Ako testujeme odrážedla

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • praktická skúška: 55 %
  • bezpečnosť: 35 %
  • návod na použitie: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Praktické skúšky

Testy prebiehali v teréne, na vopred danej skúšobnej trati. Testované modely sme teda vložili do rúk dvom malým skúšobným vodičom, 2,5-ročnému chlapcovi a 5-ročnému dievčatku. Trištvrte hodiny jazdili po asfalte aj trávniku, po rovine aj miernom svahu, zatáčali aj zastavovali. Dospelý dozor zložený z dvoch mužov vo veku 36 a 52 rokov sledoval, ako ľahko jazdci na vozidlo nasadajú, ako sa rozbiehajú, ako jednoducho sa im výrobky ovládajú alebo ako ľahko sa s nimi vyhýbajú prekážkam. Svoje postrehy oznamovali po jazde tiež samotné deti. Ak bolo vozidlo určené iba pre deti do alebo naopak od troch rokov, testoval ho iba mladší jazdec, respektíve staršia jazdkyňa.

Súčasťou testov boli okrem ovládateľnostipocitu z jazdykomfortu dieťaťa tiež montážnastavenie, keď dospelí hodnotiaci posudzovali jednoduchosť či náročnosť montáže a nastaviteľnosť jednotlivých častí, napríklad sedadla či kormidla.

Bezpečnosť

V zmysle ČSN EN 71−1: 2015 absolvovali odrážadlá aj odrážacie bicykle celý rad testov. Hodnotili sme napríklad prítomnosť ostrých hrán či hrotov, ktoré by mohli hroziť zranením, statickú pevnosť (zaťaženie predpísaným skúšobným závažím − bremenom − v polohe zodpovedajúcej normálnemu použitiu hračky). Testovali sme aj dynamickú pevnosť (zaťaženie predpísaným skúšobným závažím − bremenom − a nájazd proti vysokému nepružiacemu stupienku) alebo bezpečnostné medzery. Nezabudli sme ani na identifikačné označenie či informácie týkajúce sa bezpečného používania výrobkov.

Návod na použitie, značenie a varovanie

Hodnotili sme, či je návod v češtine a či obsahuje príslušné upozornenia a varovania, napríklad týkajúce sa vekového určenia (pre deti mladšie, resp. staršie ako 36 mesiacov) atď.

Prihlásiť