Ako testujeme televizory

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • obraz: 45 %
  • zvuk: 25 %
  • obsluha: 10 %
  • smart TV: 10 %
  • tunery a pripojenie: 5 %
  • spotreba el. energie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Poznámka

V roku 2018 došlo k miernej revízii testovacieho programu. Výsledky modelov publikované skôr sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa tak môže od pôvodnej publikácie v niektorých ohľadoch trochu líšiť.

Obraz

Skupina expertov hodnotí kvalitu obrazu z rôznych zdrojov pri sledovaní vybraných scén (filmových, štúdiových aj vonkajších záberov). Zvlášť sa hodnotí obraz v štandardnom a vysokom rozlíšení z digitálnych tunerov DVB-T/C. Satelitný obraz DVB-S sa hodnotí spoločne pre štandardné aj vysoké rozlíšenie. Ďalej sa posudzuje obraz zo signálu vo vysokom rozlíšení z HDMI zdroja a pri vybraných televízoroch aj signál v Ultra HD (prípadne vrátane HDR funkcie).

Vizuálne skúšky sa robia pri optimálnom nastavení obrazu: východiskovým bodom tohto nastavenia je optimálny jas a kontrast zistený pri laboratórnych meraniach, cieľom je dosiahnutie čo najprirodzenejšej reprodukcie farieb. Osvetlenie miestnosti je konštantné a zodpovedá bežnému svetlu v obývačke.

Hodnotené sú pozorovacie uhly (meranie poklesu kontrastu a veľkosť farebnej odchýlky v závislosti od uhla pohľadu) a vlastnosti obrazovky pri zdrojoch jasného svetla.

Známka udelená za plynulosť rýchlych scén zodpovedá optimálnemu nastaveniu funkcie na zlepšenie plynulosti (ak je prítomná), teda takému, ktoré vedie k najlepšiemu pomeru medzi plynulosťou a prítomnosťou obrazových chýb (digitálnych artefaktov).

Rovnomernosť podsvietenia sa posudzuje meraním uniformity svietivosti čierneho a bieleho obrazu a zistením rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami obrazovky.

Zvuk

Meranie hlasitosti reproduktorov a hodnotenie kvality reprodukcie pri počúvaní klasickej a populárnej hudby a televíznej drámy (scény obsahujúce dialógy s hudbou v pozadí).

Tunery a pripojenie

Hodnotenie počtu tunerov, vstupov pre video, zvukových výstupov, prítomnosť a možnosť USB konektorov, vstupov na pamäťové karty atď.

Ovládanie

Hodnotenie jednoduchosti inštalácie a nastavenia (návodu na použitie, ladenie kanálov a ich ukladanie a triedenie, nastavenie obrazu, prehľadnosť, ovládanie a rýchlosť pohybu v menu) a bežného používania (obsluha a čas odozvy pri zapínaní, prepínaní kanálov a zmene hlasitosti). Okrem rozvrhnutia a funkčnosti diaľkového ovládania sa hodnotí aj ovládanie priamo na prístroji. Hodnotí sa aj používanie teletextu, programového sprievodcu a funkcie nahrávania a časového posunu.

Multimediálny prehrávač

Posúdenie kvality zobrazenia fotografií z USB zdroja a obsluha prehliadača. Hodnotí sa kompatibilita zabudovaného prehrávača videa s najčastejšími formátmi videa, teda so súbormi získanými z internetu a nasnímanými kvalitnými súčasnými videokamerami, fotoaparátmi a inteligentnými telefónmi. Nakoniec sa posudzuje jednoduchosť a možnosti pripojenia na domácu počítačovú sieť.

Nahrávanie

Hodnotenie ovládania a možnosť funkcie záznamu vysielania na externé úložisko a  funkcia časového posunu.

Smart TV

Čím ďalej tým viac televízorov disponuje pripojením na internet. To umožňuje používať množstvo aplikácií aj  internetový prehliadač. V teste sa hodnotí rozvrhnutie a obsluha smart menu a použiteľnosť obchodu s aplikáciami. Posudzuje sa jednoduchosť a rýchlosť ovládania internetového prehliadača v porovnaní s inteligentným telefónom alebo tabletom s najvhodnejším pribaleným diaľkovým ovládačom.

Spotreba energie

Spotrebu elektrickej energie meriame počas prevádzky v predvolenom a optimálnom nastavení obrazu aj v režime stand-by. Hodnotíme energetickú účinnosť televízora, okrem absolútnej spotreby energie berieme do úvahy okrem iného aj veľkosť obrazovky.

Prihlásiť