Ako testujeme kuchyňské papírové utěrky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkové hodnotenie.

  • nasiakavosť: 40 %
  • pevnosť: 30 %
  • uvoľňovanie papierových vlákien: 15 %
  • kontakt s potravinami: 15 %

Pevnosť sme testovali na ťažných prístrojoch podľa ISO 12654-4 v pozdĺžnom smere návinu papiera, naprieč aj v mieste perforácie. Podľa ISO 12654-5 sme skúšali pevnosť utierok za mokra. Vzorky sa pred meraním ponoria na 15 sekúnd do vody a ich pevnosť sa zisťuje aj v pozdĺžnom, aj v priečnom smere. Cieľom bolo zistiť, či sa dá utierka odtrhnúť mokrými rukami aj to, či pri utieraní mokrých nečistôt odoláva utierka rozpadnutiu.

Nasávanie, čiže absorpciu, sme testovali štandardnou metódou podľa normy ISO 12625-8. Na skúšky sme použili vždy 5 gramov vzorky. Nasávanie sme zisťovali meraním času potrebného na potopenie vzorky do vody a rozdielu hmotnosti medzi suchým a mokrým papierom.

Uvoľňovanie papierových vlákien sme zisťovali preto, aby sme sa dopátrali k životnosti a súdržnosti papierových utierok. Použili sme lepiacu pásku, aby sme z utierky odstránili voľné papierové vlákna. Pásku sme následne naskenovali a zisťovali, koľko vlákien sa na utierku prilepilo.

Mikrobiologické skúšky sme robili na vzorkách utierok s rozmermi 5 × 5 cm, ktoré sme umiestnili do Petriho misiek spolu s agarom (SCA). Vzorky sme nechali 48 hodín pri teplote 37 °C, po skončení sme počítali kolónie baktérií, ktoré sa na vzorke sformovali.

Migráciu, čiže uvoľňovanie chemických látok, ktoré majú schopnosť rozjasňovať, sme testovali dvojfázovo. V prvej fáze sa pod UV lampou zisťovala fluorescencia utierok, teda to, ako prítomné optické zosvetľovače odrážajú ultrafialové svetlo podľa ISO 2470-2. Vzorky, ktoré ho odrážali vo vyššej miere, sme podrobili testu migrácie týchto látok do okolitého prostredia. Na meranie fluorescencie sme použili Elrepho spektrofotometer. Migráciu chemikálií sme zisťovali podľa SIST EN 648: 2007. Použili sme vodu, simulované sliny, kyselinu a olej, ktoré sme použili ako nosiče. Vzorky utierok sme pri každej z kvapalín pritlačili k referenčnému papieru na 10 minút a zaťažili. Ďalších 24 referenčných papierov schlo bez prítomnosti svetla. Po uplynutí tohto času sa referenčné papiere prekontrolovali pod UV lampou, či došlo k prenosu optických zjasňovačov, a ohodnotili na bodovej škále.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť