Ako testujeme pánve s nepřilnavým povrchem

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • nepriľnavosť povrchu: 35 %
  • rovnomernosť vedenia tepla: 10 %
  • odolnosť proti odieraniu: 15 %
  • proti poškriabaniu: 15 %
  • proti teplotnému šoku: 10 %
  • obsluhovanie: 15 %

Priľnavosť povrchu

Testovali sme na nových panviciach po vybalení. Hodnotenie prebiehalo na základe prípravy volského oka a jeho zachytávaní sa na dne panvice. Vajcia sa pripravovali pri teplote 130 °C počas 4 minút. Na servírovanie sme použili špachtľu. Hodnotili sme množstvo vajec, ktoré ostali na panvici. Skúšku sme trikrát opakovali. Medzi jednotlivými prípravami sme panvicu očistili. Na stanovenie teploty sme použili termálnu kameru Fluke EM-286 a skúšobný teplotný senzor Fluke EM-001.

Rovnomernost vedenia tepla

V skúške sme použili termokameru Fluke EM-286, skúšobný teplotný senzor Fluke EM-001, chronometer Extech EM-175 a váhu Ohaus EM-009.

Odolnosť proti odieraniu

Testovala sa na vibračných stolíkoch. Umiestnili sme na stolíky panvice s náplňou kovových matíc s hmotnosťou 1 500 gramov. Polovica panvice sa prekryla ochrannou páskou, aby sme mohli po skončení skúšky pozorovať rozdiel. Na obrázkovej hodnotiacej škále sa vyhodnocovala miera odrenia.

Odolnosť proti poškriabaniu

Testovala sa pomocou Hoffmanovho testovacieho prístroja. Ostrou čepeľou zdvihnutou na jednej strane do výšky 117 mm a zaťaženou záťažou s hmotnosťou 57,6 gramu sa testovala mäkkosť dna panvice, ktoré sa zahrialo na teplotu 100 °C. Na obrázkovej hodnotiacej škále sa vyhodnocovala miera poškriabania.

Odolnosť proti teplotnému šoku

Testovali sme tak, že sme panvice zahrievali 5 minút na maximum na elektrickej varnej doske a potom sme ich vložili do vody s teplotou 20 °C. Teplotný šok sa opakoval 10-krát. Po sérii teplotných šokov sme merali rovnosť dna panvice.

Jednoduchosť obsluhovania vyhodnocovali testujúci počas prípravy lievancov, ktorých upiekli na každej panvici osem kusov pri rovnakých podmienkach: 200 °C, pol lyžice rastlinného oleja pod prvý lievanec, pečenie 60 až 80 sekúnd na jednej strane a 40 sekúnd na druhej. Zamerali sa na jednoduchosť manipulácie s jedlom, príjemnosť a vedenie tepla v rúčke, hmotnosť panvice a celkový dojem z používania.

 

Chemické skúšky

Zisťovali sme prítomnosť 22 organických zlúčenín obsahujúcich fluór v olivovom oleji, ktorý sme na panviciach s nepriľnavým povrchom zohrievali v objeme 100 ml na 200 °C 30 minút. Cieľom bolo určiť, či niektorá z potenciálne prítomných látok v nepriľnavej vrstve sa môže dostať do jedla.

Použité metódy: EN 1186-8:2002, kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou a modifikovaná DIN 51723.

Testované zlúčeniny: PFOS, PFOA, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxS, PFHxA, PFHpS, PFHpA, PFOSA, PFNA, PFDS, PFDA, PFUnA, PFDoA, PFTrA, PFTA, PF-3,7-DMOA, HPFHpA, FTS, H4PFHxS, FTS

Prihlásiť