa opakovalo pri skrutkovaní skrutky 6 × 80 mm do bukového dreva. Pri hodnotení sme zaznamenávali počet naplno zaskrutkovaných skrutiek.

Merali sme čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora a sledovali sme pokles kapacity z dôvodu samovybíjania. Úbytok sme sledovali 30 dní po nabití tak pri batériách uskladnených samostatne, ako aj pri batériách ponechaných po celý čas vo vypnutej nabíjačke.

Batérie prešli aj testom životnosti, pri ktorom sme merali, ako sa zmenila kapacita akumulátorov po 50, 100, 200 a 300 cykloch nabitia aj úplného vybitia. Akumulátory, ktoré si aj po 300 cykloch udržali aspoň 80 % svojej kapacity, sme testovali ďalej a test sa skončil až po 400, prípadne až 500 cykloch nabitia a vybitia.

Ovládanie

Ovládanie vŕtačiek hodnotili traja odborníci, ktorí hodnotili vopred stanovené kritériá. Jeden z hodnotiteľov mal malú veľkosť rúk. Sledovali ergonómiu vŕtačky, jednoduchosť ovládania, jednoduchosť manipulácie s nabíjačkou a batériou, hodnotila sa prehľadnosť návodu a vybavenosť vŕtačky.

Spracovanie a bezpečnosť

Odborníci v laboratóriu posudzovali materiály použité vo vŕtačke, pevnosť ovládacích prvkov aj to, či sa dá vŕtačka rozobrať a vymeniť prípadné chybné súčasti.

Prístroje prešli záťažovým testom, v ktorom opakovali predpísaný počet cyklov simulujúcich záťaž pri vŕtaní do rôznych materiálov aj pri skrutkovaní. Pracovná prevádzka sa prerušovala pauzami a chodom motora naprázdno. Celkovo mali vŕtačky absolvovať 33 hodín prevádzky so záťažou.

Prístroje vybavené príklepovým mechanizmom navyše absolvovali záťažový test príklepu. Takisto zahŕňal predpísaný počet cyklov simulujúcich príklepové vŕtanie prerušované pauzami a chodom motora bez záťaže. Príklepový mechanizmus mal prejsť celkovo 4,5 hodinami prevádzky so záťažou.

V prípade zlyhania vŕtačky v záťažovom teste sa skúšky neopakovali.

Nakoniec sme sledovali bezpečnosť vŕtačky, nabíjačky aj akumulátora.

Pri vŕtačkách sme po absolvovaní záťažového testu zhodnotili elektrickú a mechanickú bezpečnosť. Napokon prístroj absolvoval pád z výšky jedného metra na betónový povrch a kontrola bezpečnosti sa zopakovala.

Nabíjačka absolvovala pád z výšky jedného metra na betónový povrch, potom sa skontrolovala jej izolácia podľa normy EN60335-2-29.

Akumulátor prešiel aj skratovým testom podľa normy EN62133-2.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ výrobkov testovaných podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť