Ako testujeme ovocné čaje

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkové hodnotenie.

  • senzorické hodnotenie: 50 %
  • mykotoxíny: 15 %
  • pesticídy: 15 %
  • obal: 15 %
  • plesne: 5 %

Senzorické hodnotenie

Čaje sa pripravili podľa návodu na škatuli do 1 litra vody. Ak nebol uvedený objem hrnčeka, bolo použité 1 vrecúško na 200 ml vody, teda 5 vreciek na liter vody, a pokiaľ bolo uvedené rozmedzie času lúhovania (6 – 8 min.), použila sa stredná hodnota (7 min.). Zakaždým hodnotilo 13 hodnotiacich.

Posudzovali sa nasledujúce deskriptory: intenzita farby, príjemnosť vône, intenzita ovocnej chuti, Intenzita kyslej chuti, príjemnosť chuti, celkový dojem (+ komentáre a pripomienky).

Prítomnosť potenciálneho vzniku toxických plesní sme zisťovali kultivačnou metódou.

Mykotoxíny − aflatoxíny B1, B2, G1 a G2, ochratoxín A sme zisťovali kvapalinovou chromatografiou s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS).

Na zistenie prítomnosti a množstva pesticídov sme použili niekoľko metód: plynovú chromatografiu (GC-NCI-MS, GC-ECD, GC-MS) a kvapalinovú chromatografiu s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS).

Obal sme posudzovali v súlade s európskym nariadením (EÚ) č. 1169/2011.

Prihlásiť