Ako testujeme flash disky

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • zápis dát: 50 %
  • čítánie dát: 50 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celková známka zodpovedať váženému priemeru hodnotení jednotlivých skupín skúšok.

Skúšky prebiehali v operačnom systéme Linux, aby sme eliminovali riziko ovplyvnenia činnosťami, ktoré bežia na pozadí počítača. Systém sme spustili v režime príkazového riadku a skúšky urobili na pracovnej stanici s dedikovanou PCI-e USB/SD kartou.

Čítanie dát

Čítanie dát sme testovali pomocou dvoch dátových vzoriek. Prvá z nich bola zložka plná malých súborov. Celkovo ju tvorilo 8 GB a skladala sa z niekoľkých tisíc súborov o veľkosti 1 až 5 MB. Druhá vzorka predstavovala jeden veľký súbor konkrétne s veľkosťou 4 GB. Skúšku sme robili päťkrát. Potom sme vyškrtli najrýchlejší a najpomalší čas a z troch zostávajúcich údajov sme vytvorili priemer. Na jeho základe sme potom stanovili hodnotenie rýchlosti.

Zápis dát

Zápis dát sme rovnako ako čítanie testovali pomocou dvoch dátových vzoriek. Prvá z nich bola zložka plná malých súborov. Celkovo ju tvorilo 8 GB a skladala sa z niekoľkých tisíc súborov veľkosti 1 až 5 MB. Druhá vzorka predstavovala jeden veľký súbor konkrétne veľkosti 4 GB. Skúšku sme vykonali päťkrát. Potom sme vyškrtli najrýchlejší a najpomalší čas a z troch zostávajúcich údajov sme vytvorili priemer. Na jeho základe sme potom stanovili hodnotenie rýchlosti.

Prihlásiť